Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

• Trafik düzeninin devamlılığı ve trafikte bireylerin haklarının güvencede olabilmesi için trafik kurallarına uymak zorunludur.
• Trafik kurallarına uyulmadığı durumlarda insanlar sadece kendi can ve mal güvenliğini tehlikeye atmış olur.
Trafik ile ilgili verilen cümleler doğru (D) - yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D - Y
 • Y - D
 • D - D
 • Y - Y
Soru 2

“Sürücüler trafikte bazı sıkıntılarla karşılaşabilmektedir. Özellikle şehir içi trafiğinde hatalı araç kullanan sürücüler, dur-kalklar ve trafik lambaları sürücüde sabırsızlığa ve öfke duygusuna neden olur.”
Buna göre trafikte yaşanan öfke duygusu, sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangisinde bulunmalarına sebep olur?

 • Empati kurabilmelerine
 • Doğru karar alabilmelerine
 • Hoşgörü gösterebilmelerine
 • Tehlikeli davranışlarda bulunmalarına
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarında insanların emniyetli ve huzurlu bir yolculuk yapmasına imkân sağlayacaktır?

 • Sürücüye gereksiz sorular sorulması
 • Yolculuk sırasında kabuklu yiyecekler tüketilmesi
 • Başkalarının kişisel alanına saygı gösterilerek oturulması
 • Başkalarını rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşulması
Soru 4

Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları, kaç yaşından büyük olmamalıdır?

 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
Soru 5

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi azami hız sınırlaması olduğunu belirtir?

REKLAM
Soru 6

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen, kaplama üzerindeki çizgilerin anlamı nedir?

 • Park yasağı
 • Yaya geçidi
 • Bölünmüş yol
 • Düşük banket
Soru 7

Trafik işaret ve levhalarına zarar verilmesi, bunların kırılması, yansıtıcılarının sökülmesi, yer ve yönlerinin değiştirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 • Seyahatin güvenli olmasına
 • Ülke ekonomisinin güçlenmesine
 • Trafiğin belli bir düzen içinde akmasına
 • Trafik kazalarına, can ve mal kayıplarına
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında uyulması gereken şerit takip kurallarından biri değildir?

 • Şerit değiştirmeden önce işaret vermek
 • Araçların cinsine ve hızına uygun olan şeritten gitmek
 • Trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek
 • Şerit değiştirmeden önce girilecek şeritte seyreden araçların güvenle geçişlerini beklemek
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında öndeki araç geçilirken yapılan hatalı davranışlardandır?

 • Sola dönüş lambasını yakarak geçme niyetini belli etmek
 • Geçilecek araçla arasında takip mesafesinden daha az mesafe bırakmak
 • Geçilen araç, geriyi görme aynasından görülünceye kadar geçiş şeridinde ilerlemek
 • Sağa dönüş lambası ile işaret vererek sağ şeride girmekle geçişini tamamlamak
Soru 10

Tehlikeli madde taşıyan aracın (belgesinde aksine bir hüküm yoksa) yerleşim yeri içindeki azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

 • 30
 • 50
 • 70
 • 90
Soru 11

Taşıt yolunda yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere trafik işaretleri ile belirlenmiş alanlara ne denir?

 • Şerit
 • Konvoy
 • Hemzemin geçit
 • Yaya geçidi
Soru 12

Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsünün ilk geçiş hakkı kuralına uymaması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

 • Çekici
 • Traktör
 • İtfaiye aracı
 • Yolcu otobüsü
REKLAM
Soru 14

I. Yaya
II. Yolcu
III. Sürücü
Trafik eğitimi yukarıdakilerden hangilerine verilmelidir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

Sürücü kurslarında hangi ders uygulamalı olarak verilir?

 • Direksiyon eğitimi dersi
 • Trafik ve çevre dersi
 • Araç tekniği dersi
 • Trafik adabı dersi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi güvenli yolculukta alınması gereken önlemlerden biri değildir?

 • Yayaların gidiş yönüne göre sol banketi kullanması
 • Araç hareket hâlindeyken sürücünün cep telefonu kullanması
 • İklim koşullarına göre araç bakımlarının yaptırılması
 • Ani manevra, ani kalkış ve duruşlardan kaçınılması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının yolcudan kaynaklanan nedenlerindendir?

 • Rot çıkması
 • Trafik yoğunluğunun fazla olması
 • Hareket hâlindeki taşıttan inilmesi
 • Trafik işaretlerinin okunabilir nitelikte olmaması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sürücünün yapmış olduğu kural ihlallerinden biri değildir?

 • Şerit ihlali yapmak
 • Hatalı sollama yapmak
 • Aşırı hızlı araç kullanmak
 • Aracı kurallara uygun olarak park etmek
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının birey üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

 • Güvensizlik
 • Düzenli uyku
 • Dışa dönüklük
 • Çevreyle ilişkileri artırma
Soru 20

I. Çevre kirliliğini azaltır.
II. Kilo verilmesini ve yağların yakılmasını sağlar.
III. Tansiyon hastalıklarına yakalanma riskini artırır.
Yukarıdakilerden hangileri bisiklet kullanımının sağladığı katkılardandır?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCDCADCBADBCDABCDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler