Seçmeli Biyoloji 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

İki nöron (sinir hücresi) arasında uyarının iletim yönü aşağıdakilerden hangisi gibidir?

 • Dendritten denrite
 • Dendritten aksona
 • Aksondan dendrite
 • Aksondan aksona
Soru 2

İmpuls iletim hızını;
I. akson çapı,
II. uyarı şiddeti,
III. miyelin kılıf varlığı
verilen faktörlerden hangileri etkiler?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 3

Aşağıda verilen faaliyetlerden hangisi uç beyin tarafından kontrol edilir?

 • İstemli kas hareketlerinin kontrolü
 • Açlık, tokluk, susama, üreme, hipofiz bezinin çalışmasının düzenlenmesi
 • Görme ve işitme reflekslerini düzenleme
 • Solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım gibi sistemlerin çalışmasını düzenleme
Soru 4

Aşağıda verilen reflekslerden hangisi öğrenme yolu ile sonradan kazanılmış refleksler olup alışkanlık olarak adlandırılabilir?

 • Göz bebeklerinin büyüyüp küçülmesi
 • İğne batan bir elin hızlıca çekilmesi
 • Bisiklet sürmek
 • Bebeklerin ağzına konulan emziği emmesi
Soru 5

Aşağıda verilen hastalıklardan hangisi hipofizin ön lobundan salgılanan STH (Büyüme Hormonu) hormonundan kaynaklanan bir rahatsızlık değildir?

 • Cücelik
 • Akromegali
 • Devlik
 • Guatr
REKLAM
Soru 6

Kandaki kalsiyum miktarı arttığı zaman tiroit bezinden salgılanan kalsitonin hormonu,
I. kemikten kana kalsiyum geçişi,
II. böbreklerden kalsiyum geri emilimini azaltma,
III. ince bağırsaktan kana kalsiyum emilimini artırma,
verilen durumlardan hangileri ile kandaki kalsiyum seviyesini düşürür?

 • Yalnız II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 7

Aşağıda verilen yapılardan hangisi hem dış salgı bezi olarak sindirim kanalına sindirim enzimi, hem de iç salgı bezi olarak kana hormon salgılayan karma bir bezdir?

 • Hipofiz
 • Tiroit
 • Pankreas
 • Böbrek
Soru 8

Vücudun iç ve dış ortamında meydana gelen değişikliklere karşı vücudun iç dengesinin korunması homeostasi olarak adlandırılır. Normal koşullarda sağlıklı ve yetişkin bir insanın kan şekeri değeri açlık durumunda 100 mg/dl, tokluk durumunda 140 mg/dl civarındadır.
Buna göre aşağıda verilen hormon çiftlerinden hangisi pankreastan salgılanarak kan şekerinin homeostasisini sağlar?

 • Adrenalin – Noradrenalin
 • Kortizol – Aldosteron
 • Kalsitonin – Parathormon
 • İnsülin – Glukagon
Soru 9

Aşağıda sinir sistemi hastalıklarından birine ait bazı özellikler verilmiştir.
• Sinir hücreleri arasında kimyasal iletimde görev alan bazı kimyasal maddelerin azalması ile ortaya çıkar.
• Genellikle travmatik olaylar (yaşanan kayıplar, üzüntüler, sorunlar, zorlayıcı yaşam olayları) bu hastalığı tetiklemektedir.
• Genellikle umutsuzluk, karamsarlık, derin bir üzüntü, gelecekleri ve yaşadıkları ile ilgili olarak kötümser düşüncelerdir.
• Doktor kontrolünde yapılan tedavi ile kontrol altına alınabilen ve iyileşebilen bir rahatsızlıktır.
Bu hastalık aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Depresyon
 • Epilepsi
 • Parkinson
 • Alzheimer
Soru 10

Kulağa ait aşağıda verilen yapılardan hangisi orta kulak boşluğundaki hava basıncı ile dış ortamdaki hava basıncının dengelenmesini sağlayarak kulak zarının zarar görmesini önler?

 • Yarım daire kanalları
 • Salyangoz
 • Östaki borusu
 • Korti organı
Soru 11

Aşağıda verilen reseptörlerden hangisi sıcağa duyarlı olup ısının algılanmasını sağlar?

 • Kemoreseptör
 • Mekanoreseptör
 • Fotoreseptör
 • Termoreseptör
Soru 12

Aşağıda verilen göz kusurlarından hangisi kalın kenarlı mercek kullanımıyla tedavi edilen ve kişinin yakını görüp, uzağı net göremediği bir göz bozukluğudur?

 • Astigmatizm
 • Miyop
 • Hipermetrop
 • Renk körlüğü
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi iskelet sisteminin görevlerinden biri değildir?

 • Vücuda şekil verir ve desteklik sağlar.
 • Bazı yaşamsal organları dış etkilere karşı korur.
 • Ürettiği hormonlarla homeostasiyi yardımcı olur.
 • Kan hücrelerinin üretimini sağlar.
REKLAM
Soru 14

Aşağıda destek ve hareket sistemini oluşturan bir dokuya ait bazı özellikler verilmiştir.
• Düzgün yüzeyli, dayanıklı ve esnektir.
• Bazı kemiklerin boyuna uzamasını sağlar.
• Sinir ve kan damarı bulundurmaz.
• Hücrelerine kondrosit, ara maddesine kondrin denir.
Özellikleri verilen doku aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kan
 • Kıkırdak
 • Kas
 • Kemik
Soru 15

Bir insanda bulunan kas çeşitlerinden;
I. iskelet kası (çizgili kas),
II. kalp kası,
III. düz kas
hangileri istemli olarak çalışır?

 • Yalnız I.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 16

Aşağıda verilenlerden hangisi sindirim kanalı yapılarındandır?

 • Mide
 • Pankreas
 • Karaciğer
 • Tükürük bezi
Soru 17

Aşağıda verilen besin maddelerinden hangisi kimyasal sindirime uğramadan bağırsaklardan geri emilir?

 • Polipeptit
 • B vitamini
 • Trigliserit (Nötral yağ)
 • Nişasta
Soru 18

Dolaşım sistemine ait bazı yapılar aşağıda verilmiştir.
I. Sol kulakçık
II. Akciğer toplardamarı
III. Akciğer atardamarı
Kalbin sağ karıncığından başlayan küçük kan dolaşımında kan verilen yapılardan hangi sıra ile geçiş yapar?

 • I – II – III
 • II – I – III
 • II – III – I
 • III – II – I
Soru 19

Yukarıda kan damarları boyunca meydana gelen bir değişim grafiklenmiştir.
Verilen grafikte X ile gösterilen dikey eksene aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

 • Kan basıncı
 • Toplam damar çapı
 • Kan akış hızı
 • Alyuvar sayısı
Soru 20

Bir hastalıkla ilgili aşağıda verilen uygulamalardan hangisi koruyucu özellikte olup, aktif bağışıklık sağlamaktadır?

 • Vitamin tableti kullanımı
 • Doktor kontrolünde serum tedavisi
 • Antibiyotik kullanımı
 • Aşı yaptırma
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBACDACDACDBCBAABDCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?