Seçmeli Biyoloji 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

• Tek katlı yassı epitelden oluşur.
• Etrafı kılcal damarlarla çevrilidir.
• Akciğerlerin solunum yüzeyini artırır.
• Gaz değişiminin gerçekleştiği yerdir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen insan solunum sistemi yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bronş
 • Pleura
 • Alveol
 • Diyafram
Soru 2

Aşağıda verilen olaylardan hangisi soluk verme sırasında gerçekleşir?

 • Kaburgalar arası kaslar kasılır.
 • Göğüs boşluğu genişler.
 • Akciğerdeki hava basıncı düşer.
 • Diyafram kası gevşer ve kubbeleşir.
Soru 3

Aşağıda verilen denklemlerde gerçekleşen olaylardan hangisi doku kılcalında gerçekleşir?

 • Hb + O2 → HbO2
 • Hb + CO2 → HbCO2
 • HCO3 + H+ → H2CO3
 • HbH → Hb + H+
Soru 4

“Hava yollarının daralmasına sebep olan kronik bir iltihaplanmadır. Soluk alıp vermede sıkıntılara neden olur. Polenler, mantar sporları, bazı besinler, aspirin, soğuk hava, kirli hava, sigara dumanı … etkisi ile bronşlar mukoza ödemiyle daralır ve nefes darlığı meydana gelir.”
Yukarıda bazı özellikleri verilen solunum sistemi rahatsızlığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Astım
 • Tüberküloz
 • Gastrit
 • Akciğer kanseri
Soru 5

Sağlıklı bir insanda getirici atardamarlar ile böbrek glomeruluslarına gelen kandan yüksek kan basıncı etkisiyle zardan geçebilecek büyüklükte olan moleküllerin Bowman kapsülüne geçmesine süzülme denir.
Buna göre aşağıda verilen maddelerden hangisi süzülme ile Bowman kapsülüne geçemez?

 • Glikoz
 • Amino asit
 • Alyuvar
 • Üre
REKLAM
Soru 6

Böbrekler tarafından salgılanan, alyuvar üretilmesini uyaran ve bazı sporcuların yarışlarda avantaj sağlamak adına doping maddesi olarak kullandıkları hormon aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eritropoietin (EPO)
 • Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
 • Lüteinleştirici hormon (LH)
 • Melanosit uyarıcı hormon (MSH)
Soru 7

Glomerulus kılcalları ve vücut kılcalları ile ilgili,
I. Glomerulus kılcallarındaki kan basıncı, vücut kılcallarına göre iki kat fazladır.
II. Glomerulus kılcal damarı boyunca kan basıncı sabitken, vücut kılcallarında kan basıncı toplardamar ucuna gidildikçe azalır.
III. Glomerulus kılcalları iki katlı epitel ile örtülü iken vücut kılcalları ise tek katlı epitel ile örtülüdür.
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 8

Aşağıda verilen maddelerden hangisinin böbrek kanallarına geri emilimi için kesinlikle enerji harcanmaz?

 • Su
 • Glikoz
 • Amino asit
 • Mineral
Soru 9

Yukarıda dişi üreme sistemi şematize edilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış yapılardan hangisi döllenme olayının gerçekleştiği fallop tüpüdür?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 10

Yukarıda menstrual döngü sırasında yumurtalıktan salgılanan a ve b hormonlarının zamana bağlı değişimi grafiklenmiştir.
Buna göre a ve b hormonları aşağıdakilerden hangisidir?
A <-----> B

 • Östrojen <-----> Progesteron
 • FSH <-----> LH
 • LTH <-----> FSH
 • Östrojen <-----> Oksitosin
Soru 11

İnsanda, embriyonun metabolik atıklarının depo edildiği ve içerdiği kan damarları ile gaz alışverişine yardımcı olan embriyonik zar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Amniyon
 • Vitellus
 • Allantoyis
 • Koriyon
Soru 12

Hamilelik sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması bebek gelişimi için olumlu bir etkiye sahiptir?

 • Folik asit içermeyen diyetlerin uygulanması
 • Tomografi ya da röntgen çektirilmesi
 • Bakteri enfeksiyonlarına karşı geniş spektrumlu antibiyotiklerin doktor kontrolü dışında kullanılması
 • Düzenli su içmek
Soru 13

Zigot oluşumu ile başlayan embriyonik gelişim sürecinde aşağıda verilenlerden hangisi en son gerçekleşir?

 • Blastomerlerin çevreye göçüyle içi sıvı dolu blastulanın oluşması
 • Hücrelerin farklılaşması ile organların oluşması
 • Blastomerlerin bir araya gelerek morulayı oluşturması
 • Segmentasyonla iki blastomerli yapının oluşması
REKLAM
Soru 14

Canlıların besin, yaşama alanı, çiftleşme gibi faktörleri elde etmek için birbirleriyle yarışmasına rekabet denir.
Buna göre aşağıda verilen hangi iki canlı arasındaki ilişki rekabet olarak adlandırılamaz?

 • Koyun – Keçi
 • Çam – Sedir
 • At – Eşek
 • Aslan – Geyik
Soru 15

Aşağıda verilen simbiyotik ilişkilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

 • Böcekler çiçekten nektar (bal özü) emerek beslenirken bitkilerin de tozlaşmalarını ve nesillerinin devamını sağlarlar.
 • Havadaki azot gazını bağlayarak bitkinin azotu kullanabilmesini sağlayan bakteriler, baklagillerden organik besin alırlar.
 • Ökse otu emeçleri (sömürge kök) ile üzerinde yaşadığı bitkilerin odun borularından su ve mineral alırlar.
 • Anemon adı verilen deniz mercanı yakıcı tentakülleriyle, özel bir mukus tabakası ile derisi kaplı olan Palyaço balığını düşmanlarından korurken, Palyaço balığı da anemonu onunla beslenen balıklardan uzak tutar.
Soru 16

“Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), keneler tarafından taşınan Nairovirüs isimli bir mikrobiyal etkenin neden olduğu ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden bir enfeksiyondur. Son yıllarda tedavide görülen gelişmelere rağmen, bu enfeksiyonlarda ölüm oranları yüksektir. Keneler otlaklar, çalılıklar ve kırsal alanlarda yaşarlar. Hayvan ve insanların kanlarını emerek beslenirler ve hastalıkları insanlara bulaştırabilirler. Kamp ve piknik yapanlar, askerler ile korunmasız olarak yeşil alanlarda bulunanlar risk altındadır.”
Yukarıda verilen metne göre kene ile insan arasındaki simbiyotik ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

 • Parazitizm
 • Mutualizm
 • Kommensalizm
 • Amensalizm
Soru 17

Yukarıda bazı popülasyonların hayatta kalma eğrileri verilmiştir.
Buna göre;
I. Tip I hayatta kalma eğrisine sahip popülasyonlardaki bireylerin genç ve ergin dönemlerde hayatta kalma oranı yüksektir.
II. Tip II hayatta kalma eğrisine sahip popülasyonlardaki bireylerin hayatta kalma oranı, her yaş için yaklaşık olarak aynıdır.
III. Tip III hayatta kalma eğrisine sahip popülasyonlarda ise bireylerin gençlik döneminde, hayatta kalma oranı çok yüksektir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 18

Aşağıda verilen durumların hangisinde meydana gelen artış popülasyon büyüklüğündeki değişimi olumsuz etkiler?

 • Doğum oranı
 • İçe göç
 • Besin miktarı
 • Salgın hastalık
Soru 19

Yukarıda bir popülasyona ait “S” tipi gelişim grafiği verilmiştir.
Buna göre verilen zaman dilimlerinin hangisinde büyüme hızı diğer zamanlara göre daha fazladır?

 • t1
 • t2
 • t3
 • t4
Soru 20

Bireyler arasındaki mesafenin yaklaşık olarak aynı olduğu, aynı zamanda bireyler arasında etkileşimin de kuvvetli olduğu popülasyon dağılımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kümeli
 • Rastgele
 • Düzenli
 • Karışık
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBACADABACDBDCABDBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?