Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Yumuşama Dönemi’nde yapılan antlaşmalardan biri değildir?

 • SALT-I Antlaşması
 • Brest Litowsk Antlaşması
 • SALT-II Antlaşması
 • Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması
Soru 2

1975’te imzalanan Helsinki Deklarasyonu’yla dünyada ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uluslararası ilişkilerde yumuşama politikası hâkim oldu.
 • Savunma harcamalarında artış yaşandı.
 • Hak ihlallerinde önemli artış yaşandı.
 • Avrupa toplumlarının gelir seviyesinde azalma yaşandı.
Soru 3

Küba Buhranı’nda ilişkileri gerginleşen ve savaşın eşiğine gelen devletler aşağıdakilerden hangisidir?

 • ABD - Arjantin
 • SSCB - Brezilya
 • ABD - SSCB
 • Şili - Meksika
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi “Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadı, neden onlarla savaşayım?” diyerek Vietnam Savaşı’nı protesto eden ABD’li dünya şampiyonu boksördür?

 • Neil Armstrong
 • Bob Dylan
 • Andy Warhol
 • Muhammed Ali
Soru 5

ABD’nin 1980 Moskova Olimpiyatları’nı boykot etmesine neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • SSCB’nin organizasyon için gerekli şartları yerine getirmemesi
 • ABD’li sporculara ayrımcılık yapılması
 • SSCB sporcularının dopingli madde kullanmaları
 • Afganistan’ın SSCB tarafından işgal edilmesi
REKLAM
Soru 6

Bağlantısızlar Hareketi aşağıdakilerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

 • Bandung Konferansı
 • Potsdam Konferansı
 • San Remo Konferansı
 • Paris Barış Konferansı
Soru 7

Filistin’de İsrail işgaline karşı ilk kez 1987’de başlatılan halk direnişine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halk yürüyüşü
 • İntifada
 • Megali İdea
 • Baas Hareketi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İran – Irak Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

 • İki ülke de ekonomik darboğaza girdi.
 • Arap ülkeleri arasındaki ayrılıklar daha da arttı.
 • Irak’ta rejim değişikliği yaşandı.
 • Her iki ülkenin de petrol kaynakları tahrip oldu.
Soru 9

1983 yılında kurulmuş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fazıl Küçük
 • İbrahim Kaplan
 • Cengiz Topel
 • Rauf Denktaş
Soru 10

Türkiye’de yeni bir dönemi başlatan ve ülkeyi küresel ekonomik sisteme dâhil eden 24 Ocak Kararları’nın alınmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 • Adnan Menderes
 • Necmettin Erbakan
 • Turgut Özal
 • Bülent Ecevit
Soru 11

Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri tarafından korunmasına rağmen Ratko Miladiç (Sırp Kasabı) komutasındaki Sırp çeteleri tarafından binlerce sivilin katledildiği yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Üsküp
 • Srebrenica
 • Zagreb
 • Belgrad
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Türk devletlerinden biri değildir?

 • Kazakistan
 • Türkmenistan
 • Gürcistan
 • Azerbaycan
Soru 13

Bosna Savaşı’nda Bosnalı Müslümanlar bağımsızlık mücadelesini aşağıdaki hangi lider etrafında birleşerek yürütmüşlerdir?

 • Enver Hoca
 • Haydar Aliyev
 • Aliya İzzetbegoviç
 • Slobadan Miloseviç
REKLAM
Soru 14

AET’den AB’ye geçişi sağlayan son belge aşağıdakilerden hangisidir?

 • Maastrıcht Sözleşmesı
 • Helsinki Nihai Senedi
 • Glastnost
 • Camp David Antlaşması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Orta Doğu’da su sorununa yol açan nehirlerden biri değildir?

 • Asi
 • Fırat
 • Dicle
 • Ren
Soru 16

Kamu sektörünün daraltılması, finans piyasalarının ve dış ticaretin serbestleştirilmesi ve ekonominin yabancı sermayeye açılması aşağıdaki hangi ekonomik modelin esaslarındandır?

 • Devletçi
 • Neoliberal
 • Karma
 • Merkantilizm
Soru 17

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Arap Baharı adıyla ifade edilen demokrasi ve değişim hareketleri yaşanmıştır?

 • Katar
 • Suudi Arabistan
 • Mısır
 • Kuveyt
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kullanımının olumlu yanlarından biridir?

 • Kişiler arası ilişkilerin sanallaşması
 • Asparagas haberlerin hızlıca yayılması
 • Kişi hak ve hürriyetlerine yönelik saldırılar ve engellemelerin yaşanması
 • Yeni haberlere hızlı şekilde ulaşılabilmesi
Soru 19

Dünyada en genç profesör olan Türk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oktay Sinanoğlu
 • İlber Ortaylı
 • Aziz Sancar
 • Gazi Yaşargil
Soru 20

2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının özel ödülüne layık görülen Fuat Sezgin aşağıdaki alanlardan hangisinde yaptığı çalışmalarla ön plana çıkmıştır?

 • İslam bilim tarihi
 • Beyin cerrahisi
 • Kimya
 • Bilgisayar teknolojisi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDDABCDCBCCADBCDAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?