Seçmeli Coğrafya 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi jeoloji ve jeomorfoloji kökenli ekstrem doğa olayıdır?

 • Sel
 • Taşkın
 • Fırtına
 • Tsunami
Soru 2

Aşağıda verilenlerden hangisi ekstrem doğa olayına örnektir?

 • Yakutistan Cumhuriyeti’nin başkenti Yakutsk’ta sıcaklık kış aylarında –64°C ye kadar düşmektedir.
 • Uydu teknolojileri yardımı ile NASA tarafından 2005 yılında Lut Çölü’nün sıcaklığı rekor kırarak 70,7°C olarak ölçülmüştür.
 • İtalya’nın Sicilya Adası’nda bulunan Etna Yanardağı’nda 16 Mart 2017 tarihinde meydana gelen patlamada on kişi yaralanmıştır.
 • 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde 17480 kişi hayatını kaybetmiştir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kuraklığın doğaya etkilerinden biridir?

 • Göç
 • Böcek istilası
 • Yoksullukta artış
 • Salgın hastalıklar
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişimine neden olan faaliyetlerden biri değildir?

 • Suyun fotolizi sırasında oksijen açığa çıkması
 • Çöplerin gömülmesi veya yakılmasıyla atmosfere gaz salınması
 • Pirinç tarımı yapılan yerlerde bataklık arazinin metan gazı üretmesi
 • Ağaçların yakılması ile ağaçta depolanmış karbonun serbest kalması
Soru 5

“Küresel düşün, yerel hareket et.” prensibine göre küresel iklim değişimine karşı mücadele etmek isteyen Füsun Hanım aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

 • Enerji tasarruflu ampul kullanmalıdır.
 • Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih etmelidir.
 • Televizyonu fişini çekmeden kumanda ile kapatmalıdır.
 • Çöplerini türüne göre ayırarak geri dönüşüm kutusuna atmalıdır.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha eski ve ünlü kültürel, sosyal etkinliktir?

 • İzmir Çiçek Fuarı
 • Saimbeyli Kiraz Şenliği
 • Kayseri Pastırma Tanıtım Günü
 • Edirne Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin doğa ve insan üzerindeki olumlu etkilerindendir?

 • Mal ve hizmet üretimini kolaylaştırması
 • Kentlerde ışık ve sesin artması
 • Doğal kaynak kullanımının artması
 • Kişiler arasında sosyal ilişkilerin azalması
Soru 8

Ekonomik ve kültürel açıdan diğer bölgelerle etkileşim gösteren, sosyo - ekonomik ortama göre oluşmuş bölgelere işlevsel bölge denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi işlevsel bölgeye örnektir?

 • Akdeniz İklimi Bölgesi
 • Güneydoğu Ova Bölgesi
 • Marmara Ticaret Bölgesi
 • Doğu Anadolu Dağlık Bölgesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bölgesel kalkınma planlarının amaçlarından biri değildir?

 • Bölge dışına göçü hızlandırmak
 • Bölgeye yapılacak yatırımları artırmak
 • Halkın sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunmak
 • Ekonomik faaliyetlerin ülkeye dengeli dağılmasını sağlamak
Soru 10

Türkiye’nin ilk bölgesel kalkınma projesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • KOP
 • ZBK
 • DAP
 • GAP
Soru 11

I. Proje alanında erozyonla mücadele etmek.
II. Kömür ve çeliğe dayalı sanayiye olan bağımlılığı azaltmak.
III. Akış rejimini düzenleyici çalışmalar yapmak.
Yukarıdakilerden hangisi Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi’nin amaçlarındandır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III.
 • II ve III.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ulaşımı etkileyen beşeri faktörlerdendir?

 • Teknolojik gelişmeler
 • Yeryüzü şekilleri
 • Coğrafi konum
 • İklim koşulları
Soru 13

Çanakkale, uluslararası transit deniz ticaretinin geçiş güzergâhı üzerinde önemli bir boğaza sahiptir. Ayrıca İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi ticaret ve sanayi açısından gelişmiş şehirlere yakın konumda bulunur. Buna rağmen Çanakkale’de ekonomik faaliyetler yetersiz, nüfus seyrektir.
Bu durumun başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kültür turizminin ön plana çıkması
 • Ana ulaşım güzergahlarının uzağında olması
 • Kıyı kesimlerinde Akdeniz ikliminin etkili olması
 • İl ekonomisinde en önemli yeri tarımın alması
REKLAM
Soru 14

Yukarıda Türkiye haritasında bazı alanlar numaralandırılmıştır.
Türkiye’nin ilk demir yolu hattı haritada numaralandırılan alanların hangisinde hizmete açılmıştır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 15

Aşağıdaki bölgelerden hangisinin dünya ticaretindeki payı en düşüktür?

 • Asya
 • Avrupa
 • Afrika
 • Kuzey Amerika
Soru 16

• 1 Ocak 1994’te ABD, Kanada ve Meksika tarafından kurulmuştur.
• Üye ülkeler arasında gümrük vergileri gibi ticari engellerin kaldırılması, Kuzey Amerika’da ekonomik ve toplumsal istikrarın sağlanması amaçlanmıştır.
• Bölgede önemli bir pazar oluşturarak ticaret hacmini genişletmiştir.
Bazı özellikleri verilen ticaret bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • AB
 • NAFTA
 • MERCOSUR
 • UZAK DOĞU
Soru 17

Aşağıda verilen turistik alanların hangisi kültürel sembollere örnektir?

 • Peribacaları – Nevşehir
 • Kurşunlu Şelalesi – Antalya
 • Nemrut Dağı Heykelleri – Adıyaman
 • Pamukkale Travertenleri – Denizli
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi somut kültürel miras ögelerinden biridir?

 • Telkâri sanatı
 • Halk tiyatrosu
 • Yöresel yemekler
 • Arkeolojik eserler
Soru 19

Dünya kültür mirasları ile ilgili çalışmaları yürüten kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 • UNESCO
 • NASA
 • UNİCEF
 • TEMA
Soru 20

Yukarıdaki grafikte TÜİK verilerine göre Türkiye’de turizm gelirleri ve turist sayısının yıllara göre dağılımı verilmiştir.
Bu grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Turist sayısının en az olduğu yıl 2016’dır.
 • Turizm gelirinin en fazla olduğu yıl 2014’tür.
 • 2011 – 2015 yılları arasında turist sayısı sürekli artmıştır.
 • Turizmin dış ticaret açığını kapatmadaki payı 2015’te %40’a yaklaşmıştır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBBACDACADCABBCBCDAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?