Seçmeli Coğrafya 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus’u birbirine bağlayan Panama Kanalı’nın 1914 yılında açılmasıyla aşağıdaki su yollarından hangisinin önemi azalmıştır?

 • Süveyş Kanalı
 • Korint Kanalı
 • Bering Boğazı
 • Macellan Boğazı
Soru 2

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin coğrafi konumu, o ülkenin bölgesel ve küresel etkisini daha çok artıran özelliklere sahiptir?

 • Fas
 • Tunus
 • Mısır
 • Bulgaristan
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi jeopolitikte etkili olan değişmeyen unsurlardan biridir?

 • Politik özellikler
 • Coğrafi konum
 • Ekonomik değerler
 • Sosyal kültürel unsurlar
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik önemini artıran unsurlardan biri değildir?

 • Nüfusun Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşması
 • İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahip olması
 • Önemli askeri ve ekonomik kuruluşlara üye olması
 • Enerji kaynaklarının Avrupa’ya ulaştırılmasında kavşak noktada bulunması
Soru 5

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türk kültürü havzasının yayıldığı sahalardan biri değildir?

 • Özbekistan
 • Yunanistan
 • Norveç
 • Bosna-Hersek
REKLAM
Soru 6

Ülkelerin, bireylerin ve şirketlerin teknolojiye erişimlerindeki eşitsizliğe “dijital uçurum” adı verilmektedir. Dijital uçurum, küresel ölçekte ekonomik uçurum olarak da kendini göstermektedir.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde dijital uçurum diğerlerinden daha yüksektir?

 • İngiltere
 • Somali
 • İran
 • Japonya
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin ekonomik özelliklerinin farklı olmasında etkili olan beşeri faktörlerden biridir?

 • İklim
 • Teknoloji
 • Yer şekilleri
 • Su kaynakları
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerde düşük değerler göstermektedir?

 • Nüfus artış hızı
 • Doğum ve ölüm oranları
 • Tarımda çalışanların oranı
 • Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan kaynak
Soru 9

Japonya’nın ekonomi, sağlık, alt yapı açısından dünyada ilk sıralarda yer almasında etkili faktörlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teknolojisi
 • İklim koşulları
 • Enerji kaynakları
 • Ham madde kaynakları
Soru 10

Aşağıdaki ülkelerden hangisi insani gelişme endeksinde alt sıralarda yer alır?

 • İsviçre
 • Avustralya
 • Çin
 • Singapur
Soru 11

Yukarıdaki Dünya haritasında A noktasından B noktasına varan bir yük gemisinin güzergahı gösterilmiş
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu geminin geçtiği boğaz veya kanallardan biri değildir?

 • Süveyş Kanalı
 • İstanbul Boğazı
 • Hürmüz Boğazı
 • Bab-ül Mendep Boğazı
Soru 12

Ekonomik ve daha güvenli olduğu için ülkeler arasında yaygın olarak boru hattı ile taşınan enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kömür
 • Petrol
 • Antrasit
 • Linyit
Soru 13

Hazar ve Orta Asya petrollerinin taşınması konusunda stratejik öneminden dolayı küresel güçlerin ilgi odağı olan, 1979’da Sovyetler Birliği tarafından işgal edilen, 2001’de ABD müdahalesine rağmen günümüzde de iç karışıklıkların devam ettiği çatışma bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Afganistan
 • Yemen
 • Nijerya
 • Doğu Türkistan
REKLAM
Soru 14

Suriye ve ırak'la yaşadığımız sorun'dur. Soruna sebep olan nehirler ise suriye'de dogup yurdumuzdan akdeniz'e dökulen asi ve yurdumuzda doğan fırat ve dicle nehirleridir.

Türkiye ile hangi komşusu arasında zaman zaman sınırı aşan sular sorunu gündeme gelmektedir?

 • Yunanistan
 • Gürcistan
 • Ermenistan
 • Suriye
Soru 15

Çevre politikaları düşünüldüğünde çevre sorunlarına neden olabilecek durumları tahmin ederek sorunları önleme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • İhtiyat (ileriyi görme) ilkesi
 • Kirleten öder ilkesi
 • İş birliği ilkesi
 • Önleme ilkesi
Soru 16

Ülkelerin ekonomik gelişmişlik seviyesi arttıkça çevre sorunları ile daha iyi mücadele ettiği görülmektedir.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin çevre sorunları ile mücadele gücü daha yüksektir?

 • Hindistan
 • Tanzanya
 • Kırgızistan
 • Yeni Zelanda
Soru 17

5 Haziran Çevre Günü etkinlikleri dolasıyla televizyon programında konuşan bir çevre gönüllüsü Türkiye’de erozyon ve çölleşme tehlikesine karşı mücadele ettiklerini, ağaçlandırma çalışmaları yürüttüklerini anlattı.
Bu çevre gönüllüsünün görev aldığı çevre örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

 • UNEP
 • TEMA
 • WWF
 • Greenpeace
Soru 18

Ramsar Sözleşmesi’nin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sulak alanların korunması
 • Yaban hayatın korunması
 • Kentleşme ve konut ihtiyacının düzenlenmesi
 • Ozon tabakasındaki seyrelmenin durdurulması
Soru 19

Aşağıdaki doğal ve kültürel miras unsurlarından hangisi Türkiye’de bulunmaktadır?

 • Petra Antik Kenti
 • Orhun Abideleri
 • Göreme Milli Parkı
 • Altamira Mağarası
Soru 20

İsveç’te karbon salınımı vergisinin çıkarılmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vergi gelirlerini artırmak
 • Enerji tüketimini teşvik etmek
 • Ekilebilir toprakları geliştirmek
 • Fosil yakıt kullanımını azaltmak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBACBBDACCBADADBACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?