Seçmeli Ekonomi 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi tümevarım yöntemi için geçerlidir?

 • Çoğul olaylardan yola çıkarak tekil olaylar ile ilgili dedüksiyonlara başvurur.
 • Tekil olaylar gözlemlenerek genel sonuçlara ulaşılır.
 • Ekonomi biliminde kanunlara ulaşmak için kullanılamaz.
 • Tümdengelim yöntemi ile birlikte kullanılamaz.
Soru 2

Araba üreten bir firmanın, başka bir firmanın ürettiği elektronik parçaları kullanması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Dolaysız tüketim
 • Dolaylı tüketim
 • Anında tüketim
 • Yerinde tüketim
Soru 3

Ekonomi hangi bilim dalının altında yer almaktadır?

 • Sosyal bilimler
 • Fen bilimleri
 • Doğal bilimler
 • Fiziksel bilimler
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ekonomik alandaki çalışmalarına bir örnektir?

 • Tekelciliğin desteklenmesi
 • Bankaların kapatılması
 • Sanayinin teşvik edilmesi
 • Gümrük vergilerinin kaldırılması
Soru 5

Aşar vergisinin kaldırılması hangi sektörde yaşanan bir gelişmedir?

 • Turizm
 • Sanayi
 • İnşaat
 • Tarım
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik olmayan ihtiyaçlar arasında yer almaz?

 • Zorunlu ihtiyaçlar
 • Kültürel ihtiyaçlar
 • Lüks ihtiyaçlar
 • İkame ihtiyaçlar
Soru 7

Et fiyatlarının yükselmesi ile birlikte tavuğa olan talebin artması hangi yasanın bir sonucudur?

 • Gossen yasası
 • İkame yasası
 • Newton yasası
 • Avogadro yasası
Soru 8

Mallar doğada bulunuş şekillerine göre _________ mallar ve _________ olarak ikiye ayrılabilir.
Verilen cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

 • Serbest-ekonomik
 • Zorunlu-lüks
 • Kültürel-faydalı
 • Kolayda-beğenmeli
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kültürel bir mala örnektir?

 • Kitap
 • Otomobil
 • Su
 • Mücevher
Soru 10

Servet kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Servet bir miktardır.
 • Servet görecelidir.
 • Servet karşılaştırılamaz.
 • Servet bir toplam olarak ifade edilir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi üretimin kattığı faydalar arasında yer almaz?

 • Destek
 • Şekil
 • Mekan
 • Mülkiyet
Soru 12

I. Petrol
II. Kömür
III. Doğalgaz
IV. Elektrik
Yukarıdakilerden hangileri birincil enerji kaynakları arasında yer alır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • II ve IV.
 • I, II ve III.
Soru 13

Aşağıdaki projelerinden hangisi GAP’ın alt projeleri arasında yer almaz?

 • Aşağı Fırat Projesi
 • Cizre Projesi
 • Batman Projesi
 • Marmaray Projesi
REKLAM
Soru 14

Yer kabuğunun yüzeye yakın yerlerinde oluşan, çatlaklar yoluyla kendiliğinden veya sondajlarla yeryüzüne çıkarılan sıcak su ve buhar kaynaklarından elde edilen enerjiye ne denir?

 • Güneş enerjisi
 • Rüzgar enerjisi
 • Jeotermal enerji
 • Hidroelektrik enerji
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi emeğin çeşitlerinden değildir?

 • Düzenleyici emek
 • Uygulayıcı emek
 • Yaratıcı emek
 • Yönetici emek
Soru 16

Bir işçinin bir saatte ürettiği ürün miktarı için hangi ekonomik terim kullanılır?

 • Fiziksel Etkinlik
 • Fiziksel Verimlilik
 • Fiziksel Çalışkanlık
 • Fiziksel Başarılılık
Soru 17

Verimlilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Modernleştirme düzeyi verimliliğe etki eder.
 • İşletme organizasyonu verimliliğe etki eder.
 • Yöneticilerin tutumu verimliliği etkilemez.
 • İşletmenin kuruluş yeri verimliliğe etki eder.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi vasıfsız emeğe örnek olarak gösterilebilir?

 • Terzilik
 • Kunduracılık
 • Temizlikçilik
 • Aşçılık
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi verimliliğe etki eden subjektif etkenlerden biridir?

 • İşçilerin iş yerinin toz ve nemden arındırılması
 • İş yerinin sağlık ve teknik bakımından havalandırılması
 • Çalışma ortamın doğru ışıklandırılması
 • Ücret kesintileri korkusu
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi 1965 yılından itibaren yürürlüğe konulan Nüfus Planlaması Kanunu’nun amaçlarından birisidir?

 • Nüfusu arttırmak
 • Hızlı nüfus artışından kaynaklanan sorunlara çözüm bulmak
 • Toplumun tasarruf gücünü azaltmak
 • Kırsal bölgelerden büyük şehirlere göçleri arttırmak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBACDDBAACADDCABCCDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?