Seçmeli Fizik 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Vektörlerle ilgili;
I. Şiddeti vardır.
II. Başlangıç noktası vardır.
III. Doğrultusu ve yönü vardır.
niceliklerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

Aralarında 120º lik açı bulunan ve büyüklükleri birbirine eşit olan vektörler şekilde gösterilmiştir.
Buna göre bu vektörlerin bileşkesi kaç F tir?

 • 1
 • 1,5
 • 2
 • 2,5
Soru 3

Doğuya doğru 10 m/s hızla giden bir otomobilin içindeki Ahmet yolun kenarında duran başka bir otomobile bakıyor.
Ahmet baktığı otomobili aşağıdakilerden hangisi gibi görür?

 • Doğuya 10 m/s
 • Batıya 10 m/s
 • Kuzeye 10 m/s
 • Güneye 10 m/s
Soru 4

Akıntı hızının 1 m/s olduğu bir nehirde Ali akıntıyla aynı yönde 3 m/s hızla yüzmektedir.
Buna göre nehir kenarında sabit duran bir gözlemci Ali’nin hızını kaç m/s görür?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 5

Sürtünmesiz bir ortamda 1 kg kütleli tahta blok 2 m/s2 lik ivme ile hareket etmektedir.
Newton’nun temel yasası olarak bilinen F = m . a bağıntısına göre tahta bloğa kaç N’luk kuvvet uygulanmıştır?

 • 2
 • 1,5
 • 1
 • 0,5
REKLAM
Soru 6

Sürtünme kuvvetinin 5 N olduğu K cismine şekildeki gibi 20 N’luk kuvvet uygulanıyor.
Buna göre K cismine etkiyen net kuvvet kaç N’dur?

 • 20
 • 15
 • 10
 • 5
Soru 7

Bir hareketliye ait hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre bu hareket için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Sabit hızla hareket yapmıştır.
 • Aldığı yol zamana göre düzgün artmıştır.
 • Düzgün yavaşlayan hareket yapmıştır.
 • Düzgün hızlanan hareket yapmıştır.
Soru 8

Aşağıdaki hız-zaman grafiklerinden hangisi sabit ivmeli bir hareketliye ait olabili

Soru 9

Yerden 2 m yükseklikten V=10 m/s hızla bir cisim yere paralel şekildeki gibi atılıyor.
Hareket boyunca yatay hız değişmediğine göre cisim yere çarparken yatay hızı kaç m/s olur?
(Hava direnci ihmal ediliyor.)

 • 5
 • 10
 • 12
 • 20
Soru 10

Yaklaşık olarak yerçekim ivmesinin 10 m/s2 olduğu bir yerde daldaki elma yere düşmektedir.
Buna göre hava direncinin etkisi ihmal edildiğinde elma yere düşerken kaç m/s2 lik ivme ile düşer?

 • 15
 • 14
 • 12
 • 10
Soru 11

Kütlesi 2 kg olan bir cisme 10 N’luk bir kuvvet 3 m lik yol boyunca şekildeki gibi uygulanıyor.
Kuvvetin yaptığı iş=kuvvet x yer değiştirme olarak bilindiğine göre:
F kuvvetin yaptığı iş kaç N . m ’dir?

 • 25
 • 30
 • 35
 • 40
Soru 12

Sarmal bir yaya uygulanan kuvvet ile yayda meydana gelen uzama miktarı arasındaki ilişki aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Verilen grafiğin eğimi yay sabitini verdiğine göre yay sabiti kaçtır?

 • 40
 • 30
 • 20
 • 10
Soru 13

Kütlesi 2 kg olan bir oyuncak araba 2 m/s süratle gitmektedir.
Momentumun kütle ile süratin çarpımı olduğu bilindiğine göre bu arabanın momentum büyüklüğü kaç kg . m/s’dir?

 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
REKLAM
Soru 14

Özdeş iki bilyeden K bilyesi 2V hızı ile şekildeki gibi duran L bilyesine doğru gelerek esnek çarpışma yapıyor.
Çarpışmadan sonra K bilyesi durduğuna göre L bilyesinin hız büyüklüğü kaç V olur?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 15

Uzunluğu 1m olan çubuk şekildeki O noktası etrafında dönebilmektedir.
Çubuğun diğer ucundan ayrı ayrı eşit büyüklükte uygulanan F1 , F2 , F3 ve F4 kuvvetlerinden hangisinin torku O noktasına göre diğerlerinden daha büyüktür?

 • F1
 • F2
 • F3
 • F4
Soru 16

Şekildeki civata ok yönünde döndürülüyor.
Buna göre civataya uygulanan kuvvetten doğan torkun yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • x
 • -x
 • y
 • -y
Soru 17

Özdeş küp şeklindeki bloklar birbirlerine yapıştırılarak K, L ve M sistemleri oluşturuluyor.
Şekildeki sistemlerden hangileri dengede kalır?

 • Yalnız K
 • Yalnız M
 • L ve M
 • K, L ve M
Soru 18

Koordinat sistemi üzerine şekildeki gibi m kütleli cisimler yerleştiriliyor.
Bu cisimlerin oluşturduğu sistemin ağırlık merkezinin koordinatı (x, y) aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • (2,2)
 • (2,1)
 • (1,2)
 • (3,2)
Soru 19

Basit makinelerden sabit makara şekildeki gibidir.
Bu sabit makara amacına uygun kullanılırsa,
I. Kuvvet kazancı sağlar.
II. Enerji kazancı sağlar.
III. İş kolaylığı sağlar.
yargılarından hangisi doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 20

Amaçlarına uygun kullanıldığında aşağıdakilerden hangisi basit makine olarak kabul edilemez?

 • Palanga
 • Hareketli makara
 • Termometre
 • Eğik düzlem
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABDABDCBDBDBCACAABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Yorumlar
Tarihe Göre
M
mehmet
çok güzel ve başarılı
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?