Seçmeli Fizik 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir arabanın CD çaları 4 s’de 12 devir yapmaktadır.
Buna göre CD çaların periyodu kaç s’dir?

 • 1/2
 • 1/3
 • 1/4
 • 1/6
Soru 2

Düzgün çembersel hareket yapan m kütleli bir cismin açısal hız (ω) değeri ω = 2π/T bağıntısı ile bulunur.
Buna göre periyodu 3 s olan cismin düzgün çembersel hareket yaptığında açısal hızı kaç rad/s’dir?
(π = 3 alınacak)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 3

Düzgün çembersel harekette m kütleli cisme etki eden merkezcil kuvvet Fmerkezcil = (mV2)/r bağıntısı ile hesaplanır.
Buna göre merkezcil kuvvet,
I. cismin kütlesine,
II. cismin çizgisel hızına,
III. cismin çembersel yörüngesinin yarıçapına
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

Şekildeki araba r yarıçaplı viraja V süratiyle girmiştir.
Arabanın virajı savrulmadan güvenli dönebilmesi için süratinin maksimum değerini veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?
(k: sürtünme kat sayısı, g: yerçekimi ivmesi)

Soru 5

Bir ipin ucuna bağlı m kütleli cisim düşey düzlemde şekildeki gibi r yarıçaplı yörüngede düzgün çembersel hareket yapmaktadır.
Buna göre cisim K, L, M ve N noktalarından geçerken ipteki gerilme kuvveti hangi noktada en büyük değeri alır?

 • K
 • L
 • M
 • N
REKLAM
Soru 6

Şekildeki gibi dönerek öteleme hareketi yapan bir bisiklet tekerinin K, L ve M noktalarının yere göre anlık hızlarının büyüklüğü VK, VL ve VM’dir.
Buna göre VK, VL ve VM arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?

 • VK = VM > VL
 • VM > VL > VK
 • VL = VM = VK
 • VK > VL > VM
Soru 7

Eylemsizlik momenti, dönen cisimlerin dönmeye karşı gösterdikleri direncin bir ölçüsüdür.
Buna göre eylemsizlik momenti,
I. Cismin kütlesine bağlıdır.
II. Cismi oluşturan her parçacığın dönme eksenine olan dik uzaklığına bağlıdır.
III. Cismin geometrik şekline bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 8

Sürtünmelerin önemsiz olduğu bir ortamda m kütleli cisim düzgün çembersel hareket yaparken herhangi bir anda cismin konum vektörüyle momentum vektörünün çarpımına açısal momentum denir.
Buna göre açısal momentum,
I. Fiziksel bir niceliktir.
II. Birimi kg . (m2/s) ’dir. L sembolüyle gösterilir.
III. Vektörel bir büyüklüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 9

Şekildeki dünya modelinde K noktası merkez olarak kabul ediliyor.
Buna göre K, L, M ve N noktalarından hangisinde dünyanın çekim ivmesi sıfırdır?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 10

I. Sarkaçlı bir duvar saatinde sarkacın salınım hareketi
II. Gitar telinin bulunduğu eksene dik olarak çekilip bırakıldığı zamanki titreşim hareketi
III. Salıncakta sallanan bir çocuğun denge noktası etrafında yaptığı salınım hareketi
Yukarıda verilen hareket türlerinden hangileri sürtünme kuvvetleri ihmal edildiğinde basit harmonik harekete örnek verilebilir?

 • Yalnız I.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 11

I. Basit harmonik hareket yapan cismin herhangi bir anda dengenoktasına olan uzaklığına denir.
II. Basit harmonik hareket yapan cismin hareketinin bir tam salınımyapması için gereken süreye denir.
III. Birim zamanda yapılan titreşim sayısına _________ denir.
I, II ve III yargılarındaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri yazılırsa doğru olur?
I <-----> II <-----> III

 • Uzanım <-----> Frekans <-----> Periyot
 • Frekans <-----> Uzanım <-----> Periyot
 • Uzanım <-----> Periyot <-----> Frekans
 • Periyot <-----> Frekans <-----> Uzanım
Soru 12

O noktasından harekete başlayan cisim şekildeki KL arasında basit harmonik hareket yapmaktadır.
Cismin periyodu 24 s olduğuna göre cismin 22. s de bulunduğu nokta aşağıdakilerden hangisidir?
( |KO| = |OL| noktaları arası eşit uzunluktadır.)

 • K
 • K-O arası
 • L
 • O-L arası
Soru 13

M-N noktaları arasında basit harmonik hareket yapan şekildeki cismin genliği kaç metredir?
|MO| = |ON| = 3m

 • 3
 • 6
 • 9
 • 12
REKLAM
Soru 14

Şekildeki cisim bir miktar çekilip bırakıldığında 0,3 saniye periyotla basit harmonik hareket yapmaktadır.
Buna göre cismin açısal hızının büyüklüğü kaç rad/s’dir? (π = 3 alınacak, ω = 2π/T )

 • 10
 • 20
 • 30
 • 60
Soru 15

Yay sarkacının periyodu,
I. yay sabitine,
II.cismin kütlesine,
III. yayın genliğine
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 16

Sürtünmelerin önemsiz olduğu bir ortamda ℓ uzunluğundaki basit sarkaca basit harmonik hareket yaptırıldığında periyodu T oluyor.
Aynı sarkacın boyu 4ℓ olduğunda periyodu kaç T olur?
( T = 2π√(ℓ/g) )

 • 0,5
 • 1
 • 1,5
 • 2
Soru 17

Sürtünmenin önemsiz olduğu bir ortamda yay sabitleri 2k, 5k, 8k olan yaylar şekildeki gibi paralel bağlıdır.
Buna göre yayların eşdeğer yay sabiti kaç k’dır?

 • 15
 • 10
 • 7
 • 5
Soru 18

Bir dalga leğeninde doğrusal dalga kaynağının ürettiği su dalgaları iki engel arasından şekildeki gibi bükülerek geçmektedir.
Buna göre şekildeki kırınım deseninin oluşmasında,
I. engeller arası uzaklık,
II. dalga leğenindeki su derinliği,
III. dalgaların frekansı
niceliklerinden hangilerinin etkisi vardır?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalgaların özelliklerinden biri değildir?

 • Doğrusal yolla yayılır.
 • Elektrik ve manyetik alanda sapmaz.
 • Boşlukta yayılamazlar, maddesel bir ortama ihtiyaç duyarlar.
 • Enerji taşır, bu enerji soğuran yüzeylerde ısınmaya sebep olur.
Soru 20

Bir radyo vericisi dalga boyu 300 m olan elektromanyetik dagalar yaymaktadır.
Buna göre yayılan dalgaların frekansı kaç s-1’dir?

 • 1.106
 • 2.106
 • 3.106
 • 9.106
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBDBCADDADCBABCDADCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?