Seçmeli Fizik 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Atomu üzümlü keke benzeten atom modeli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Thomson Atom modeli
 • Dalton Atom modeli
 • Rutherford Atom modeli
 • Bohr Atom teorisi
Soru 2

Bohr atom teorisine göre çekirdeğin çevresinde kararlı yörüngelerde dolanan elektronların açısal momentumu
L = n(h/2π) ile ifade edilmektedir.
Buna göre 2. yörüngede dolanan bir elektronun açısal momentumu kaç h/π kadardır?

 • 0,5
 • 1
 • 1,5
 • 2
Soru 3

Atomlar;
I. soğutmayla,
II. elektronlarla,
III. fotonlarla
hangileri ile uyarılamazlar?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

Civa atomuna ait enerji seviyeleri aşağıda verilmiştir.
Buna göre;
I. 6 eV enerjili foton,
II. 6 eV enerjili elektron,
III. 6,67 eV enerjili foton
hangileri ile civa atomu uyarılabilir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 5

Modern atom teorisiyle ilgili;
I. Bohr atom modelinin yetersizlikleri ortadan kaldırılmıştır.
II. Orbitaller elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerdir.
III. Atomdaki elektronların dağılımı ve bulunabileceği enerji düzeyi kuantum sayısıyla ifade edilir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

I. Alfa (α)
II. Beta (β)
III. Gama (γ)
Hangileri radyoaktif bozunuma örnektir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 7

Atom çekirdeğinde gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir.
I. Ağır çekirdeklerin nötronla parçalanması
II. Hafif çekirdeklerin bir araya gelerek birleşmesi
III. Radyoaktif çekirdeklerin kendiliğinden α bozulması yapması
Bu olaylardan hangileri nükleer fisyon olarak adlandırılır?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
Soru 8

Michellson-Morley deneyi ile ilgili;
I. Ether hipotezinin geçerli olmadığı ispatlandı.
II. Işığın boşluktaki hızının her doğrultu ve yönde aynı değere sahip olduğu ortaya konuldu.
III. Işığın yayılması için hiçbir ortama gerek duymayan bir elektromanyetik dalga olduğu görüşü ağırlık kazandı.
sonuçlarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 9

Özdeş X, Y ve Z çubukları şekilde verilen hızlarla hareket ettiriliyor.
Durgun bir gözlemci tarafından çubukların ölçülen boyları LX, LY ve LZ arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • LX LY LZ
 • LY > LZ LX
 • LX = LY = LZ
 • LZ LY > LX
Soru 10

İkizler paradoksuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Kütle görecelidir.
 • Zaman görecelidir.
 • Uzunluk görecelidir.
 • Hacim görecelidir.
Soru 11

Bazı ışıma örnekleri aşağıda verilmiştir.
I. Güneşin ışıması
II. Kor halindeki kömürün ışıması
III. Yüksek sıcaklıktaki demirin ışıması
Bu ışımalardan hangileri siyah cisim ışımasına örnek olabilir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi fotonların özelliklerinden değildir?

 • Işık hızıyla hareket ederler.
 • Hiçbir sistemde durgun halde bulunmazlar.
 • Kütleleri vardır.
 • Elektrik ve manyetik alandan etkilenmezler.
Soru 13

Eşik enerjisi 3 eV bir metalin yüzeyine 9 eV enerjili fotonlar düşürülüyor.
Buna göre koparılan elektronların maksimum kinetik enerjisi kaç eV olur?

 • 3
 • 6
 • 9
 • 12
REKLAM
Soru 14

Compton olayında serbest elektrona gönderilen foton çarpıştırılıyor. Çarpışmadan sonra foton ve elektron şekildeki gibi saçılıyor.
Buna göre,
I. Gelen fotonun enerjisi saçılan fotonun enerjisine eşittir.
II. Gelen fotonun frekansı saçılan fotonun frekansından büyüktür.
III. Gelen fotonun dalga boyu saçılan fotonun dalga boyundan küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • II ve III.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

Fizikteki bazı olaylar aşağıda verilmiştir.
I. Compton saçılması
II. Kırınım
III. Fotoelektrik olay
Bu olaylardan hangileri ışığın tanecik özelliğine sahip olduğunu gösterir?

 • Yalnız I.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 16

Ses dalgalarının yansımasından yararlanılarak denizcilikte balık sürülerinin saptanması ve su derinliğinin ölçülmesini sağlayan cihazın adı nedir?

 • Ultrason
 • Röntgen
 • Sonar
 • Radar
Soru 17

Led teknolojisi,
I. ışıklı pano,
II. televizyon,
III. akıllı telefon
cihazlarından hangilerinde kullanılmaktadır?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 18

Yarı iletken maddelerin özellikleri ile ilgili,
I. Normal haldeyken yalıtkandır, iletkenlikleri sıcaklıkla değişir.
II. N ve P olmak üzere iki türü vardır.
III. Kristal yapıya sahip değildir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi laser ışınlarının özelliklerinden değildir?

 • Uyarılmış emisyon yoluyla elde edilir.
 • Dağılmadan yayılabilir.
 • Bulut, sis ve yağmur gibi atmosfer olaylarından etkilenmezler.
 • Tek renkli ve gözle görülebilirler.
Soru 20

Teknolojik bazı sistemler aşağıda verilmiştir.
I. Hesap makinası
II. Hava gözlem istasyonları
III. Bina içi ya da dışı aydınlatmaları
Bu sistemlerden hangilerinde güneş pili kullanılabilir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABACDDADABDCBBBCDBCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?