Seçmeli Girişimcilik 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

İnsan yaşamının devamı için kesinlikle karşılanması gereken ihtiyaçlara ne ad verilir?

 • Sosyal ihtiyaçlar
 • Güvenlik ihtiyacı
 • Zorunlu ihtiyaçlar
 • Kültürel ihtiyaçlar
Soru 2

I. Elle tutulabilir, gözle görülebilir olmaları
II. İnsanların ihtiyaçlarını giderebilmeleri
III. Kıt olmaları
Yukarıdakilerden hangileri mal ve hizmetlerin ortak özelliklerindendir?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 3

Üretim faktörleri kendisinde olmasa bile onları bir araya getirebilen, üretim birimlerini kuran, çalıştıran ve risklere katlanan kişiye ne ad verilir?

 • Girişimci
 • Çalışan
 • Yönetici
 • Ev sahibi
Soru 4

Alıcı ve satıcıları bir araya getiren ve onların kolayca birbirleriyle temas etmelerini sağlayan oluşuma ne ad verilir?

 • Arz
 • Talep
 • Ülke
 • Piyasa
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi temel bir kavram olarak girişimcilikle ilişkilendirilemez?

 • Öncü olma
 • Rekabetçi düşünme
 • Riskten uzak durma
 • Yenilikçi ve yaratıcı olma
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Kuluçka aşaması, yaratıcılığın son aşamasıdır.
 • Yaratıcılığın ilk aşaması bilgi toplama aşamasıdır.
 • Fikir deneyimi aşaması, yaratıcılığın aşamaları arasında yer almaz.
 • Değerlendirme ve uygulama aşaması, kuluçka aşamasından önce gelir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kaliteli ürün üretmelerine ve verimli çalışmalarını arttırmalarına katkı sağlar?

 • Rekabet
 • Tekelcilik
 • Tembellik
 • Motivasyonsuzluk
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi liderin başlıca özelliklerinden biri değildir?

 • Lider baskılayandır.
 • Lider motive edicidir.
 • Lider sorgulayandır.
 • Lider ekip kurandır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisinde girişimcilik için gerekli faktörler doğru verilmiştir?

 • Emek, güven, istikrar
 • Doğa, ekonomi, mevzuat
 • Doğa, emek, sermaye, teknik bilgi
 • Emek, sermaye, mevzuat, teknik bilgi
Soru 10

Uluslararası sınırların ortadan kalkması, aşağıdakilerden hangisinin sonucu olarak gösterilebilir?

 • Yenilik
 • Kültür
 • Motivasyon
 • Küreselleşme
Soru 11

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Girişimci, bir ayakkabı satıcısı olabilir.
 • Girişimci, üretim faktörleri ile ilgilenmez.
 • Girişimcide, yöneticilik özellikleri de bulunmalıdır.
 • Girişimci, risk almaya yatkındır.
Soru 12

Girişimcinin faaliyetlerindeki asıl hedef _________ elde etmektir.
Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

 • Kâr
 • Zarar
 • Ham madde
 • Ürün
Soru 13

Henry Ford’un o güne kadar tek tek yapılan otomobil üretiminde montaj hattını kullanıp seri üretime geçmesi, neye örnek olarak verilebilir?

 • Yeni organizasyonlar kurmak
 • Yeni pazarlara ulaşmak
 • Yeni hammadde kaynakları bulmak
 • Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulayabilmek
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin temel özellikleri arasında yer almaz?

 • Adil olmak
 • Sosyal olmak
 • Taraflı olmak
 • Uyumlu olmak
Soru 15

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Girişimci hayal kurmaz.
 • Girişimcilik, hırslılık ve kararlılık işidir.
 • Girişimci risk almaz.
 • Girişimci iş piyasasını takip etmez.
Soru 16

Yüksek düzeyde performans gösterme ya da rekabet ortamında öne çıkma arzusu aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 • Odaklanmayı
 • Başarma ihtiyacını
 • Vizyonu
 • Enerjik olmayı
Soru 17

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Uzun ve kısa vadeli planlama yapılabilir.
 • Planlama, amaçlara ulaşmak için çeşitli alternatiflerin değerlendirmelerini kapsayan süreçleri içerir.
 • Planlama yaparken çevre koşullarına dikkat etmeye gerek yoktur.
 • Planlama, kaynakların etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlar.
Soru 18

“Bilgi ve becerilerim”, “genel kültürüm” ve “pozitif enerjim” SWOT analizinde hangi kategori içerisinde yer alır?

 • Güçlü yönler
 • Değerler
 • Örnek aldığımız kişiler
 • Demografik bilgiler
Soru 19

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Girişimci fark edilen olmalıdır.
 • Girişimcinin diğer insanlardan farklı özelliklerinin olması gerekir.
 • Girişimcinin kısa, orta ve uzun vadede ölçülebilen hedefleri olmalıdır.
 • Girişimci kötü ihtimalleri göz ardı etmelidir.
Soru 20

Bir kişinin, kuracağı işin ne kadar maliyet doğuracağını önceden hesaplayamadan veya varını yoğunu tek bir işe yatırarak işletme kurması, hangi hataya bir örnektir?

 • Taklit
 • Hatalı istihdam
 • Hedefsizlik
 • Yetersiz sermaye
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADCBAACDBADCBBCADD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?