Seçmeli Mantık 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Doğru ya da yanlış değeri alabilen bir cümleye önerme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir önermedir?

 • Çalışmak başarıyı artırır.
 • Derslerine çalışıyor musun?
 • Çalışkan bir öğrenci olmanı dilerim.
 • Artık derslerine çalış!
Soru 2

“↔” işareti “ancak ve ancak” ekleminin sembolüdür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “p↔q” şeklinde sembolleştirilen bir önermedir?

 • Arda sınıfı geçer.
 • Ahmet çalışırsa sınıfı geçer.
 • Arda ancak ve ancak çalışırsa sınıfı geçer.
 • Arda ve Ahmet sınıfı geçer.
Soru 3

Sembolik mantıkta önerme eklemi (~, Λ, V, →, ↔) bulunmayan önermeler basit, önerme eklemi bulunan önermeler ise bileşik kabul edilir.
Buna göre;
I. p
II. pVq
III. pΛq
önermelerinden hangileri bileşiktir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
Soru 4

Herhangi bir önermede yüklem sadece bir “ad” a yüklenirse birli yüklem, “iki ad’’a yüklenirse ikili yüklem, “n sayıda ad” a yüklenirse n’li yüklem adını alır.
Bu bilgiye göre “Ege ile Mert kardeştir.” önermesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Birli yüklemlidir.
 • İkili yüklemlidir.
 • Üçlü yüklemlidir.
 • Dörtlü yüklemlidir.
Soru 5

“ve” bağlacı ile kurulan önermelere tümel evetleme önermesi denir.
Tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bir tümel evetleme örneğidir?

 • Mehmet yaramaz değildir.
 • Dürüst olursan insanlar seni sever.
 • Selim ve Selin zekidir.
 • Şiirlerinde veya öykülerinde yeni bir anlatım yoktur.
REKLAM
Soru 6

Bir önermede ana eklem, önermenin tamamını etkileyen eklem ise; “~ (p → q)” önermesinin ana eklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • p
 • ~
 • q
Soru 7

Bir önermenin geçerli olabilmesi için bütün yorumlarının doğru olması gerekir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi geçerli bir önermedir?

 • __1__
  D
  D
 • __2__
  D
  Y
 • __3__
  Y
  D
 • __4__
  Y
  Y
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi önerme eklemi değildir?

 • ise
 • ve
 • veya
 • bütün
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi “pVq” önermesinin cümle olarak ifade edilmiş halidir?

 • Umut kitap okursa yürüyüş yapacaktır.
 • Umut kitap okuyacak ve yürüyüş yapacaktır.
 • Umut kitap okuyacak veya yürüyüş yapacaktır.
 • Umut yürüyüş yapacaktır.
Soru 10

“x hayvandır.” açık önermesi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçeklenir?

 • Papatya hayvandır.
 • Penguen hayvandır.
 • Gümüş hayvandır.
 • Bakır hayvandır.
Soru 11

Birden fazla önermenin bir arada tutarlı olması önermelerin aynı satırda doğru değerini aldığı anlamına gelir.
Buna göre;
__p__ __q__ __r__
Y D D
D Y Y

önermelerinden hangileri bir arada tutarlıdır?

 • p ve q
 • p ve r
 • q ve r
 • p, q ve r
Soru 12

I. Düşünceleri tutarlıdır.
II. Eleştirel bir tavır takınır.
III. Önyargılarına göre hareket eder.
Yukarıdakilerden hangileri mantıklı davranan bir insanın özelliklerindendir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Niceleme mantığına göre “bütün, bazı, tüm, kimi…” gibi terimlere niceleyici denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi niceleyicisi olan bir önerme değildir?

 • Kimi insanlar gözlüklüdür.
 • Hava güneşlidir.
 • Bütün insanlar ölümlüdür.
 • Hiçbir sorun çözümsüz değildir.
REKLAM
Soru 14

Kiplik mantığında mümkün eklemi ile kurulan önermelere olanaklı önermeler denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi olanaklı önermedir?

 • Hiçbir insan kötü değildir.
 • Taşın sert olması zorunludur.
 • Her çiçek güzeldir.
 • Sınıfı geçmesi mümkündür.
Soru 15

I. Sosyoloji
II. Matematik
III. Tarih
Yukarıdakilerden hangileri mantık gibi sembolik bir dile sahiptir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 16

A=B ve B=C ise, buradan açık olarak belli olan bir sonuç çıkar: A=C’dir.
Verilen örnek aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 • Tanım
 • Teorem
 • Teori
 • Aksiyom
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi “E= {lale, sümbül, karanfil} ” evreninde doğrulanır?

 • ∀x (x çiçektir.)
 • ∀x (x insandır.)
 • ∀x (x madendir.)
 • ∀x (x gezegendir.)
Soru 18

Niceleme mantığında özneyi gösteren semboller “a, b, c” harfleriyle, yüklemi gösteren semboller ise “F, G, H” harfleriyle sembolleştirilir.
Buna göre “Hande öğretmendir.” önermesinin niceleme mantığına göre sembolleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

 • ~Fa
 • ~Fab
 • Fa
 • Fabc
Soru 19

Önermelerin ikiden fazla değere sahip olabileceklerini kabul eden mantık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Klasik mantık
 • Varlık mantığı
 • İki değerli mantık
 • Çok değerli mantık
Soru 20

“Bir önermenin doğru olması ne anlama gelir?” sorusu mantık felsefesinin aşağıdaki problem alanlarından hangisiyle ilgilidir?

 • Doğruluk ve varlıkla
 • Mantık ilkeleriyle
 • Mantık kavramıyla
 • Geçerlilik kavramıyla
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDBCBADCBCABDBDACDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?