Seçmeli Matematik 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

α = 32° 41 ‘ ve β = 19° 53 ‘ dır.
Buna göre α-β aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 12° 48 ‘
 • 12° 58 ‘
 • 13° 48 ‘
 • 13° 58 ‘
Soru 2

cos2010°, sin1977°, tan1994° değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • -, -, +
 • -, +, +
 • +, +, +
 • +, +,-
Soru 3

işleminin sonucu kaçtır?

 • -√3/2
 • -1/2
 • 1/2
 • √3/2
Soru 4

cosx = (5y -1) / 2 olduğuna göre y’nin bulunduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

(sinx - cosx)2 +2sinx⋅cosx işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • cos2x
 • sin2x
 • 2
 • 1
REKLAM
Soru 6

π/2 < x < π ve sinx = 6/7 olduğuna göre cosx kaçtır?

 • -√13/6
 • -√13/7
 • √13/7
 • √13/6
Soru 7

(π/3,m) noktası f(x) = √3 sin4x-2 fonksiyonunun grafiği üzerinde olduğuna göre m kaçtır?

 • -7/2
 • -1/2
 • 1/2
 • 7/2
Soru 8

cot(arcsin 3/4) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 • √7/4
 • √7/4
 • 5/4
 • 4/3
Soru 9

Şekildeki ABC üçgeninde
|AB| = 16 cm, |AC| = 12 cm ve m(ABC) = 30°, m(ACB) = x’tir.
Buna göre sinx kaçtır?

 • 1/2
 • 1/3
 • 2/3
 • 3/2
Soru 10

f(x) = 5 + 3cos( (7x-1)/4 ) fonksiyonunun periyodu radyan cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?

 • 7π/2
 • 8π/7
Soru 11

K(-3) ve L(x) sayı doğrusu üzerinde bulunan iki noktadır.
|KL| = 5 birim olduğuna göre x’in alabileceği değerler toplamı kaçtır?

 • -6
 • -2
 • 4
 • 8
Soru 12

A (1, 3) ve B (-1, 2) noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 2x-y+1 = 0
 • 2x+y-5 = 0
 • x-2y+5 = 0
 • x+2y-7 = 0
Soru 13

Denklemleri mx-8y + 11 = 0 ve x+2y+9 = 0 olan doğrular birbirine paralel olduğuna göre m kaçtır?

 • -8
 • -4
 • 4
 • 8
REKLAM
Soru 14

-4x+3y = 12 doğrusu x eksenini
A (a, 0) noktasında ve y eksenini
B (0, b) noktasında kesmektedir.
Buna göre a+b kaçtır?

 • -7
 • -1
 • 1
 • 7
Soru 15

f(x) = x3 -3x fonksiyonunun [-1, 3] aralığındaki ortalama değişim hızı kaçtır?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 16

Şekildeki doğrusal f(x) fonksiyonu bir teknenin deposundaki yakıt miktarının zamana göre değişimini göstermektedir.
Buna göre tekne harekete başladıktan kaç saat sonra deposundaki yakıt miktarı yarıya iner?

 • 10
 • 12
 • 14
 • 16
Soru 17

f:R → R, f(x) = 3(x + 5)2 + 11 fonksiyonunun tepe noktası aşağıdakilerden hangisidir?

 • K (3, 11)
 • L (-3, 11)
 • M (5, 11)
 • N (-5, 11)
Soru 18

f: R → R, f(x) = ax2 + bx + c fonksiyonunun grafiği şekilde verilmiştir.
Buna göre a + b + c kaçtır?

 • -5
 • -24/5
 • -22/5
 • -4
Soru 19

f(x) = x3 -1 fonksiyonunun grafiğinin 2 birim sola, 3 birim yukarı ötelenmesiyle elde edilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

 • y = x3+6x2+12x+10
 • y = x3+6x2+12x+6
 • y = x3-6x2+12x-6
 • y = x3-6x2+12x-10
Soru 20

Verilen grafiklere göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

 • a < b < c
 • c < b < a
 • 0 < a < b < c
 • |c|<|b|<|a|
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCCDBABCDACBCCADBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?