Seçmeli Matematik 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • {(2,2),(6,2)}
 • {(2,2),(6,-2)}
 • {(2,-2),(6,2)}
 • {(2,-2),(6,-2)}
Soru 2

a - b = 8 ve a2 - b2 = 6 olduğuna göre a kaçtır?

 • 35/8
 • 9/2
 • 19/4
 • 5
Soru 3

x2 - 6x - 7 < 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • (-∞,-1)⋃(7,∞)
 • (-1,7)
 • (-∞,7)
 • (-1,∞)
Soru 4

f(x) = x2 + 4x ve g(x) = 14x - 16 fonksiyonları için g(x) ≥ f(x) eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Soru 5

(x2 - 3x + 2)(x2 -4) < 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • (2,∞)
 • (1,2)
 • (-2,1)
 • (-∞,-2)
REKLAM
Soru 6

x2 + 5x + a ≤ 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi { } , olduğuna göre a’nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
Soru 7

eşitsizliğinin çözüm kümesindeki tam sayıların toplamı kaçtır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 8

eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • (-∞,-4)
 • (-4,5]
 • [5,12)
 • (12,∞)
Soru 9

Şekildeki A, B, C noktaları O merkezli çember üzerinde ve [BC] ⊥ [OA],
|DC| = 3 cm, |AD| = 1 cm’dir.
Buna göre |OD| kaç santimetredir?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 10

Şekildeki A, B, C, D noktaları O merkezli çember üzerinde ve m(AOC) = 5x + 10°,
m(ABC) = 8x -26° dir.
Buna göre m(ADC) kaç derecedir?

 • 260
 • 270
 • 280
 • 290
Soru 11

Şekildeki ABCD dörtgeni O merkezli yarım çembere A, B, E noktalarında teğet ve |DE| = 3 cm, |EC| = 5cm’dir.
Buna göre |AO| kaç santimetredir?

 • √15
 • 4
 • 3√2
 • 5
Soru 12

Şekilde [CD, O merkezli çembere D noktasında teğet ve |OB| = 3 cm,
|DC| = 3√15 cm’dir.
Buna göre |AC| kaç santimetredir?

 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Soru 13

Şekildeki A, B, C, D noktaları O merkezli çember üzerinde ve m(ABC) = 90°, |AC| = 8 cm’dir.
Buna göre |ADC| kaç santimetredir?

 • 5√2π
 • 6√2π
 • 7√2π
 • 8√2π
REKLAM
Soru 14

Şekildeki A, B, C noktaları O merkezli yarım çember üzerinde ve m(CAB) = 30°, |AC| = 9 cm’dir.
Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?
(π yerine 3 alınız.)

 • 54√3
 • 27√3
Soru 15

İçinde bir miktar su bulunan Şekil I’deki dik silindir Şekil II’deki gibi eğik duruma getirilmiştir ve |AE| = 6 cm, |CF| = 10 cm’dir.
Buna göre |AB| kaç santimetredir?

 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Soru 16

Bir dik silindirin yanal alanı 260π cm2 ve yüksekliği 13 cm olduğuna göre silindirin taban yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir?

 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
Soru 17

Şekildeki dik dairesel koninin yanal yüzeyinin alanı 40π cm2 ve |TB| = 10 cm, [TO]⊥[OB] ’tir.
Buna göre |TO| kaç santimetredir?

 • 6√2
 • 4√5
 • 2√12
 • 3√10
Soru 18

Hacmi 36π cm3 olan kürenin yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

 • 24π
 • 36π
 • 48π
 • 60π
Soru 19

İngilizce ve Almanca dillerinden en az birini konuşabilenlerin bulunduğu 30 kişilik bir turist kafilesinde İngilizce konuşabilenlerin sayısı 22, Almanca konuşabilenlerin sayısı 20’dir.
Bu kafileden rastgele seçilen bir kişinin Almanca konuşabildiği bilindiğine göre İngilizce konuşabilme olasılığı kaçtır?

 • 1/5
 • 2/5
 • 3/5
 • 4/5
Soru 20

E örnek uzayında A ve B olayları için P(A) = (2/3), P(B)= (1/4) ve P(A⋃B) = (11/12) olduğuna göre P(A⋂B) kaçtır?

 • 3/4
 • 2/3
 • 7/12
 • 1/2
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BABDCAACCDACBDABCBCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?