Seçmeli Matematik 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

işleminin sonucu kaçtır?

 • 24
 • 12
 • 9
 • 3
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bir üstel fonksiyondur?

 • f(x) = (-4)x + x
 • g(x) = 5x-1 + 2
 • h(x) = (-1/3)x
 • k(x) = 1x-2
Soru 3

f(x) = log1/3x fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • log√10 = 1
 • log 100 = 2
 • ln(1/e) = -1
 • Ine2 = 2
Soru 5

log5250 - log5100 + log550 işleminin sonucu kaçtır?

 • 1/3
 • 1/2
 • 2
 • 3
REKLAM
Soru 6

olduğuna göre x kaçtır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 7

Bir bakteri kültüründe,
m : Bölünmeye başlamadan önceki bakteri sayısı
t : Bölünme için geçen süre (dakika) olmak üzere; bölünme sonunda kültürdeki bakteri sayısı
B(t) = m . e10-2.t fonksiyonu ile modelleniyor.
Buna göre başlangıçta 10 bakteri bulunan bir bakteri kültüründe 5 saat sonunda bakteri sayısı kaçtır?

 • e3
 • e5
 • 10⋅e3
 • 10⋅e5
Soru 8

Bir (an) dizisinde ∀n∈Z+ için an+1 = an- 5 ve a2 = 4 olduğuna göre a6 kaçtır?

 • -25
 • -20
 • -16
 • -11
Soru 9

İlk terimi 48, ortak çarpanı 1/2 olan geometrik dizinin beşinci terimi kaçtır?

 • 6
 • 3
 • 3/2
 • 3/4
Soru 10

Bir kitabın birinci gün ilk 15 sayfasını okuyan Ufuk, ikinci günden itibaren her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının 3 fazlasını okuyarak kitabı 12 günde bitirmiştir.
Buna göre Ufuk bu kitaptan toplam kaç sayfa okumuştur?

 • 429
 • 414
 • 378
 • 330
Soru 11

cos75° ifadesinin değeri kaçtır?

 • (3 + √2) / 4
 • (√6 + √2) / 4
 • (3 - √2) / 4
 • (√6 - √2) / 4
Soru 12

Şekildeki ABC üçgeninde
[AB] ⊥ [BC], D ∈ [BC] ve
|AB| = 2 cm, |BD| = 1 cm,
|DC| = 2 cm’dir.
Buna göre tan(DAC) değeri kaçtır?

 • 1/7
 • 2/7
 • 3/7
 • 4/7
Soru 13

sin x = 4/5 olduğuna göre cos2x değeri kaçtır?

 • -7/25
 • -1/25
 • 1/25
 • 7/25
REKLAM
Soru 14

tanx = 1 denkleminin [0,π) aralığındaki kökü aşağıdakilerden hangisidir?

 • π/6
 • π/4
 • 3π/4
 • 5π/6
Soru 15

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16

6sinx - 8cosx ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
Soru 17

sinx + √3cosx = 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18

Analitik düzlemde A(3, –2) noktası x ekseni boyunca negatif yönde 6 birim ötelendikten sonra y ekseni boyunca pozitif yönde 3 birim ötelenerek A’ noktası elde ediliyor.
Buna göre A’ noktası aşağıdakilerden hangisidir?

 • A’(9, -5)
 • A’(9, 1)
 • A’(-3, -5)
 • A’(-3, 1)
Soru 19

A(-4, 7) noktasının K noktasına göre simetriği A’(2, 1) olduğuna göre K noktası aşağıdakilerden hangisidir?

 • K(3, -3)
 • K(-1, 4)
 • K(-1, -3)
 • K(3, 4)
Soru 20

Köşelerinin koordinatları A(-3, 4), B(-3, 2), C(-1, 2) olan ABC üçgeni orijin etrafında pozitif yönde 90° döndürüldükten sonra x ekseni boyunca pozitif yönde 4 birim ve y ekseni boyunca pozitif yönde 3 birim öteleniyor.
Buna göre son durumda oluşan üçgen aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBCADACCBCDDABBACDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?