Seçmeli Matematik 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

 • 7/2
 • 3
 • 5/2
 • 2
Soru 2

biçiminde tanımlı f(x) fonksiyonu x = 2 noktasında sürekli olduğuna göre a + b kaçtır?

 • 2
 • 3/2
 • 1
 • 1/2
Soru 3

limitinin değeri bir gerçek sayı olduğuna göre m kaçtır?

 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
Soru 4

f(x) = (a-3)x3 + (b+2)x2 + (c-5)x
fonksiyonunun türevi her x gerçek sayısı için sıfır olduğuna göre a + b + c kaçtır?

 • -10
 • -6
 • 6
 • 10
Soru 5

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 • - 1 / (4x√x)
 • - 1/ (8x√x)
 • 1 / (8x√x)
 • 1 / (4x√x)
REKLAM
Soru 6

f: R → R, f(x) = 3x2 - 18x + 11 fonksiyonu aşağıdaki aralıkların hangisinde artandır?

 • (0, 2)
 • (1, 3)
 • (2, 4)
 • (3, 5)
Soru 7

f: R → R, f(x) = x3 - 3x2 + 7 fonksiyonunun ekstremum noktalarının ordinatları toplamı kaçtır?

 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
Soru 8

f(x) = x2 - mx + 4 fonksiyonuna x = 3 apsisli noktasında teğet olan doğru x ekseni ile pozitif yönde 135° lik açı yaptığına göre m kaçtır?

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Soru 9

Bir ABCD dikdörtgeninde
|DC| = (12 - 3x) cm ve
|BC| = (2x + 8) cm’dir.
Buna göre ABCD dikdörtgeninin alanı en çok kaç santimetrekaredir?

 • 108
 • 96
 • 84
 • 72
Soru 10

olduğuna göre f(1) kaçtır?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 11

integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12

integralinin değeri kaçtır?

 • 9
 • 12
 • 15
 • 18
Soru 13

 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
REKLAM
Soru 14

integralinin değeri kaçtır?

 • 32
 • 34
 • 36
 • 38
Soru 15

integralinin değeri kaçtır?

 • 25
 • 24
 • 23
 • 22
Soru 16

f(x) = -x2 + 2x + 8 fonksiyonunun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanı kaç birimkaredir?

 • 28
 • 32
 • 36
 • 40
Soru 17

olduğuna göre A kaç birimkaredir?

 • 3
 • 9
 • 13
 • 19
Soru 18

Merkezi M(1, -3) ve yarıçapının uzunluğu 6 birim olan çemberin standart denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • (x - 1)2 + (y + 3)2 = 36
 • (x - 1)2 + (y - 3)2 = 36
 • (x + 1)2 + (y - 3)2 = 36
 • (x + 1)2 + (y + 3)2 = 36
Soru 19

Genel denklemi
x2 + y2 + 4x - 8y - 44 = 0 olan çemberin yarıçapının uzunluğu kaç birimdir?

 • 14
 • 12
 • 10
 • 8
Soru 20

x2 + y2 - 10x + 4y + 25 = 0 çemberinin 3x + 4y + 28 = 0 doğrusuna en yakın noktasının bu doğruya uzaklığı kaç birimdir?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACADBCBACDBABCCADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?