Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Müjdecim, Kurtarıcım, Efendim, Peygamberim;
Sana uymayan ölçü, hayat olsa teperim!

Bu dizelerde Hz. Muhammed (sav) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

 • Son peygamber olduğuna
 • Yeni bir şeriatla geldiğine
 • Rehber olduğuna
 • Ümmi olduğuna
Soru 2

İslam geleneği içerisinde her şey Hz. Peygamber’in etrafında şekillenmiştir. Onun söz ve uygulamalarına uyduğu ölçüde o şey dini ve hakiki, ondan uzaklaştığı ölçüde batıl, bid’at ya da fâsık kabul edilmiştir. Bu bakımdan İslam geleneğinde temel prensip, “Peygamber’in sesini bastırmamak”tır.
Altı çizili ifade ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?

 • Hz. Peygamber’den daha yüksek sesle konuşmamak
 • Hz. Peygamber’i İslam hukukunun ikinci kaynağı bilmek
 • Hz. Peygamber’i kanun koyucu olarak bilmek
 • Hz. Peygamber’in örnekliğini öne çıkarmak
Soru 3

Hz. Peygamber’in doğumundan vefatına kadar hayatını konu alan ilme ne ad verilir?

 • Siyer
 • Hadis
 • Hilye
 • İlmihal
Soru 4

Hz. Muhammed’in (sav) “Allah’ın sevgili kulu” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halilullah
 • Habibullah
 • Safiyullah
 • Kelimullah
Soru 5

İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nın durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Bölgede Yahudi, Hıristiyan, Hanif, Mecusi ve Sabiîler vardı.
 • Siyasi hayatın temelini kabilecilik anlayışı oluşturmaktaydı.
 • Bölgenin tamamı bir kabile tarafından yönetilmekteydi.
 • Putperestlik yaygın bir inançtı.
REKLAM
Soru 6

Arap Yarımadası’nda asabiyet anlayışından dolayı genellikle anlaşmazlığa düşen kabileler arasında uzun süren savaşlar meydana geliyordu. Bu savaşlar sebebiyle insanlar güvensiz bir ortamda yaşıyordu. Bazı aylarda kabileler, aralarındaki anlaşma gereği savaş yapmıyordu. Böylece rahat bir nefes alıyorlardı. Ancak bazen bu aylarda da savaş yapılıyordu.
Haram aylarında yapılan bu savaşlara ne ad verilir?

 • Kabile savaşları
 • Ficar savaşları
 • Senetü’l hüzün
 • Eşhuru’l hurum
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Risalet öncesi Arabistan’ın sosyal yapısında bulunan sınıflardan biri değildir?

 • Hür
 • Köle
 • Mevâlî
 • Parya
Soru 8

Arap Yarımadası’nda şiir ve hitabetin etkisi çok büyüktü. Bu yüzden şair ve hatiplere çok değer verilir, milli kahraman sayılırlardı. Panayırlarda şiir yarışmaları yapılır, beğenilen şiirler Kâbe’nin duvarına asılırdı.
Bu şiirlere ne ad verilirdi?

 • Muallakat
 • Risale
 • Nâme
 • Eser
Soru 9

Hz. Peygamber’in doğup büyüdüğü, evlendiği ve kendisine peygamberlik görevi verildiği şehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • Medine
 • Mekke
 • Taif
 • San’a
Soru 10

Beni vefatımdan sonra ziyaret edenler, hayatımda ziyaret etmiş gibidir.
Bu hadis ile ziyaret edilmesi teşvik edilen mekân aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mescid-i Nebevi
 • Mescidü’l Haram
 • Cennetü’l- Bakî
 • Kuba Mescidi
Soru 11

Hz. Muhammed’in (sav) soy ağacında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • Hz. İbrahim
 • Abdulmuttalib
 • Hz. Zeyd
 • Abdullah
Soru 12

İstedim ki onu gökte Allah, yerde de insanlar hayırla yâd etsin; ondan övgüyle bahsetsinler.
Abdulmuttalib’in bu düşüncelerle Hz. Peygamber’e verdiği isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmed
 • Mahmut
 • Mustafa
 • Muhammed
Soru 13

Hz. Muhammed (sav) süt annesi Halime’ye derin bir sevgi beslerdi. Onunla her karşılaştığında “Anneciğim!” derdi. Oturması için ona yer gösterir ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırdı.
Buna göre Hz. Muhammed (sav) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Saygılı olduğu
 • Zengin olduğu
 • Vefalı olduğu
 • Merhametli olduğu
REKLAM
Soru 14

• İster Mekke içinden ister dışından olsun haksızlığa uğramış kimse bırakılmayacaktır.
• Mekke’de zulme asla fırsat verilmeyecektir.
• Hakkını alıncaya kadar haksızlığa uğrayanla beraber hareket edilecektir.
Hz. Muhammed’in (sav) de içinde bulunduğu bu kararlar aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

 • Biatü’r-Rıdvan
 • Akabe Biatları
 • Hilfü’l-fudul
 • Kardeşlik Anlaşması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav) Hz. Hatice ile evliliğinden olan çocuklarından biri değildir?

 • İbrahim
 • Abdullah
 • Rukiye
 • Zeynep
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi “peygamberlik” kelimesinin eş anlamlılarından biri değildir?

 • Risalet
 • Nübüvvet
 • Nebilik
 • Fetanet
Soru 17

Allah beni peygamberlikle şereflendirinceye kadar hiçbir kötülüğe teşebbüs etmedim.
Bu hadiste Hz. Peygamber’in hangi sıfatına işaret edilmektedir?

 • Emanet
 • İsmet
 • Tebliğ
 • Sıdk
Soru 18

Allah’ın ayetleri, yarattığı tüm varlıklar ve olaylar üzerinde kafa yorup düşünmek, Allah ile kâinat arasındaki ilişkiyi kavramak için gayret etmek, bunlardan ibret almaktır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Takva
 • İhsan
 • Cehd
 • Tefekkür
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav), çocukluğunda yanında kaldığı kişilerden biridir?

 • Meysere
 • Ebu Bekir
 • Ebu Talib
 • Ebu Zer
Soru 20

Hz. Peygamber 35 yaşında iken selden zarar gören Kâbe’nin onarımı esnasında Hacerü’l-Esved’i yerine koyma hususunda kabilelere hakemlik yapmıştır. Tüm kabileler de bu durumdan memnun kalmıştır.
Buna göre Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Saygın ve uzlaşmacı bir kişilik olduğuna
 • Kâbe’yi putlardan temizlediğine
 • Kâbe’de hacılara hizmet ettiğine
 • Kabilelere liderlik ettiğine
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDABCBDABACDBCADBDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Yorumlar
Tarihe Göre
B
barış
Bu hizmetinizden dolayı çok teşekkürler.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?