Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için ihtiyaç sahiplerine yardım etmek” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İffet
 • İnfak
 • Hikmet
 • Hidayet
Soru 2

Yarım hurma vermek suretiyle de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz.
Bu hadiste teşvik edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tefekkür etmek
 • Zekât vermek
 • Paylaşmak
 • Çalışmak
Soru 3

“...Namaz, müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır.”
(Nisa suresi, 103. ayet)
Bu ayette namaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Zamana bağlı yapılan zorunlu bir ibadet olduğu
 • İhmal edilmemesi gereken bir ibadet olduğu
 • Kul ile Allah arasında bir bağ olduğu
 • İnsanı kötülükten uzaklaştırdığı
Soru 4

“Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın…”
(Bakara suresi, 264. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette sadaka verme ile ilgili eleştirilen davranışlardan biri değildir?

 • İncitici olmak
 • Riyakâr davranmak
 • Samimiyetsiz olmak
 • Malın kötüsünden vermek
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisi infak ve zekâtın insanı koruduğu durumlardan biri değildir?

 • Bencillik
 • Cimrilik
 • Bağnazlık
 • Fakirlik
REKLAM
Soru 6

İbadete açık olan bir mescitte, kişinin Allah’ın rızasını kazanmak için Ramazanın son on gününde ibadet niyetiyle kalmasına ne ad verilir?

 • Tefekkür
 • İtikâf
 • İrşâd
 • Biat
Soru 7

Hac, Müslümanlara hicretin hangi yılında farz kılınmıştır?

 • Üçüncü
 • Beşinci
 • Yedinci
 • Dokuzuncu
Soru 8

Yalanı, cehaleti terk etmeyenin oruç için yemeyi içmeyi terk etmesine gerek yoktur.
Bu hadiste orucun hangi özelliği vurgulanmaktadır?

 • Bireyin ahlaki gelişimine katkı sağladığı
 • Duyguları kontrol etmeyi öğrettiği
 • İnsana kulluğunu hatırlattığı
 • Kişi sağlığını koruduğu
Soru 9

“Kendilerine savaş açılan Müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihat için izin verildi...”
(Hac suresi, 39. ayet)
Bu ayette savaşa izin verilmesinin gerekçesi olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Ekonomik imkânlar elde etme
 • Toprakları genişletme
 • Dini birliği sağlama
 • Nefsi müdafaa
Soru 10

Deveni bağla öyle tevekkül et.
Bu hadiste tevekkülün hangi yönü vurgulanmaktadır?

 • Kararlı olmak
 • Tedbirli olmak
 • Allah’a güvenmek
 • Allah’ın takdirine razı olmak
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer’in yaptığı yeniliklerden biri değildir?

 • Hicri takvimi kabul etmesi
 • Emniyet teşkilatını kurması
 • Kur’an-ı Kerim’i çoğaltması
 • Düzenli bir ordu kurması
Soru 12

“... Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.”
(Nahl suresi, 43) ayeti ile aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmektedir?

 • Danışma
 • Çalışma
 • Kararlılık
 • Tefekkür
Soru 13

Hz. Peygamber, çarşı ve pazarları denetleyen görevliler tayin etmişti. Medine pazarını kontrol için Hz. Ömer’i ve Semra b. Nuheyk isminde bir hanım sahabeyi, Mekke çarşısını kontrol için de Said b. El-As’ı görevlendirmiştir.
Hz. Peygamber bu uygulamaları ile aşağıdakilerden hangisini sağlamayı amaçlamıştır?

 • Görevlendirmelerde eşitliği
 • Ticarette doğruluk ve güveni
 • Her iki pazar arasındaki koordinasyonu
 • Pazarları düşman saldırılarından korumayı
REKLAM
Soru 14

Hz. Peygamber, malın pahalanması gayesiyle ürünün piyasadan çekilip saklanması ve piyasaya arzının geciktirilmesi anlamına gelen ihtikârı yasaklamıştır.
Bu tutumu ile Hz. Peygamber’in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

 • Karaborsaya engel olmayı
 • İnsanların sıkıntılarını gidermeyi
 • Malın kusurunu ortaya çıkarmayı
 • Fiyatların aşırı yükselmesini önlemeyi
Soru 15

Beş yaşından hicrete kadar Hz. Peygamber’in yanında büyüyen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Ali
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz. Ebubekir
Soru 16

Hz. Ali aşağıdaki şehirlerin hangisinde vefat etmiştir?

 • Mekke
 • Medine
 • Şam
 • Kûfe
Soru 17

Aşağıdaki yargılardan hangisi İslam’ın adalet anlayışıyla uyuşmaz?

 • Hukuk önünde herkes eşittir.
 • Güçlü olan her zaman haklıdır.
 • Ferdin hakkı toplumun hakkı kadar önemlidir.
 • Adalet, Allah’ın koyduğu yasalara uymakla gerçekleşir.
Soru 18

Bir adam yolda yürürken çok susadı. Derken bir kuyuya rastladı. İçine inip susuzluğunu giderdi. Çıkınca susuzluktan soluyup toprağı yalamakta olan bir köpek gördü. Adam kendi kendine ‘Bu hayvancağız da benim gibi susamış!’ deyip tekrar kuyuya indi, ayakkabısını su ile doldurup ağzıyla tutarak yukarı çıktı ve köpeğe su verdi. Allah onun bu davranışından razı oldu ve günahlarını affetti.
Bu hadis aşağıdaki konuların hangisine örnek oluşturmaz?

 • Merhamet
 • Salih amel
 • Empati
 • Adalet
Soru 19

Hz. Enes şöyle anlatıyor:
“Resulullah’a on yıl hizmet ettim. Bana karşı bir kerecik olsun ‘Of!’ demedi. Yaptığım bir şey için ‘Neden yaptın?’; yapmadığım bir şey için de ‘Niçin yapmadın?’ demedi.”
Bu metinden Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılır?

 • Hoşgörülü olması
 • Hakkı gözetmesi
 • İstişareye önem vermesi
 • Cesaretli ve kararlı olması
Soru 20

Hz. Peygamber bir hadisinde İslam dininin beş temel üzerine kurulduğunu belirtmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu esaslardan biri değildir?

 • Zekât vermek
 • Hacca gitmek
 • Kurban kesmek
 • Ramazan orucunu tutmak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADCBDADBCABCADBDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?