Seçmeli Psikoloji 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Psikoloji, her bilim gibi gözlenebilen olayları ele alır, sınıflandırır ve bu olaylar arasındaki değişmeyen ilişkileri bulmaya çalışır.
Buna göre psikoloji bilimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Bir bilim dalıdır.
 • Genellemelere ulaşmaya çalışır.
 • Ruhun ölümsüz olup olmadığını sorgular.
 • Gözlenebilen davranışları kendisine konu edinir.
Soru 2

Bazı hayvanların ömürleri insana göre çok kısa olduğundan psikoloji, bunların doğumlarından ölümlerine kadar geçirdikleri aşamaları inceleyip insan davranışlarının anlaşılmasını sağlayacak ipuçları elde eder.
Buna göre psikolojinin hayvanlar üzerinde deney yapmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Hayvanlara zarar vermek
 • İnsanların hayvanlara egemen olmasını sağlamak
 • Hayvanlar ve bitkiler arasındaki ilişkileri bulmak
 • İnsan davranışlarını daha iyi anlayabilmek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi dışardan doğrudan gözlenemeyen davranışlarımızdan biridir?

 • Konuşmak
 • Oturmak
 • Düşünmek
 • Yürümek
Soru 4

• Pozitif bilim, belli bir alanda bilimsel yöntemle elde edilmiş düzenli ve sistemli bilgiler bütünüdür.
• Psikoloji, bilimsel yöntemle insan davranışlarını inceler.
Bu iki yargıdan hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

 • Psikoloji pozitif bir bilimdir.
 • Pozitif bilimler farklı yöntemler kullanır.
 • Psikoloji insan zihninin yapısını anlamaya çalışır.
 • Edebiyatçılar, şairler ve filozoflar da insanı konu edinir.
Soru 5

Bilim insanlarının elde ettiği sonuçları başkalarına makale, dergi, kitap gibi yollarla bildirmesi psikolojinin ölçütlerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Ölçülebilirlik
 • İletilebilirlik
 • Gözlenebilirlik
 • Sağlanabilirlik
REKLAM
Soru 6

Bilinçaltına bastırılan arzu ve istekler ileriki yıllarda ruhsal problemlere yol açarlar. Bu nedenle psikoloji bilinçaltındaki nedenleri bulmalı ve tedavi etmelidir.
Buna göre psikodinamik yaklaşımda insan davranışlarını açıklamak için aşağıdakilerden hangisi incelenmelidir?

 • Bilinçaltı
 • Zihnin işlevleri
 • Bilişsel süreçler
 • İnsanın özel yetenekleri
Soru 7

Psikolojinin insan davranışlarının nedenlerini ortaya koyduktan sonra, benzer durumlarda benzer davranışların ortaya çıkabileceğini önceden tahmin edebilmesi psikolojinin aşağıdaki amaçlarından hangisiyle ilgilidir?

 • Betimleme
 • Kontrol Etme
 • Anlama ve açıklama
 • Önceden kestirebilme
Soru 8

Bir psikolog, anaokulunun bahçesinde oyun oynayan çocukları, uyum veya uyumsuzluk davranışlarını belirlemek amacıyla haberleri olmadan ve onlara müdahalede bulunmadan izlemiştir.
Bu psikoloğun kullandığı araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anket
 • Görüşme
 • Doğal gözlem
 • Vak’a incelemesi
Soru 9

Bağımsız değişken; incelenen olayda araştırmacının seçtiği, olayda etkisi araştırılan etkendir.
Buna göre “öğrenmede tekrarın etkisinin araştırıldığı bir deneyde” bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yaş
 • Tekrar
 • Öğrenme
 • Kontrol grubu
Soru 10

“Deneye katılan kişiler hakkında elde edilen bilgiler saklı tutulmalı ve deneğin rızası olmadan başkalarına verilmemelidir.”
Bu durum psikolojinin aşağıda verilen hangi etik kuralıyla ilgilidir?

 • Deneklerin gizlilik hakkı vardır.
 • Denek araştırma hakkında bilgilendirilmelidir.
 • Denek araştırmada fiziksel bir zarardan korunmalıdır.
 • Katılımcılar araştırmadan istedikleri zaman çıkabilmelidir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi gelişim psikolojisinin inceleme konusu olabilecek bir durumdur?

 • Bir iş yerinde çalışanların motivasyonunu artırma
 • Eğitim ortamının öğrenmeyi artıracak şekilde düzenlenmesi
 • Bireyin yaşa bağlı fiziksel, zihinsel süreç ve davranış değişiklikleri
 • Davranış bozukluklarını tedavi etme ve nedenlerini bilimsel olarak araştırma
Soru 12

Edinilmiş donanım; yaşam boyunca kazanılan deneyimler, çevre etkisiyle kazanılan bilgi ve alışkanlıklardan oluşmaktadır.
Buna göre aşağıdaki davranışların hangisinde edinilmiş donanımın etkisi vardır?

 • Aslı’nın gözlerinin mavi olması
 • Sibel’in kıvırcık saçlı olması
 • Kedinin suyu diliyle içmesi
 • Zeynep’in bayramda ailesini ziyarete gitmesi
Soru 13

Gelişim; döllenmeden ölüme dek organizmanın büyüme, olgunlaşma ve öğrenmelerinin etkisiyle oluşan, sürekli ve düzenli olan, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal değişimleridir.
Buna göre gelişimle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Yaşam boyu devam eden bir süreçtir.
 • Organizmanın olumsuz yönde değişimleridir.
 • Fiziksel gelişim her yaşta aynı hızda gerçekleşir.
 • Duygusal gelişim sosyal gelişimden bağımsızdır.
REKLAM
Soru 14

Fiziksel büyümenin, cinsel gelişmenin ve psikososyal olgunlaşmanın gerçekleştiği, çocukluktan erişkin hayata geçiş dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yaşlılık
 • Ergenlik
 • Yetişkinlik
 • Yeni doğan
Soru 15

• Bu duyum burun boşluğundaki koku alıcılarında başlar.
• İnsanlar 10.000 ile 40.000 arasında farklı kokuyu ayırt edebilir.
Verilen bilgiler aşağıdaki duyumlardan hangisine aittir?

 • Dokunma
 • Görme
 • İşitme
 • Koku
Soru 16

Dilin tat alması duyumdur, aldığımız tadın çay olduğunu anlamak ise algıdır.
Bu örnekten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Daha önce bildiğimiz nesnelerin algısı değişmez.
 • Bir nesneye yakınsak onu aydınlık ve parlak görürüz.
 • Algı, duyumların anlamlandırılması ve yorumlanmasıdır.
 • Aniden ortaya çıkan ya da birey için önemli olan uyarıcılar dikkat çeker.
Soru 17

Maslow’un ihtiyaçlar piramidinin en üstünde bulunan fikirlerimizi, becerilerimizi, ilgi alanlarımızı ve yeteneklerimizi araştırıp geliştirmek anlamına gelen güdü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Açlık
 • Susuzluk
 • Güven İhtiyacı
 • Kendini gerçekleştirme
Soru 18

Olumsuz duyguların çok şiddetli ve uzun süreli yaşanması organ ve sistemlerde hasarlara ve hastalıklara yol açar. Bu gibi hastalıklara psikosomatik hastalıklar denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi psikosomatik hastalıklara örnektir?

 • Uzun süreli stresin mide rahatsızlıklarına neden olması
 • Merdivenden düşen birinin kolunun kırılması
 • Neşeli bir kişinin gülümsemesi
 • Soğuk havaların gribe yol açması
Soru 19

Bölünmüş dikkat, aynı anda birden çok görevi yerine getirebilme yeteneği olarak tanımlanır. Dikkati ikiye bölerek her iki göreve de dikkatini yöneltebilmektir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bölünmüş dikkate örnektir?

 • Televizyonda bir filmi uzun süre dikkati dağılmadan izlemek
 • Öğretmenin anlattıklarını dinlerken bir taraftan da not almak
 • Yüksek sesle bağıran birine dönüp bakmak
 • Kitap okurken uyuyakalmak
Soru 20

Sosyal psikoloji, insanların sosyal çevrelerini nasıl algıladığını, bu çevre konusundaki duygu ve düşüncelerinin nasıl oluştuğunu, sosyal etkileşimi ve insanların birbirlerini nasıl etkilediğini araştırır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin araştırma alanına girer?

 • Arkadaş gruplarının gençler üzerindeki etkisi
 • Sinir sistemi ve salgı bezlerinin davranışlarla olan ilişkisi
 • Fiziksel bir uyarıcının zihinde yarattığı algının incelenmesi
 • Hayal kırıklığı sonucu oluşan ruhsal problemleri çözümleme
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDCABADCBACDABDCDABA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?