Seçmeli Psikoloji 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Her davranış değişikliği öğrenme sayılmaz. Bir davranış değişikliğinin öğrenme olarak nitelendirilebilmesi için zekâ ve iradenin ürünü olması gerekir.
Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi öğrenme sonucudur?

 • Yeni doğan bir bebeğin ağlaması
 • Çocuğun okumaya başlaması
 • Yüksek ateşi olan birinin sayıklaması
 • Bir parkinson hastasının titremesi
Soru 2

Klasik koşullanmayla öğrenme, başlangıçta tepkide bulunulmayan yapay bir uyarıcıya zamanla tepkide bulunmayı öğrenmektir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanmayla öğrenmeye örnektir?

 • Bir çocuğun annesini taklit etmesi
 • Doğru ve hızlı gitar çalmayı öğrenme
 • Bir köpeğin zil sesine salya tepkisi vermesi
 • Bir şarkının sözlerini fark etmeden öğrenme
Soru 3

Oyuncak bebekle oynamayı seven Filiz’e boyama etkinliğine katılma ve tamamlama davranışlarını artırmak için boyama etkinliğini bitirdiğinde oyuncak bebeğiyle oynamasına izin verilmesi olumlu pekiştirmedir.
Buna göre olumlu pekiştirmeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Davranışın ortaya çıkma ve tekrarlanma olasılığını artırır.
 • Ortamda bireye rahatsızlık veren bir uyarandır.
 • Birbirine benzeyen uyarıcıların genellenmesidir.
 • Koşullanmanın bir süre sonra kaybolmasıdır.
Soru 4

Yaşamın ilk 20 yılında öğrenme yeteneği artarak ilerler. Daha sonra 50 yaşa kadar sabit kalır, bu yaştan sonra da gerilemeye başlar.
Verilen bilgi öğrenmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisiyle ilgilidir?

 • Türe özgü hazır oluş
 • Olgunlaşma
 • Kaygı
 • Yaş
Soru 5

“Geleceğin cahili, okuyamayan kişi olmayacaktır. Nasıl öğreneceğini bilmeyen kişi olacaktır.” sözüyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • Mesleki planlama
 • Öğrenmeyi öğrenme
 • Cahilliğin kötü olması
 • Kitap okumanın yararı
REKLAM
Soru 6

Uzun süreli belleğe kaydedilerek saklanan bilgilerin gerekli olduğunda bilince getirilmesi yani bizim arzu ve irademizle bilince çıkarılmasıdır.
Verilen bilgi belleğin aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Kodlama
 • Saklama
 • Çağırma
 • Duyusal bellek
Soru 7

Önceki öğrenmenin yeni öğrenmeyi unutturmasına ileriye ket vurma denir. Yeni öğrendiğimiz bilgiye ihtiyaç duyduğumuzda hatırlamada zorlanıyorsak ya da yerine eski bilgiyi kullanıyorsak ileriye ket vurma gerçekleşir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ileriye ket vurma örneğidir?

 • Duyduğumuz korna sesinin kesildikten sonra bile bir süre kulağımızda yankılanması
 • Arabasının plakası değişen birinin sorulduğunda eski plakasını söylemesi
 • Ezberlenen bir tiyatro parçasının unutulması
 • Yazılı sınav öncesi gerekli bilgileri öğrenmek
Soru 8

Aşağıda verilen süreçlerden hangisinde düşünmenin payı en azdır?

 • Soğuk hava dolayısıyla titreme
 • Bir matematik problemini çözme
 • Meslek seçimi konusunda karar verme
 • Gideceği adresi haritadan bakarak bulma
Soru 9

Doğuştan getirdiği zekâsı düşük olan bir çocuğun bulunduğu çevre ne kadar uygun olursa olsun, bu çevre o çocuğun zekâ seviyesini normal veya üstün yapamayacaktır.
Verilen parçada zekâ üzerinde aşağıdakilerden hangilerinin etkisi tartışılmaktadır?

 • Yaş – cinsiyet
 • Çevre – kalıtım
 • Yaratıcılık – kalıtım
 • Cinsiyet – yaratıcılık
Soru 10

Bir test hazırlandığı kültürün etkilerini taşıyabilir. Bu nedenle farklı bir toplumda uygulanacağı zaman testin belirli bir düzen, yönerge, zaman sınırlaması gibi koşullar değişmeden, o toplumun kültürel unsurlarına göre uyarlanması yani standartlaştırılması gerekir.
Bu parçanın iyi bir zekâ testinin aşağıda verilen hangi özelliğiyle ilgilidir?

 • Geçerlilik
 • Güvenilirlik
 • Standardizasyon
 • Norm oluşturma
Soru 11

• Düz yazı, şiir, mektup, roman yazabilme
• Dinleyiciler önünde konuşabilme
• Başkasını dinleyebilme, ne söylediğini anlayabilme
Verilen yetenekler çoklu zekâ kuramına göre aşağıdaki zekâ türlerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Görsel-mekânsal zekâ
 • Müziksel-ritmik zekâ
 • Bedensel zekâ
 • Sözel zekâ
Soru 12

Aşırı koruyucu ya da aşırı serbest anne baba tutumları bağımsız kişilik gelişimini engellemektedir. Demokratik anne-baba tutumuysa hoşgörülü ve güven verici olduğundan çocuğun bağımsız bir kişilik geliştirmesini destekler.
Bu parçanın kişiliği şekillendiren aşağıdaki etkenlerden hangisiyle ilgilidir?

 • Biyolojik etkenler
 • Bilişsel koşullar
 • Aile etkileri
 • Koşullama
Soru 13

Erikson’a göre kişilik belli dönemlerden geçerek aşamalı bir oluşum içinde şekillenir. Bireyin herhangi bir gelişim dönemindeki hedeflerini gerçekleştirmesi ve sağlıklı bir kişilik oluşturabilmesi için, o dönemde karşılaşmış olduğu çatışmaların ya da karmaşaların üstesinden gelmesi gerekir.
Buna göre Erikson kişilik gelişimini aşağıdakilerden hangisine dayandırmıştır?

 • İnsanın biricik ve eşsiz olmasına
 • İd, ego ve süper ego arasındaki ilişkiye
 • Bilinç, bilinç öncesi ve bilinçaltı kavramlarına
 • Kişinin her aşamadaki çatışmayı başarıyla çözümlemesine
REKLAM
Soru 14

Kişilik testleri;
I. kişinin duygu ve düşünce durumunu saptama,
II. kişinin kaygı ve depresyon düzeyini belirleme,
III. bireyin ihtiyaçları, sorunlarla başa çıkma tarzları, kompleksleri hakkında bilgi edinme
amaçlarından hangilerine hizmet eder?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

Belirli bir hedefe yönelen ihtiyaç, güdü ve davranışın amaca ulaşmasının önlenmesine engellenme denir. Okumak isteyen bir kız çocuğunun babası tarafından okula gönderilmemesi ya da pikniğe gitmeyi düşündüğünüz gün yağmur yağması engellenmedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi engellenmeyle karşılaşan bireyde oluşabilecek durumlardan biri değildir?

 • Bireyin sosyal çevresiyle uyumunu kolaylaştırır.
 • Kişi beklentisinin gerçekleşmediğini düşünür.
 • Kişinin iç yaşamı gergin bir hâl alır.
 • Bireyde strese neden olur.
Soru 16

Bireyin yaşadığı stresin kaynağı rekabetçi, hoşgörüsüz ya da mükemmeliyetçi bir kişi olması ya da duygusal açıdan çabuk incinmesi gibi nedenler olabilir.
Bu cümlede aşağıdaki stres nedenlerinden hangisi üzerinde durulmuştur?

 • Biyolojik faktörler
 • Toplumsal olaylar
 • Kişilik özellikleri
 • İklim koşulları
Soru 17

Bireyin herhangi bir alandaki eksikliğini veya başarısızlığını başka alanlardaki etkinliklerle kapatma çabası ödünleme olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ödünlemeyle ilgili bir örnektir?

 • Dedikoducu olan birinin başkalarının da dedikoducu olduğunu söylemesi
 • Derslerinde başarılı olmayan birinin sporda başarılı olması
 • Bir çalışanın, patronuna işten atılma korkusu nedeniyle iltifat etmesi
 • Kardeşini kıskanan altı yaşındaki bir çocuğun bebek gibi ağlaması
Soru 18

Kişi evinde oturup hayal dünyasına kapılabilir, yüksek sesle şarkı söyleyebilir, şiir okuyabilir, takla atabilir. Yalnız bu tür davranışları sınıf içinde, sinema salonunda, kalabalık yerlerde yapmaya kalktığında adı “deli”ye “kaçığa” çıkabilir. Mesele davranışın yanlış ortamda yapılmasıdır.
Bu durum normal ve anormal davranışı belirleyen ölçütlerden hangisiyle açıklanır?

 • Sosyal ortam
 • Kültürel farklılık
 • Davranışın niteliği
 • Davranışın tekrarlanma sıklığı
Soru 19

İnsanlar, kendisine zaman ayırmalı, günün bir kısmını ilgisini çeken, zevk alabildiği, eğlendiği uğraşlarla geçirmelidir. Kendi gelişimine yararlı uğraşlar edinen kişi günlük kaygılardan uzaklaşır, zihinsel ve bedensel rahatlama sağlar ve böylece kendi ile barışık bir hayat sürer.
Bu parçanında ruh sağlığını korumada aşağıdakilerden hangisinin önemine değinilmiştir?

 • Dengelenmenin
 • Empatinin
 • İletişimin
 • Hobilerin
Soru 20

Kişilik bozukluğu, kişinin diğer insanlarla ilişkilerinde ve güdülerini kontrol etmede zorluklar yaşamasına, stresle başa çıkma ve problem çözmede uyumsuz ve uygunsuz davranışlar göstermesine neden olur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kişilik bozukluğunun göstergelerinden biri değildir?

 • Yüksek kaygı yaşama
 • Esnek ve uyumlu kişilik özellikleri
 • Diğer insanları suçlama
 • Sosyal çevreyle uyumsuzluk
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADBCBABCDCDDACBADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?