Seçmeli Sanat Tarihi 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir duygunun, düşüncenin, izlenimin çeşitli yöntemler ve malzemelerle üretilip, aktarılmasına ne denir?

 • Arkeolji
 • Sanat
 • Filoloji
 • Antropoloji
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ritmik ve dramatik sanatlardan biri değildir?

 • Resim
 • Opera
 • Tiyatro
 • Dans
Soru 3

Toplumların öz kültürlerini inceleyen ve halk bilimi olarak da adlandırılan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kronoloji
 • Coğrafya
 • Paleografya
 • Etnografya
Soru 4

Dünyanın Yedi Harikasından biri kabul edilen ve ülkemizde yer alan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rodos Heykeli
 • Coloseum
 • İskenderiye Feneri
 • Efes Artemis Tapınağı
Soru 5

Tarih çağları içinde en uzun süre devam eden ve bazı kaynaklarda Buzul Çağı olarak da adlandırılan çağ aşağıdakilerden hangisidir?

 • Neolitik Çağ
 • Kalkolitik Çağ
 • Paleolitik Çağ
 • Maden Çağı
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Mezolitik Çağ’da Anadolu’da bulunan yerleşim yerlerinden biri değildir?

 • Samsun Tekkeköy
 • Antalya Karain
 • Konya Çatalhöyük
 • Beldibi Mağarası
Soru 7

Kalkolitik Çağ’ın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hem tarih öncesi dönem hem de yazılı tarih devirlerini barındırması
 • Takas yoluyla ticaretin ilk kez bu çağda görülmesi
 • İnsanın gelişimi ve değişiminin çok yavaş olduğu bir dönem olması
 • İnsanın üretici yaşama geçmesi
Soru 8

Maden Çağı’na ait Anadolu’daki en büyük yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ankara Çubuk
 • Truva Höyüğü
 • Konya Çatalhöyük
 • İstanbul Fikirtepe
Soru 9

Anadolu’da anıtsal heykel sanatını başlatan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lidya
 • Frig
 • Urartu
 • Hitit
Soru 10

Friglerin ölülerini gömdükleri, üzeri toprak yığınıyla örtülü, yer altında mezar odası bulunan yığma alanlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sfenks
 • Potern
 • Tümülüs
 • Ziggurat
Soru 11

Lidyalıların mücevher yapımında ileri düzeyde olması hangi alanda gelişmiş olduklarının bir göstergesidir?

 • Madencilik
 • Dokumacılık
 • Kunduracılık
 • Tarım
Soru 12

Güneydoğu Anadolu bölgesinden başlayarak Basra Körfezi’ne kadar uzanan Dicle ve Fırat Nehirleri arasında kalan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

 • Körfez
 • Kafkaslar
 • Balkanlar
 • Mezopotamya
Soru 13

Mısırlıların ölülerin bedenlerinin sağlam kalması amacıyla mumyalama yapmaları aşağıdaki hangi bilim dalında gelişme sağlamıştır?

 • Eczacılık
 • Geometri
 • Fizik
 • Mimarlık
REKLAM
Soru 14

Eski Yunan’da çoğunlukla atletizm yarışlarının yapıldığı spor alanları aşağıdakilerden hangisidir?

 • Agora
 • Stadium
 • Odeon
 • Bleuoterion
Soru 15

Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu döneminde yapılmış olan ve Fatih Sultan Mehmet’ in İstanbul’ u fethiyle camiye çevrilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Theodosius Obelisk
 • Ayasofya Camii
 • Sümela Manastırı
 • Apollon Tapınağı
Soru 16

İnanç ve bilgiyi, kiliseyle dinle uyumlu hâle getirmeye çalışan Orta Çağ düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Makyavelizm
 • Merkantilizm
 • Skolastik felsefe
 • Hümanizm
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Michelangelo’ ya ait bir eserdir?

 • Mabetcik
 • Pitti Sarayı
 • Rucellai Sarayı
 • Roma St. Peter Kilisesi
Soru 18

Tüm zamanların en iyi ressamlarından biri olarak kabul edilen ve Mona Lisa eseriyle dünya çapında üne sahip olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Leonardo Da Vinci
 • Ghiotto
 • Tiziano
 • Pieter Bruegel
Soru 19

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Romantizm akımı içerisinde yer almaz?

 • Gustave Courbet
 • Delacroıx
 • Goya
 • W. Turner
Soru 20

Nesne ve varlıkların geometrik şekillerle anlatıldığı, İzlenimciliğe tepki olarak çıkmış sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fovizm
 • Kübizm
 • Empresyonizm
 • Realizm
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADDCCABDCADABBCDAAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?