Seçmeli Sanat Tarihi 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Mete Han zamanında en güçlü dönemini yaşayan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kök Türkler
 • Karahanlılar
 • Uygurlar
 • Hunlar
Soru 2

Orta Asya mezar yapısıdır. Kütüklerden, ahşap yığma tekniği ile yapılmış bir mezar odasını gizleyen toprak yığınıdır. Anadolu’daki Tümülüslere büyük benzerlik gösterir.
Verilen bilgide aşağıdakilerden hangisi tanıtılmıştır?

 • Kurgan
 • Balbal
 • Aplike
 • Grifon
Soru 3

Kök Türklerde ev ve saray gibi mimari eserlerin olmaması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

 • Yazıyı kullandıklarının
 • Madenleri işlediklerinin
 • Göçebe yaşadıklarının
 • Mimaride geliştiklerinin
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Orhun Anıtlarının adına dikildiği kişiler arasında yer almaz?

 • Tonyukuk
 • Bumin Kağan
 • Bilge Kağan
 • Kül Tigin
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik yaşama geçmelerinin bir sonucudur?

 • Alfabe kullanmaları
 • Gök Tanrı’ya inanmaları
 • Tarımda gelişmeleri
 • Demiri işlemeleri
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kitap kenarlarını altın yaldızla süsleme sanatıdır?

 • Çinicilik
 • Ciltçilik
 • Kakmacılık
 • Tezhip
Soru 7

Üzeri kubbe ile örtülü mezar yapılarıdır.
Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Türbe
 • Sebil
 • Ebru
 • Aplike
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi dini mimari içerisinde yer almaz?

 • Camiler
 • Minareler
 • Türbeler
 • Saraylar
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed Dönemi’nde yapılmıştır?

 • Kordoba Camii
 • Kuba Mescidi
 • Tolunoğlu Camii
 • Mehdiye Camii
Soru 10

İslam sanatında mimari yapılarda görülen geometrik bir taş süsleme çeşididir.
Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Bedesten
 • Şadırvan
 • Mukarnas
 • Kümbet
Soru 11

Halife Abdülmelik tarafından yaptırılmıştır. Sekizgen planlı ilk ve tek camidir. Diğer adı Hz. Ömer Camii’dir. Üzeri kubbe ile örtülüdür.
Hakkında bilgi verilen cami aşağıdakilerden hangisidir?

 • Samarra Ulu Camii
 • El Ezher Camii
 • Kubbet – üs Sahra
 • Kayrevan Seydi Ukba Camii
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da ilk Türk mimari eserlerini meydana getirmiş Türk beyliklerinden biri değildir?

 • Osmanoğulları
 • Mengücekliler
 • Artuklular
 • Saltuklular
Soru 13

Aşağıdaki Türkiye Selçuklu camilerinden hangisi küfe planlı camilere örnektir?

 • Konya Alaeddin Camii
 • Divriği Ulu Camii
 • Malatya Ulu Camii
 • Diyarbakır Ulu Camii
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra bağımsızlığını ilan etmiş olan beyliklerden biri değildir?

 • Karamanoğulları
 • Germiyanoğulları
 • Menteşeoğulları
 • Danişmendliler
Soru 15

Mimar Sinan’ın “Kalfalık Dönemi Eserim” olarak nitelendirdiği cami aşağıdakilerden hangisidir?

 • Edirne Selimiye Camii
 • İstanbul Süleymaniye Camii
 • İstanbul Şehzade Camii
 • İstanbul Sultan Ahmet Camii
Soru 16

Aşağıdaki saraylardan hangisi Osmanlı Dönemi’ne aittir?

 • Uheydir Sarayı
 • Balkuvara Sarayı
 • Topkapı Sarayı
 • Kuseyr – Amra Sarayı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İslam devletlerinde hastaların tedavi edildiği sağlık kurumlarıdır?

 • Dar’üş-şifa
 • Medrese
 • Türbe
 • Kümbet
Soru 18

Çiniyi Türk mimarisinde ilk kez kullanan topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kök Türkler
 • Hunlar
 • Avarlar
 • Uygurlar
Soru 19

Minyatür ustalarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Müzehhip
 • Nakkaş
 • Hattat
 • Mücellit
Soru 20

Güzel yazı yazma sanatı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hat
 • Ebru
 • Minyatür
 • Tezhip
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBCDADBCCAADBCADBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?