Seçmeli Tarih 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Haçova Muharebesi’nde Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisiyle savaşmıştır?

 • Rusya
 • İngiltere
 • Fransa
 • Avusturya
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti’nin sürekli mücadele etmesinin sebeplerinden biri değildir?

 • Safevilerin Osmanlı şehzadelerini kışkırtması
 • İpek Yolu üzerinde denetim kurmak istemeleri
 • Safevilerin Şiilik propagandası yapması
 • Akdeniz’de üstünlük kurmak istemeleri
Soru 3

Osmanlı Devleti’nin batıda en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bucaş Antlaşması
 • Serav Antlaşması
 • Bahçesaray Antlaşması
 • Kasr-ı Şirin Antlaşması
Soru 4

II. Viyana kuşatmasında Osmanlı Devleti ordusunu komuta eden sadrazam aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fazıl Ahmet Paşa
 • Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
 • Kamil Paşa
 • Sokullu Mehmet Paşa
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisi Westphalia Barışı’nın sonuçlarından biridir?

 • Almanya siyasal birliğini tamamlamıştır.
 • Habsburg Hanedanı’nın itibarı artmıştır.
 • Otuz Yıl Savaşları’nın başlamasında etkili olmuştur.
 • Fransa 1648’den sonra güçlenmiştir.
REKLAM
Soru 6

XVIII. yüzyılda hızla güçlenen, kıtalara yayılmış sömürge toprakları, güçlü donanması ve siyasi nüfuzu ile “üzerinde güneş batmayan imparatorluk” unvanı verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • İspanya
 • Hollanda
 • İngiltere
 • Japonya
Soru 7

XVIII. yüzyıl başlarında Karadeniz’den sıcak denizlere ulaşmak isteyen Rus Çarı I. Petro Osmanlı Devleti’nden hangi kaleyi alarak bu yolda ilk adımı atmıştır?

 • Azak Kalesi
 • Estergon Kalesi
 • Kandiye Kalesi
 • Kamaniçe Kalesi
Soru 8

Aşağıdakilerin hangisi Coğrafi Keşifler’in sonuçlarından biri değildir?

 • Avrupa’dan Amerika’ya göçler yaşandı.
 • Baharat Yolu’nun önemi arttı.
 • Osmanlı ekonomisi keşiflerden olumsuz etkilendi
 • Dünya hakkındaki yanlış ve eksik bilgiler değişti.
Soru 9

Rönesans Dönemi’nde sanatçı ve bilim adamlarını destekleyen sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

 • Köylü
 • Din adamları
 • Köle
 • Mesen
Soru 10

Dünya’nın ve bütün gezegenlerin kendi ve Güneş etrafında döndükleri fikrini ileri süren Aydınlanma Çağı bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Jean Jack Rousseau
 • Copernicus
 • Montesquieu
 • Thomas More
Soru 11

Avrupa’da mezhep birliğinin bozulması aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?

 • Coğrafi Keşifler
 • Fransız İhtilali
 • Reform Hareketleri
 • Demokrasi hareketleri
Soru 12

I. Coğrafi Keşiflerle ticaret yollarının değişmesi
II. Celali İsyanları
III. Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti ekonomisini olumsuz etkilemiştir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I,II ve III.
Soru 13

Fransızlara verilen 1740 Kapitülasyonlarının hangi özelliği daha önce verilen kapitülasyonlardan farklıdır?

 • Sürekli hâle getirilmesi
 • Mevcut olan imtiyazların kısıtlanması
 • Gümrük vergilerinin artırılması
 • Osmanlı ekonomisini olumlu etkilemesi
REKLAM
Soru 14

Osmanlı Devleti yönetiminde ekber ve erşed sistemine aşağıdaki hangi padişah döneminde geçilmiştir?

 • I. Ahmet
 • III. Murat
 • Yavuz Sultan Selim
 • II. Osman
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisi Lale Devri’nde Osmanlı toplumunun yaşam tarzında değişiklik yaşandığının göstergesidir?

 • İlk Türk matbaasının açılması
 • İstanbul’da çini fabrikası kurulması
 • Avrupa’nın önemli şehirlerine elçiler gönderilmesi
 • Geleneksel alçak divanların yerini koltuk ve iskemlenin alması
Soru 16

Osmanlı Devleti’nin ilk resmî tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbrahim Müteferrika
 • Naima Efendi
 • Kâtip Çelebi
 • Evliya Çelebi
Soru 17

1815 Viyana Kongresi’nde bir yerde milliyetçilik ayaklanması çıkarsa kongreye katılan ülkeler hep birlikte isyan çıkan devlete yardım etme kararı almışlardı. Bu siyaset aşağıdaki hangi ülke için uygulanmamıştır?

 • Rusya
 • İngiltere
 • Osmanlı Devleti
 • Avusturya Macaristan İmparatorluğu
Soru 18

Osmanlı Devleti ilk dış borcu hangi ülkeden almıştır?

 • Fransa
 • Almanya
 • İngiltere
 • İtalya
Soru 19

XIX ve XX. yüzyıllarda yaşanan Ermeni Meselesi’nin başlangıcı olarak kabul edilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1878 Berlin Antlaşması
 • Paris Antlaşması
 • Londra Antlaşması
 • Bükreş Antlaşması
Soru 20

İttihat ve Terakki Fırkası aşağıdakilerden hangisiyle yönetimi ele geçirmiştir?

 • I. Meşrutiyetin ilanıyla
 • Bâbıâli Baskını’yla
 • Sened-i İttifak’ın imzalanmasıyla
 • Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DDABDCABDBCDAADBCCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?