Seçmeli Tarih 2 – Test 16 2019-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisinin yaydığı fikir akımları imparatorlukların yıkılmasında etkili olmuştur?

 • Fransız İhtilali
 • Sanayi İnkılabı
 • Rönesans
 • Reform
SORU 2

1830 ihtilalleri ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde başlamıştır?

 • Almanya
 • İtalya
 • İngiltere
 • Fransa
SORU 3

Serbest piyasa ekonomisi veya serbest girişim olarak bilinir. Özel teşebbüse ve piyasa serbestliğine dayalı olan bir üretim sistemidir ayrıca üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanan üretimle tüketimin pazar tarafından dengelendiği bir ekonomik sistemdir.
Hakkında bilgi verilen ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sosyalizm
 • Kapitalizm
 • Romantizm
 • Realizm
SORU 4

Nizam-ı Cedit Ordusu hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur?

 • I. Murat
 • II. Mahmut
 • III. Selim
 • III. Murat
SORU 5

Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde Mehterhâne kaldırılarak yerine Mızıka-i Hümâyun kurulmuştur?

 • II. Mahmut
 • II. Murat
 • I. Mehmet
 • II. Selim
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun bir ülkede artmasının o ülkeye sağlayacağı avantajlardan biri değildir?

 • Devletin askerî ve siyasi güç kazanması
 • Kişi başına düşen millî gelirin düşmesi
 • Savaş gücünün insan sayısına orantılı olarak artması
 • Ekonomide kalkınma için gerekli işçi gücüne sahip olunması
SORU 7

II. Mahmut zamanında âyanlarla imzalanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kanun-i Esasi
 • Islahat Fermanı
 • Sened-i İttifak
 • Tanzimat Fermanı
SORU 8

Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyılda girdiği savaşların çoğunda yenilmesi hangi alanda ıslahat yapılmasını gerekli kılmıştır?

 • İdari
 • Ekonomi
 • Sağlık
 • Askerî
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nda yer alan maddelerden biri değildir?

 • Kanun önünde herkes eşit sayılacaktır.
 • Kişilere mülkiyet hakkı tanınacaktır.
 • Vatandaşlara seçme ve seçilme hakkı verilecektir.
 • Vergiler herkesin gelirine göre toplanacaktır.
SORU 10

I. ve II. Meşrutiyet hangi Osmanlı padişahı döneminde ilan edilmiştir?

 • II. Abdülhamit
 • Abdülaziz
 • V. Murat
 • III. Selim
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel üretimin özelliklerinden biri değildir?

 • Üretimde makineleşme ön plandadır.
 • Üretimde gelişmiş teknolojiler kullanılır.
 • İş bölümünde modern eğitimden faydalanılır
 • Üretim ve satış aynı mekânda gerçekleşmektedir.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nın sonuçlarından biridir?

 • Avrupa mallarının yerli mallar ile rekabet edemez hale gelmesi
 • Osmanlı pazarlarının büyük oranda yabancıların denetimine geçmesi
 • Osmanlı Devleti’nin gümrük vergisi gelirinin artması
 • Osmanlı yerli sanayisinin güçlenmesi
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun görevlerinden biri değildir?

 • Sanayiyi teşvik etmek
 • Vergileri toplamak
 • Sanayi okulları açmak
 • Esnaf şirketleri oluşturmak
SORU 14

Osmanlı Devleti’nde sanayi kuruluşlarına nitelikli işçi yetiştirmek için aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi açılmıştır?

 • Sanayi Mektepleri
 • Gümrük Mektebi
 • Ticaret Mektebi
 • Baytar Mektebi
SORU 15

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kırım Savaşı
 • Mohaç Savaşı
 • 93 Harbi
 • Trablusgarp Savaşı
SORU 16

Türkleri Balkanlardan atmak, Boğazları ele geçirmek ve sıcak denizlere inmek amacıyla panslavist politika izleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Almanya
 • Fransa
 • İngiltere
 • Rusya
SORU 17

Osmanlı Devleti göçler sonrası yaşanan sorunları çözmek için aşağıdaki kanunlardan hangisini yayımlamıştır?

 • Arazi Kanunnamesi
 • Muhacirun Kanunnamesi
 • Kanunname-i Ticaret
 • Ticaret-i Bahriye Kanunnamesi
SORU 18

Osmanlı Devleti’nde çıkarılan ilk resmî gazete aşağıdakilerden hangisidir?

 • Takvim-i Vekayî
 • Ceride-i Havadis
 • İrade-i Milliye
 • Tasvir-i Efkâr
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından biri değildir?

 • Ulus devletlerin kurulması
 • Üretim tarzının değişmesi
 • İşçi sınıfının ortaya çıkması
 • Üretimin artması
SORU 20

Modern şehirler aşağıdakilerden hangisiyle ortaya çıkmıştır?

 • Coğrafi Keşifler
 • Haçlı Seferleri
 • Sanayi İnkılabı
 • Reform Hareketleri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBCABCDCADBBACDBAAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Tarih 2 Online Test 16

Açık lise Test çöz 2019 Seçmeli Tarih 2 testimiz 08 - 09 aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2018 - 2019 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Seçmeli Tarih 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Tarih 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Seçmeli Tarih 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 08 - 09 aralık 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Tarih 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Tarih 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Tarih 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Tarih 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Tarih 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Tarih 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 08 - 09 aralık 2018 tarahinde yapılan 2018 - 2019 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Tarih 2 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Tarih 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Tarih 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Tarih 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Tarih 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Tarih 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 05 ocak 2019 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Tarih 2 2019 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Tarih 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Tarih 2 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Tarih 2 testinin başarı yüzdesi %60. Sınava katılan öğrenci arasından sadece 0 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama INF puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Tarih 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Tarih 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?