Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin özelliklerinden değildir?

 • Hayal ve duyguya önem vermiştir.
 • Akıl ve sağduyuya dayanmıştır.
 • Sanatçılar eserlerinde kendi kişiliklerini gizlemişlerdir.
 • Erdemli ve ahlaklı olmayı vurgulamıştır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi parnasizmin temsilcilerinden biridir?

 • Namık Kemal
 • Ahmet Mithat Efendi
 • Tevfik Fikret
 • Abdülhak Hamit Tarhan
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat ile sosyoloji arasında bir ilişki olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

 • İnsan psikolojisinin edebiyat üzerinde etkili olması
 • Toplumsal sorunların hikâyelerde konu olarak ele alınması
 • Tarihteki önemli kişilerin eserlerde yer alması
 • Bilimsel gelişmelerin romanlarda işlenmesi
Soru 4

Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar;
Hatta çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi;
Kundurası vurmadığı zamanlarda

Bu dizelerde aşağıdaki edebî akımlardan hangisinin etkisi görülmektedir?

 • Türkibasit
 • Sebkihindi
 • Mahallileşme
 • Garip
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi natüralizm akımına uygun eserler vermiştir?

 • Dostoyevski
 • Victor Hugo
 • Tolstoy
 • Emile Zola
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi (1940-1960) hikâyecilerinden değildir?

 • Ömer Seyfettin
 • Peyami Safa
 • Tarık Buğra
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi gözlemci bakış açısıyla yazılmıştır?

 • Berrak ve sanki berrak olduğu için soğuk bir kış günüydü. Arkadaşım oteldeki odama erkenden uğramış, perdeleri çekilmiş loş odamın evvela perdelerini, sonra da camlarını ardına kadar açıvermişti.
 • Gece yıldızsız, deniz hafif çalkantılı idi. Bordaya vuran küçük dalgaların serpintisi ara sıra muşamba şilteleri ıslatıyordu. Motör artık Moda’yı, Kalamış’ı da geride bırakmış, Adalar’a doğru yol almaya başlamıştı.
 • Napoli’de, içinde kırlangıç, iskorpit, zargana ve mercanların yüzdüğü, kırmızı bakır çemberli meşeden mamul lengerlere yer yer güneşli ellerini sokan, mavi ketenden pantolonlarını diz kapaklarına sıvamış, buğulu yemiş gözlü küçük satıcıları görmüştüm.
 • Bütün gün resim yapmak için İstanbul’u dolaşıyor, akşama resimle anlatamadığım şeyleri yazı ile tespit etmeye çalışıyordum. Gazeteye giderken kafamda hiçbir yazı konusu olmadığı hâlde çıkarken bir yazı bırakmaya mecbur olmak hoşuma gidiyordu.
Soru 8

Hikâye ve oyunlarında bugünün toplumsal sorunlarına yönelmiş; toplumda görülen tiplerin kalıbına girerek, onları kendi ağızları ve düşünüş tarzlarıyla konuşturmuştur. Canlı, neşeli, nükteli, meddah konuşmalarına kaçan, işlediği tipleri şiveleriyle ele alan bir üslup yapısı vardır. Eserleri: Şişhaneye Yağmur Yağıyordu, On İkiye Bir Var, Keşanlı Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım…
Bu parçanında sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sait Faik Abasıyanık
 • Peyami Safa
 • Haldun Taner
 • Abdülhak Şinasi Hisar
Soru 9

Rüzgâr o boğucu dumanı güvertenin üstünden götürüvermişti.
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisine yer verilmemiştir?

 • Özne
 • Nesne
 • Dolaylı tümleç
 • Zarf tümleci
Soru 10

Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin:
Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde;
Mehtâb... iri güller... ve senin en güzel aksin...
Velhâsıl o rü’yâ duruyor yerli yerinde!

Bu dizeler aşağıdaki anlayışlardan hangisine ait olabilir?

 • Halk şiiri
 • Saf şiir
 • Tanzimat şiiri
 • Garip şiiri
Soru 11

Şiirde tasvirlere geniş yer verilmiş, gözleme dayalı gerçekçi veya tabloya dayalı doğa manzarası biçiminde şiirler yazılmıştır. Tablo altına yazılan bu şiirlere _________ denir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • didaktik
 • satirik
 • pitoresk
 • lirik
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi’nde Batı edebiyatından alınan biçimlerden biridir?

 • Koşuk
 • Gazel
 • Varsağı
 • Terza-rima
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi saf şiir anlayışından etkilenen şairlerden değildir?

 • Orhan Veli Kanık
 • Ahmet Haşim
 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

 • Köyün suları analiz edilmek üzere hıfzıssıhhaya gönderildi.
 • Doğumevinin önünde, doğacak çocuğunu beklerken heyecanlanmıştı.
 • Kiraya verdiği evin beyan namesini vermek için vergi dairesine gitti.
 • Bu yıl yapılan yağlı güreşlerde yine o, başpehlivan oldu.
Soru 15

Mehmet Emin Yurdakul aşağıdaki türlerin hangisinde eser vermiştir?

 • Gezi yazısı
 • Şiir
 • Tiyatro
 • Otobiyografi
Soru 16

O sâl-harde, harab evlerin saçaklarına
Sığınmış öyle giderken, hemen ayaklarına
Delîlimin koca bir şey takıldı...
Baktım ki:
Genişçe bir küfe yatmakta, hem epey eski.
Bu bir hamal küfesiymiş... Aceb kimin? Derken;
On üç yaşında kadar bir çocuk gelip öteden,
Gerildi, tekmeyi indirdi öyle bir küfeye

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Şiir şeklinde yazılmış bir hikâyedir.
 • Ölçü, uyak ve redif kullanılmıştır.
 • Olay, yer, kişiler gibi yapı unsurları bulunur.
 • Halk şiiri anlayışının özelliklerini taşır.
Soru 17

Teknoloji çağının en büyük ürünü olan internet artık her eve girmeye başladı. İnternet kullanımının dünya ve Türkiye genelinde her geçen gün artması, İnternet kullanım yaşının her geçen gün aşağıya çekilmesi beraberinde birçok riski de getiriyor. İnternet kullanımının birbirinden farklı ve güzel yönleri olduğu gibi aynı derecede kötü yönleri olabiliyor.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Sohbet
 • Makale
 • Deneme
 • Anı
Soru 18

Yüksekliğin ve soğuğun etkisiyle geniş yapraklı ağaçlar rengârenk bir görünüme bürünüyor.
Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zarf tümleci – Özne – Dolaylı tümleç – Yüklem
 • Özne – Dolaylı tümleç – Yüklem
 • Özne – Zarf tümleci – Nesne – Yüklem
 • Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem
Soru 19

Ağaçların renklendirdiği tepelerle kuşatılmış çanak şeklinde bir çöküntü alanına yayılan zümrüt yeşili gölü sabahın erken saatlerinde keşfetmiştim. Yıllar geçti üzerinden ve işte yine Boraboy Gölü’ndeyim. Havada hafif bir nem kokusu ve ormanın serin soluğu hissediliyor önce. Ardından tüm renklerini canlandıran güneş, yavaş yavaş yükseliyor gökyüzünde.
Bu parçanında aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi ağır basmaktadır?

 • Tartışma
 • Betimleme
 • Açıklama
 • Öyküleme
Soru 20

Evlerde sarnıcı olanlarla yağmur suyu küpü bulunanlar mutlaka çamaşıra hazırlanmışlardır. Tatlı su bedava, oh! Gıcır da gıcır! Tahta sileceklere ne mutlu! Hiç olmazsa insan tahtakurusuyla pireden bir gecelik olsun azade kalır. Çayırlara, çimenlere tazelik gelir. Akan evlerde aktarma lüzumunu hissedenler gerçi biraz surat ekşitirler fakat birkaç lehimci fukarasıyla kiremitçilerin yüzü güler.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Hatıra
 • Otobiyografi
 • Sohbet
 • Makale
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDDABCDBCDACBDBABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

5 kişi oy kullandı
Online Testler