Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerin hangisinde dil ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

 • Doğası gereği canlı bir varlıktır.
 • Toplumda meydana gelen değişmelerden etkilenir.
 • Kültürün aktarılmasında önemli bir paya sahiptir.
 • Değişmesi teknolojik üretimi doğrudan etkiler.
Soru 2

Ankaranın(I) akşamlarına bayılıyordum.
Sanki(II) dünyayı dümdüz(III) bir kum sathı hâlinde(IV) örüyordu.
Bu parçanındaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 3

Üniversite yıllarında çeşitli dergilerde yayımlanan şiir ve yazılarıyla tanınan sanatçı; şiir, hikâye, günlük, roman, deneme, masal ve tiyatro gibi birçok türde eser vermiştir. Kendine has bir şiir diliyle imgeli, kapalı şiirler yazmıştır. İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller gibi daha birçok eseri edebiyatımıza kazandırmıştır.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halide Edip Adıvar
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Yaşar Kemal
 • Cahit Zarifoğlu
Soru 4

• Divanü Lûgâti’t-Türk
• Kamus-ı Türkî
• Lehçe-i Osmanî
Aşağıdaki yazarlar verilen eserlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

 • Mustafa bin Şemsettin
 • Ahmed Vefik Paşa
 • Şemsettin Sami
 • Kaşgarlı Mahmut
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavram kullanılmıştır?

 • İhtiyar adam kafasını kaldırdı.
 • Benim hislerim çok güçlüdür.
 • Askerler onun yaklaşmasını beklediler.
 • Sırtında yırtık bir çuval vardı.
REKLAM
Soru 6

Kelimeler tek başlarına anlamlı olabildikleri gibi cümle içinde kullanılışlarına göre yeni anlamlar da kazanabilir. Örneğin keskin sözcüğü: (I) “Sonunda keskin bir taş kullanarak ipi kesti. (II) Masanın başında, keskin bakışlı, kıranta bir adam oturuyor. (III) Bir kadın sesiydi bu, ince ve keskin. (IV) En yakın dostlarının bile kusurlarını keskin bir dille yüzlerine vururmuş.” cümlelerinde farklı anlamlarda kullanılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki numaralanmış cümlelerde kullanılan “keskin” sözcüğünün anlamlarından değildir?

 • Tiz ses
 • Çok kesici, iyi kesen
 • Etkili, sert
 • Kolayca söylemek
Soru 7

I. Kitabın ilk beş sayfasını okuyunuz.
II. Bu soruda ilk olarak çemberin alanını bulmalıyız.
III. Aruz ölçüsüyle şiirler yazmıştır.
IV. Olaylara bir de bu açıdan bakın.
Numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangileri terim anlamıyla kullanılmıştır?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 8

Aşağıdakilerin hangisinde “ağaç” sözcüğü özel anlamda kullanılmıştır?

 • Bahçesindeki ağacın gölgesinde kitap okumayı severdi.
 • Onları beklemekten ağaç olduk.
 • Ağaçlar çiçek açmaya başlamış.
 • Bu ormanda bin yıllık nadide ağaç türlerinin olduğunu söylemişti.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanılmıştır?

 • Yeni gelen yazıyı sen de okudun mu?
 • Akşam oldu mu bir hüzün çöker gözlerime?
 • Yarın sabah yine aynı yerde mi buluşalım?
 • Bugün öğlen yemeğinde ne varmış?
Soru 10

İstanbul’un bir deniz(I) gibi hangi fikri, hangi aşkı(II), hangi anlamı, hangi rüyayı(III) meddücezirlendirdiğinin farkında mıyız?
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi somut anlamlıdır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 11

Diyarbakır’da doğdu. Ortaöğrenimini Saint Joseph (Sen Josef) ve Galatasaray Liselerinde tamamladı. Çeşitli dergilerde çıkan ilk şiirleri, temiz dili ve yeni buluşlarıyla dönemin edebiyat çevrelerinde ilgi uyandırdı. Şiirlerini saf şiir anlayışına bağlı olarak kaleme aldı. Ömrümde Sükût, Otuz Beş Yaş, Düşten Güzel adlı nice eserleri edebiyat dünyasına kazandırdı.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ziya Osman Saba
 • Behçet Necatigil
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Cahit Sıtkı Tarancı
Soru 12

Küçürek (minimal) hikâye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kişi, zaman, mekân gibi unsurlara sınırlı şekilde yer verir.
 • Az sayıda kelimeyle oluşturulur ve yoğun bir anlatıma sahiptir.
 • 18. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıştır.
 • Anlatımdan çok sezdirmeye dayanan çok anlamlı, çağrışıma açık metinlerdir.
Soru 13

Denizciler koro hâlinde iyi dileklerini tekrarladılar.
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı kullanılmıştır?

 • Biz böyle hayal kurarken rüzgâr çıktı.
 • Ekrem daha önceden durumu annesine söylemişti.
 • Asıl temennim bir daha böyle acıklı bir olayın yaşanmamasıdır.
 • Ne yapacağımı düşünürken yan odadan biri radyoyu açtı.
REKLAM
Soru 14

(I) Taşkent’i yakından tanımak için sokağa çıktık. (II) Hava yağmurluydu. (III) Rastgele yürümeye başladık. (IV) Büyük ve güzel parklardan geçtik.
Bu parçanındaki numaralanmış cümlelerin hangisinde nicel anlamlı kelime vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde millî edebiyat zevk ve anlayışını devam ettiren şairlerin ortak özelliklerinden değildir?

 • Aruz ölçüsünü kullanmışlardır.
 • Eserlerini sade bir dille yazmışlardır.
 • Şiirlerini söylev edasıyla kaleme almışlardır.
 • Şiirleri lirik olduğu kadar didaktik özellik gösterir.
Soru 16

Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;
Hatırası bile yabancı gelir.
Hayata beraber başladığımız
Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;
Gittikçe artıyor yalnızlığımız.

Bu dizeler şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine ait olabilir?

 • Toplumcu gerçekçi
 • Garip
 • Saf şiir
 • Millî edebiyat
Soru 17

(I) Garipçiler, şiirde ölçü ve uyağa karşı çıkmışlardır. (II) Şiir dilinde edebî sanatlara başvurulmasını savunmuşlardır. (III) Onlara göre, görülen ve hissedilen şeyler herkesin kullandığı kelimelerle anlatılmamalıdır. (IV) Şiirde mısra ve parça güzelliğinden daha çok bütün güzelliği önemsenmelidir.
Bu parçanındaki numaralanmış cümlelerin hangisinde garip akımı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 18

• Bu hareketi, “Garip” akımına tepki olarak ortaya koymuşlardır.
• Soyut betimlemelere ve uzak çağrışımlara dayanan şiirler yazmışlardır.
• Halka değil, aydınlara seslenmişlerdir.
• Eserlerinde daha çok şehir yaşamında kaybolan yalnız insanı ele almışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi özellikleri verilen sanatçılardan biri olabilir?

 • Tevfik Fikret
 • Nazım Hikmet Ran
 • Cenap Şehabettin
 • Sezai Karakoç
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şiirinin temsilcilerinden değildir?

 • Âşık Veysel Şatıroğlu
 • Murat Çobanoğlu
 • Âşık Feymani
 • Cemal Süreya
Soru 20

Ardahan’da doğmuştur. Günümüz saz şiirinin önde gelen temsilcilerindendir. Şiirlerinde aşk, hasret, tabiat gibi tema ve konuların yanında sosyal meseleleri de işlemiştir. Âşık makamlarını ve halk hikâyeciliğini bilir. Kendi deyişleri yanında usta malı eserler de söylemektedir. Ben Bir Şeyda Bülbül, Güzel Görünür, Gönül Bahçesi gibi eserleri kaleme almıştır.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dadaloğlu
 • Köroğlu
 • Şeref Taşlıova
 • Karacaoğlan
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DADABDCABADCCDACBDDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

7 kişi oy kullandı
Online Testler