Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Reşat Nuri Güntekin ‒ Yeşil Gece
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu ‒ Yaban
 • Halide Edip Adıvar ‒ Vurun Kahpeye
 • Nabizade Nazım ‒ Kürk Mantolu Madonna
Soru 2

Biraz daha ilerlediğinizde yapıtın görkemiyle karşılaşıyorsunuz. Cephe alınlığı ve onu çeviren taş oymalar, iki kanadındaki iki katlı zarif nişler, yetmiş beş metre yukarınızda hem ağır hem tüy gibi hafif hissi veren ana kubbe ile çevresindeki yavru kubbeler ve nihayet türbenin dört yanındaki zarif minareler başınızı döndürüyor. İçeri girdiğinizde buranın akikler, somakiler daha nice değerli sert taşlarla adeta oya gibi dokunduğunu görüyorsunuz.
Bu parçanın ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Benzetmelerden yararlanılmıştır.
 • Yer (mekân) tasviri yapılmıştır.
 • Bir söylevden alınmıştır.
 • Öznel ifadelere ağırlık verilmiştir.
Soru 3

Kişi, olay, sonuç bağlantısını ustaca ortaya koyan, etkili betimleme gücüyle geleneksel anlatım biçimlerine zenginlikler katan bir Cumhuriyet Dönemi yazarıdır. Toplumsal gerçekçi akımın önemli temsilcilerinden biridir. İçimizdeki Şeytan, Yeni Dünya, Sırça Köşk gibi önemli eserleri kaleme almıştır.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sabahattin Ali
 • Cenap Şehabettin
 • Ömer Seyfettin
 • Ziya Gökalp
Soru 4

“___________” Peyami Safa’nın 1930’lu yıllarda yayımladığı romanıdır. Bu roman, kurgusu ve özellikle başarılı psikolojik tahlilleriyle Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Kaşağı
 • Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
 • Kiralık Konak
 • İstanbul Hatırası
Soru 5

Bu anlayışa bağlı yazarlar; kahramanların anılarını ve bilgilerini, kafalarından neler geçtiğini, dillerinden dökülmeyip kalplerine gömdüklerini okuyucuya aktarabilmek için bilinç akışı, iç konuşma ve iç diyalog gibi farklı anlatım tekniklerini kullanmışlardır. Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü, Yusuf Atılgan, Rasim Özdenören bu anlayışı esas alan önemli sanatçılardır.
Bu parçanında sözü edilen roman anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Toplumcu gerçekçi
 • Modernizmi esas alan
 • Gelenekçi
 • Millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren
REKLAM
Soru 6

Biyografik roman türünde yazılan bu eserde, 24 Ağustos 1911’de Adana’da dünyaya gelen, 1967’de hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Mustafa İnan’ın hayatı kronolojik olarak anlatılmaktadır.
Bu parçanında sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tutunamayanlar
 • Ayaşlı ve Kiracıları
 • Aşk-ı Memnu
 • Bir Bilim Adamının Romanı
Soru 7

İlk telif polisiye roman olan “Esrâr-ı Cinayât” _________ tarafından yayımlanmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?

 • Refik Halit Karay
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar
 • Ahmet Mithat Efendi
 • Abdülhak Hamit Tarhan
Soru 8

(I) Şiire yeni bir ses düzeni, taşkın, coşkulu bir anlatım ve kendisine özgü bir duyarlılık getirdi. (II) Sisler Bulvarı ve Yağmur Kaçağı adlı şiir kitaplarıyla genç şair kuşağını etkiledi. (III) İlk iki romanı Sokaktaki Adam ve Zenciler Birbirine Benzemez’den sonraki romanlarında tarihsel konulara ağırlık verdi. (IV) Çeşitli türlerdeki eserleri ile Türk edebiyatının önemli isimleri arasına girdi.
Bu parçanındaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sanatçının üslubundan bahsedilmiştir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 9

Yular omuzunda, yürüyor, yürüyordu. Yanaklarından akan yaşlar sakalını ıslatmıştı. Fakat Tanabay, Gülsarı için döktüğü bu gözyaşlarını silmedi; sürüye yetişmek için tek başına hızla uçan bir yaban kazına gözyaşları arasından bakıyordu.
Bu parçanında romanın;
I. kişi,
II. zaman,
III. olay,
IV. mekân
ögelerinden hangileri vardır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 10

Ben sizlere hakan oldum. Elimize yay ve kalkan alalım. Savaş talihi (zaferi) amacımız olsun. Bozkurt sesi, savaş haykırışımız olsun. Demir kargımız bir ormana benzesin. Atlarımız avlaklarda yürüsün. Yeni ırmaklar, yeni denizler geçelim. Güneş bayrağımız, gök çadırımız olsun.
Bu parçanın aşağıdaki nutuk türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Askerî
 • Dinî
 • Hukuki
 • Akademik
Soru 11

Yıl 1968. İlkokula gidiyorum. 23 Nisan Bayramı. Dördüncü sınıftayım. Bayram için annem önlüğümü yıkadı. O zamanlar herkesin evinde ütü de yok. Annem ne yaptı şimdi hatırlamıyorum. Ama önlüğüm gayet düzgündü.
Bu parçanın ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Akıcı bir anlatıma sahiptir.
 • Gerçek anlamlı sözcükler kullanılmıştır.
 • Makale türünde kaleme alınmıştır.
 • Birinci tekil kişinin ağzıyla yazılmıştır.
Soru 12

I. Olay örgüsü vardır.
II. Asıl amacı sahnede canlandırılmaktır.
III. Anlatım türlerinden faydalanır.
IV. Anlatmaya bağlı metin türlerindendir.
Numaralanmış cümlelerden hangileri “roman ve tiyatro” türlerinin ortak özellikleridir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 13

Köşe başındaki sokak lambası yanınca, ortalığa sarı ve soluk ışıklar yayıldı. Akşam iyiden iyiye çökmüştü. Hafiften yağan yağmur bizi ıslatmaya başladı. Sokak lambasının altında bir dilenci oturuyor ve kucağındaki enstrümanıyla birtakım parçalar çalıyordu. Birden herkes köşenin diğer ucundan gelen acı bir çığlığa dikkat kesildi.
Bu parçanında aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?

 • Görme
 • İşitme
 • Tatma
 • Dokunma
REKLAM
Soru 14

4 numaradan 24 numaraya kadar, yumuşak, her katta bükülü ve her renkte pamuk iplikleri yapan iplikhanedeyiz. Burası; mavi boyalı kapıları içeri dışarı açılıp kapanan, yüksek çatısını sağlam demir kolların tuttuğu; aydınlık, tertemiz, pırıl pırıl bir atölye.
Bu parçanında aşağıdaki anlatım türlerinin hangisinden yararlanılmıştır?

 • Açıklayıcı
 • Öyküleyici
 • Betimleyici
 • Tartışmacı
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisinde “ki”nin yazımı yanlıştır?

 • Düşünme kendiniki avunabilesin.
 • Oysaki ben ona güvenmiştim.
 • Tut ki yıldızlar ilham almış güzelliğinden.
 • Hâlbuki biz sıcaktan boğulacağımızı sanmıştık.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir tanım cümlesidir?

 • Roman, edebiyatın en seçkin türüdür.
 • Şiirler ruhu en çok büyüleyen sözlerdir.
 • Türk edebiyatının eşsiz tarihini anlatan bu eser büyük değerlerimizdendir.
 • Batılı anlamda anı, Tanzimat Dönemi’nde edebiyatımıza girmiş türlerden biridir.
Soru 17

Politikacıların ulusal mecliste, kapalı mekânlarda veya açık alanlarda yaptıkları konuşmalar hangi söylev türüne örnektir?

 • Dinî
 • Siyasi
 • Akademik
 • Askerî
Soru 18

Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatmaya dayalı bir gösteri oyunudur.
Bu cümlede sözü edilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orta oyunu
 • Karagöz
 • Trajedi
 • Komedi
Soru 19

I. Kişiler soylu ve yüksek tabakadan kimselerdir.
II. Kaba şakalara, söz oyunlarına ve imalara yer verilir.
III. Sahnede hem acıklı hem gülünç olaylar anlatılır.
IV. Üç birlik kuralına uyulur.
Numaralanmış cümlelerden hangileri trajedi türüne ait özelliklerdendir?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 20

Özetler ( ) raporlar ( ) okunan yazılar ( ) Bunların tamamı sunumu hazırlamak için gereken dokümanlardır ( )
Bu parçanında yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 • (,) (,) (…) (.)
 • (!) (,) (.) (?)
 • (.) (,) (,) (!)
 • (,) (,) (?) (…)
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCABBDCABACBCCADBBBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

9 kişi oy kullandı
Online Testler