Tarih 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültür ve uygarlıklarını yer zaman göstererek, belgelere dayanarak, tarafsız şekilde neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tarih
 • Coğrafya
 • Jeoloji
 • Toponomi
Soru 2

Tarihteki tüm takvimlerin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güneş veya ay yılını esas almışlardır.
 • Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç olarak kabul etmişlerdir.
 • Bir yıl, 365 gün 6 saat olarak hesaplanmıştır.
 • Kökeni Çinlilere dayanmaktadır.
Soru 3

Milattan sonra 2018 tarihinin yüzyıl karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • XX. yüzyıl
 • XXI. yüzyıl
 • X. yüzyıl
 • XIX. yüzyıl
Soru 4

Bir tarihçi resmî belgelerdeki mühür, arma ve özel işaretlerin verilerini oluşturmak için aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanır?

 • Antropoloji
 • Papiroloji
 • Metroloji
 • Heraldik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi tarihin konusu içine girmez?

 • Malazgirt Meydan Savaşı
 • Orta Asya Türk göçleri
 • Suyun buharlaşması
 • Yazının icadı
REKLAM
Soru 6

Anadolu’da Buzul Çağı’nın sona ermesine paralel olarak iklim değerlerinin günümüzdeki koşullarına ulaştığı ve toprakların tarıma elverişli hâle geldiği tarih öncesi çağ aşağıdakilerden hangisidir?

 • Paleolitik Çağ
 • Kalkolitik Çağ
 • Mezolitik Çağ
 • Tunç Çağı
Soru 7

Anadolu’da, madeni tanıyan ve kullanan ilk topluluğun yaşadığı merkez aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çayönü
 • Çatalhöyük
 • Göbeklitepe
 • Malatya Aslantepe
Soru 8

İlk Çağ’da şekil ve sembollerden oluşan çivi yazısını icat eden uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mısır
 • Pers
 • Hitit
 • Sümer
Soru 9

Sümerler Ziggurat adını verdikleri yapıların en tepesini, gökyüzünü gözetlemek için kullanılmışlardır.
Bu durum aşağıdaki bilim dallarından hangisinde gelişime sağlamıştır?

 • Tıp
 • Biyoloji
 • Astronomi
 • Kimya
Soru 10

Anadolu’nun güney doğusundan Mezopotamya’ya kadar olan bölgenin Bereketli Hilal olarak adlandırılmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Maden yataklarının bulunması
 • İnsan yaşamına uygun olması
 • Çöllerle kaplı olması
 • Toplumların demokrasiyle yönetilmeleri
Soru 11

Bir topluluğun iklim değişikliği nedeniyle yaşadığı bölgeden başka bir bölgeye göç etmesinin nedeni hangisidir?

 • Dini
 • Coğrafi
 • Ticari
 • Siyasi
Soru 12

İlk Çağ’larda siyasal gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cumhuriyet
 • Teokrasi
 • Oligarşi
 • Monarşi
Soru 13

Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Kral Ticaret Yolu’nu kullanarak Anadolu’da Karum adı verilen ticaret kolonilerini kurmuşlardır?

 • Sümerler
 • Lidyalılar
 • Fenikeliler
 • Asurlular
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra ortaya çıkan krallıklardan biri değildir?

 • Sasani Krallığı
 • Vandal Krallığı
 • Vizigot Krallığı
 • Frank Krallığı
Soru 15

Türklerde cinsiyet gözetmeksizin yeri geldiğinde herkesin asker olarak nitelendirilmesi aşağıdaki tanımlamalardan hangisi ile ifade edilir?

 • Zengin Millet
 • Ordu Millet
 • Çiftçi Millet
 • Korkusuz Millet
Soru 16

Moğol İmparatorluğu’nun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cengiz Han Kanunları
 • 12 Levha Kanunu
 • Hammurabi Kanunları
 • Urgakina Kanunları
Soru 17

Avrupalılar, bozkır topluluklarından yeni koşum takımları, demir nallar, üzengi ve atlı hücum süvarilerini hangi olay sayesinde öğrenmişlerdir?

 • Coğrafi Keşifler
 • Haçlı Seferleri
 • Kavimler Göçü
 • Reform Hareketleri
Soru 18

İslam Devleti’nin adlî, askerî, mali yapılanması aşağıdaki hangi halife döneminde gerçekleşmiştir?

 • Hz. Ali
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz. Ebubekir
Soru 19

Magna Carta Libertatum (Büyük Sözleşme) isimli tarihin ilk anayasası hangi ülkede ilan edilmiştir?

 • İngiltere
 • İspanya
 • Rusya
 • Almanya
Soru 20

Orta Çağ Avrupası’nda şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan zengin tüccar sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şövalyeler
 • Serfler
 • Çiftçiler
 • Burjuvalar
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
AABDCCADCBBCDABACBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?