Tarih 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Orta Asya’nın en yeni ve en gelişmiş kültür merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anav Kültürü
 • Tagar Kültürü
 • Afanesyevo Kültürü
 • Karasuk Kültürü
Soru 2

Tarihte Türklerin kurduğu ilk teşkilatlı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Asya Hun Devleti
 • I. Kök Türk Devleti
 • Uygur Devleti
 • Ak Hun Devleti
Soru 3

Tarihte Türk adını ilk kez resmi devlet adı olarak kullanmışlardır. Bumin Kağan önderliğinde Avarları mağlup ederek 552 yılında kurulmuştur. Mukan Kağan zamanında en parlak dönemini yaşamıştır.
Hakkında bilgi verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hazar Devleti
 • Ak Hun Devleti
 • Uygur Devleti
 • I. Kök Türk Devleti
Soru 4

Uygurlar Mani dinini hangi hükümdar döneminde kabul etmiştir?

 • Kutluk Bilge Kül Kağan
 • Moyen Çor Kağan
 • Bögü Kağan
 • Bağa Tarkan
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde toplumun sosyal yapısını oluşturan unsurlardan biri değildir?

 • Oguş
 • Ülüş
 • Urug
 • Boy
REKLAM
Soru 6

İlk Türk devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis aşağıdakilerden hangisidir?

 • Toygun
 • Budun
 • Aygucı
 • Kurultay
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları unvanlardan biri değildir?

 • Toy
 • Han
 • Kağan
 • Tanhu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin ekonomik nedenlerindendir?

 • Kuraklık yüzünden kıtlık yaşanması
 • Yeni ülkeler elde etme arzusu
 • Türk boyları arasındaki mücadeleler
 • Çin ve Moğol baskısı
Soru 9

İlk düzenli Türk ordusu aşağıdaki hükümdarlardan hangisi tarafından kurulmuştur?

 • Mukan Kağan
 • Bumin Kağan
 • Mete Han
 • Bögü Kağan
Soru 10

İslam öncesi Arap Yarımadası’nda haram aylarda yapılan savaşlara ne denirdi?

 • Bedir Savaşı
 • Ficar Savaşları
 • Hendek Savaşı
 • Mûte savaşı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap Yarımadası’nda bulunan devletlerden biri değildir?

 • Gassaniler
 • Nebatiler
 • Tedmürlüler
 • Sasaniler
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed Dönemi gelişmelerinden değildir?

 • Uhud Savaşı
 • Mûte savaşı
 • Bedir Savaşı
 • Sıffin Savaşı
Soru 13

Kudüs aşağıdaki halifelerden hangisi zamanında fethedilmiştir?

 • Hz. Ömer
 • Hz. Ali
 • Hz. Osman
 • Hz. Ebu Bekir
REKLAM
Soru 14

• İlk İslam parası bastırılmıştır.
• Arapça resmi dil olarak kabul edilmiştir.
Yukarıdaki gelişmeler hangi Emevi halifesi döneminde gerçekleşmiştir?

 • Yezid
 • I. Velid
 • Abdülmelik
 • Ömer Bin Abdülaziz
Soru 15

Emevilerin Avrupa kıtasındaki ilerlemeleri hangi savaşla son bulmuştur?

 • Nihavent Savaşı
 • Puvatya Savaşı
 • Kadisiye Savaşı
 • Köprü Savaşı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da kurulmuş ilk Müslüman Türk devletlerinden biri değildir?

 • Harzemşahlar
 • Tolunoğulları
 • İhşîdîler
 • Eyyubiler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi akli ilimlerden biridir?

 • Tefsir
 • Hadis
 • Fıkıh
 • Coğrafya
Soru 18

Orta Asya’daki ilk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gazneliler
 • Harzemşahlar
 • Karahanlılar
 • Memlûkler
Soru 19

Aşağıdaki savaşlardan hangisiyle Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır?

 • Malazgirt Savaşı
 • Dandanakan Savaşı
 • Pasinler Savaşı
 • Katvan Savaşı
Soru 20

Büyük Selçuklu Devleti’nde devletin bütün mali işlerinden sorumlu olan divan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divan-ı İnşa (tuğra)
 • Divan-ı İstifa
 • Divan-ı İşraf
 • Divan-ı Arz
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADCBDAACBDDACBADCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?