Tarih 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin İstanbul’un Fethi için yapmış olduğu hazırlıklardan biri değildir?

 • Bizans’ın surlarını aşmak amacıyla büyük kuleler yaptırılmıştır.
 • Kuşatma için şahi adı verilen toplar döktürmüştür.
 • Roma ve papalık ile dostluk anlaşmaları yapılmıştır.
 • Kuvvetli bir donanmanın hazırlanması sağlanmıştır.
Soru 2

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’un fethinden sonraki ilk seferini aşağıdakilerden hangisine yapmıştır?

 • Amasra
 • Sırbistan
 • Bosna-Hersek
 • Eflak
Soru 3

Fatih Sultan Mehmed Dönemi’nde Kırım, Sinop ve Trabzon’un alınması aşağıdaki denizlerden hangisinde Osmanlı hâkimiyetini güçlendirmiştir?

 • Marmara
 • Akdeniz
 • Kızıldeniz
 • Karadeniz
Soru 4

Memlûk Devleti’ne son veren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yıldırım Bayezit
 • Fatih Sultan Mehmed
 • Yavuz Sultan Selim
 • II. Bayezıt
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Kanuni’nin Fransa’ya kapitülasyonlar vermesinin siyasi nedenlerindendir?

 • Fransa’yı Avrupa’da oluşması muhtemel Haçlı ittifaklarından koparma
 • Ticaret yollarının kontrolünü sağlama
 • Akdeniz ticaretini yeniden canlandırma
 • Ülkenin temel tüketim mallarına olan ihtiyacı karşılama
REKLAM
Soru 6

15. yüzyılın sonlarına doğru açık denizlere dayanıklı gemilerin yapılması, pusulanın geliştirilmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisinin başlamasında etkili olmuştur?

 • Sanayi Devrimi
 • Coğrafi Keşifler
 • Fransız İhtilali
 • Meşruti Yönetim
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Preveze Deniz Muharebesi ile ilgili yanlış bir bilgidir?

 • Osmanlı donanmasının başında Barbaros Hayreddin Paşa yer almıştır.
 • Muharebe sonunda Venedik, Mora ve Dalmaçya kıyılarını Osmanlı Devleti’ne bırakmıştır.
 • Haçlı donanmasının başına Andrea Doria getirilmiştir.
 • Osmanlı Devleti’nin denizlerde uğradığı ilk büyük yenilgidir.
Soru 8

Osmanlı Devleti’nde, devletin yıllık bütçesini hazırlamak, hazineyi ilgilendiren konularda hüküm vermekle görevli kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vezir
 • Nişancı
 • Defterdar
 • Kadıasker
Soru 9

Osmanlı Devleti’nde amacı merkez ve taşra yönetimi ile orduda görev alacak kişileri yetiştirmek olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Harem
 • Zaviye
 • Enderun
 • Sıbyan Mektebi
Soru 10

Fatih Sultan Mehmed Dönemi’nde müsadere sisteminin getirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilim adamı yetiştirmek
 • Merkezî yönetimi güçlendirmek
 • Ticareti geliştirmek
 • Askerî teknolojiyi geliştirmek
Soru 11

I. Halkın refah ve huzurunu sağlamak
II. Halka adaletli davranmak
III. Devleti iç ve dış tehlikelere karşı korumak
IV. Tımar ile ilgili işleri yürütmek
Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti’nde padişahın görev ve sorumluluklarındandır?

 • Yalnız I.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
 • I, II, III ve IV.
Soru 12

Osmanlı Devleti’nde şehzadeler sancaklara vali olarak tayin edildiklerinde yanlarında kendilerine yardımcı olmak için devlet işlerinde bilgili ve tecrübe sahibi hocaları bulunmaktaydı.
Bu bilgide bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lala
 • Vezir
 • Kadı
 • Subaşı
Soru 13

Osmanlı Devleti’nde devlet işlerinin görüşüldüğü meclis aşağıdakilerden hangisidir?

 • Toy
 • Kurultay
 • Divan-ı Berid
 • Divanıhümayun
REKLAM
Soru 14

Osmanlı Devleti’nde nüfusun çoğunluğunu oluşturan grup aşağıdakilerden hangisidir?

 • Arnavutlar
 • Ortodoks Rumlar
 • Ermeniler
 • Müslüman Türkler
Soru 15

Osmanlı toprak sisteminde devlet adamlarına hizmetleri karşılığında mülk olarak verilen toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yurtluk
 • Malikâne
 • Paşmaklık
 • Mukataa
Soru 16

Osmanlı Devleti’nde ekonominin temeli aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

 • Madenciliğe
 • Sanayiye
 • Tarıma
 • Dış ticarete
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Klasik Dönem Osmanlı eğlence kültürü içerisinde yer alan bir unsur değildir?

 • Opera
 • Orta oyunu
 • Karagöz-Hacivat
 • Meddah
Soru 18

Osmanlı Devleti’nde ticareti yapılan malların toptan getirildiği ticaret merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pazar Yeri
 • Kapan
 • Bedesten
 • Kervansaray
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’daki vakıfların faaliyet alanlarından biri değildir?

 • Narh sistemini uygulanmak
 • Şehirlerin su ihtiyacının karşılanması için su bentleri yapmak
 • Hayır kurumlarının masraflarını karşılamak
 • Öğrenciler için yurt yapılmasını sağlamak
Soru 20

Osmanlı’da klasik dönemdeki lonca teşkilatı Türkiye Selçuklu Devleti’nde kurulmuş hangi esnaf teşkilatının devamı niteliğindedir?

 • Ahilik
 • Tımar
 • Atabeylik
 • Vakıf
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDCABDCCBCADDBCABAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?