Türk Dili ve Edebiyatı 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi fonetik (işitsel) sanatların malzemesi olamaz?

 • Sözcük
 • Nota
 • Boya
 • Ses
Soru 2

Edebiyatın aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilişkisi daha azdır?

 • Tarih
 • Psikoloji
 • Felsefe
 • Matematik
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi edebî metinlerin genel özelliklerindendir?

 • Bilgi vermek amaçlanır.
 • Çok anlamlılık söz konusudur.
 • Anlatıcı nesnel bir tutum izler.
 • Anlatım sade, açık ve nettir.
Soru 4

Türkçe, yörelere göre söyleyiş farklılıkları gösteren bir dildir. Örneğin; “geliyorum” çekimli fiili Doğu Karadeniz’de “geleyrum”, Doğu Anadolu’da ise “gelirem” şeklinde telaffuz edilebilmektedir.
Bu parçanında aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

 • Ağız
 • Şive
 • Lehçe
 • Jargon
Soru 5

İnsanların yaşadıkları yerler onların hayat görüşlerinin de uzantısı… Kimileri için ev, dört duvardan oluşan ve sadece barınmak için kullanılan bir mekânken kimileri için ise dışarıdaki kalabalıktan kaçarken zamanın büyük çoğunluğunun rahatça geçirildiği bir sığınaktır. Bu sonuncular emek ve paradan kaçınmıyor ve iç dünyalarını yansıtan sıra dışı evler yaparak yalnızlıklarını evleriyle paylaşıyorlar.
Bu parçanında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmamıştır?

 • Tanımlama
 • Benzetme
 • Karşılaştırma
 • Tanık gösterme
REKLAM
Soru 6

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
Bu parçanında dilin aşağıdaki işlevlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Göndergesel
 • Kanalı kontrol
 • Alıcıyı harekete geçirme
 • Dil ötesi
Soru 7

Yine bir bahar sabahı Gökçe, alıp başını gitmişti. İnceydi, sıskaydı ama hiçbir yorgunluk duymuyordu. Sağına soluna bakmadan yürüyordu. Birdenbire kulağına bir ses geldi; irkildi, duruverdi. Duyduğu seslerin hiçbirine benzemiyordu bu ses, çok da uzaklardan gelir gibiydi.
Bu parçanında hikâyenin yapı unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?

 • Zaman
 • Mekân
 • Kişi
 • Olay
Soru 8

Aşağıdaki metinlerin hangisinde gözlemci bakış açısı kullanılmıştır?

 • Deri kalazını pınardan doldurdu. Ağzının tıkacını kapattı. Bostan tarlasına yöneldi. Tarla pınarla Karasu’yun arasında, güneye doğru uzuyordu…
 • İyi ki bırakmışım kürek çekmeyi diye düşündüm. Kollarımın yitirdiği güce şimdi kayığın içinde oturmuş ağlıyordum.
 • Birikmiş yalnızlıkların ve ihmallerin tüm küskünlüğü vardı sesinde. Hesap soran; yudum yudum içilmeden, çoğunlukla hoşgörülü olmakla geçen otuz yıldı…
 • Bahçede fazla oyalanmadan yukarı çıkıp kapı tokmağını vurduğumda tuhaf bir sessizlik oldu. Bir süre bekledim. Karşılık gelmeyince yeniden çaldım. Yine ses yok.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesinin durum hikâyesinden farkı değildir?

 • Okuyucuda merak ve heyecan uyandırılır.
 • Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri belirgindir.
 • Hikâye kahramanları gerçek hayattan seçilebilir.
 • Öykünün belli bir sonu vardır.
Soru 10

(I) Musa Çavuş matbaacılığı askerde öğrenmiş. (II) Şansı yaver gitmiş. (III) Temizlikçi olarak girdiği askerî matbaadan bayağı usta olarak ayrılmış. (IV) Memlekete gelirken taktığı iki kırmızı şeritli “çavuşluk” da cabası.
Bu parçanındaki numaralanmış cümlelerin hangisinde türemiş isim yoktur?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki kullanılmıştır?

 • En büyük odaya televizyon koydu.
 • Çarpışma gemiyi paramparça etmiş.
 • Onun kitabı önümüzdeki ay basılacak.
 • Bütün deliller kapıcıyı işaret ediyor.
Soru 12

Denizoğlu dosttan gel olma ırak
Saygıyı gönlüne yapasın durak
Çalış her insana sevgini bırak
Kul kalbini kırmak sana düşer mi

Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Son dizede mahlasa yer verilmiştir.
 • Ağır bir dil kullanılmıştır.
 • “Ölüm” teması ele alınmıştır.
 • Konusuna göre türü didaktiktir.
Soru 13

Beni benden, kendi benliğim çaldı!
Gölgem uzadıkça, boyum kısaldı…
Ellerimde bomboş bir roman kaldı,
İçindeki kahramanı kaybettim!

Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • 8‘li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
 • Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.
 • “-al” sesleriyle tam uyak oluşturulmuştur.
 • Nazım birimi dörtlüktür.
REKLAM
Soru 14

Çevir gözlerini içimden yana
Sırrını saklayan mahzeninim ben

Bu beytin altı çizili dizesindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstiare (eğretileme)
 • Teşbih (benzetme)
 • İntak (konuşturma)
 • Mecazımürsel (ad aktarması)
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi manzumenin şiirden farkı değildir?

 • Nesir şekline dönüştürülebilmesi
 • Olay örgüsü barındırması
 • Sözcüklerin gerçek anlamlarına ağırlık verilmesi
 • Ölçü, kafiye ve redif kullanılması
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sıfatın türü diğerlerinden farklıdır?

 • Kıvırcık saçlarını dakikalarca sabırla taradı.
 • Klima henüz sıcak hava üflüyor.
 • Babam o zaman definenin olmadığını anlar.
 • Sahibine ulaşmadan narin karanfil soluvermiş.
Soru 17

(I) Ağzının tadını bozan naneli sakızını çöpe attı. (II) Kağıtları gelişigüzel birbiri üstüne kapadı. (III) Odadan aceleyle çıktı. (IV) Yatak odasına geçip giyindi.
Bu parçanındaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 18

• Ahlakı esas alır ve eğiticidir.
• Nazım şeklinde yazılır.
• Olaylar ve kahramanlar olağanüstülükler barındırır.
“Masal” ile ilgili bu cümleler doğruyanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – D – D
 • D – Y – D
 • Y – D – Y
 • Y – Y – Y
Soru 19

Bir fare devenin yularını eline alıp kibirlenerek “Durma, yürü!” dedi. Deve, uysal tabiatı üzere yürümeye başladı. Fare de kendini pehlivan sandı. Farenin bu düşüncesi deveye aksetti. “Sabret, şimdi ne olduğunu görürsün.” dedi. Nihayet ancak bir filin geçebileceği büyük bir nehre geldiler. Fare orada durdu, sanki kurudu kaldı. Deve, “Ey şamatacı arkadaşım!” dedi. “Neden durdun, neye şaşırdın? Himmet ayağını yiğitçesine nehre bas, yürü!” Fare dedi ki, “Bana ejderha olan sana karınca gibi gelir.” Deve de ona, şöyle karşılık verdi: “Öyleyse bir daha böyle küstahlık etme. Yoksa sonra çok sıkıntı çekersin.”
Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Olağanüstülük barındırmaktadır.
 • Teşhis ve intak sanatları kullanılmıştır.
 • Sonunda bir ahlak dersi verilmiştir.
 • Nazım biçiminde kaleme alınmıştır.
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat (ilgeç) kullanılmıştır?

 • Gündüz geceyi, gece gündüzü kovalar durur.
 • Tuz ve ekmek her evde mutlaka bulunur.
 • Denize karşı yan gelip uzun sohbetler ederdik.
 • Yana yakıla her yerde bizi arıyormuş.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBADCBACBCDABDCABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Yorumlar
Tarihe Göre
Ç
ÇAĞRI GÜLTEKİN
Bunları Mail Olarak Yollarmısın Bana Büttün Derslerin Sorularını Şimdiden Teşekkür Ederim...
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

10 kişi oy kullandı
Online Testler