Türk Dili ve Edebiyatı 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Türk edebiyatındaki ilk çeviri roman Don Kişot’tur.
II. Roman türünün ilk örneği Telemak’tır.
III. Türk edebiyatının ilk romanı Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’tır.
Numaralanmış cümlelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi roman ile hikâyenin farklarından değildir?

 • Hikâye daha kısa bir türdür.
 • Romanda olaylar zinciri vardır.
 • Hikâyede kişiler tanıtılırken ayrıntıya girilmez.
 • Roman yaşanmış veya yaşanabilir olayları anlatır.
Soru 3

Sağda muhteşem, fevkalade rahat koltuklar. Ortada camekânın alt gözünde tek gözlüğü, nişanları, Lüsyen Hanım’ın lepiska saçları, operalarda sahne seyretmeye mahsus saplı dürbün. Biraz ötede, karşıda, Hamid’in Mecit Efendi tarafından yapılmış boydan boya yağlı boya portresi. Bir fotoğraftan yapıldığı belli. Müze tarih kokuyor fakat akşam da olmak üzere…
Bu parçanında romanın yapı unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?

 • Olay
 • Kişi
 • Mekân
 • Zaman
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir zarf (belirteç) kullanılmıştır?

 • Çekiliş bugün alışveriş merkezinde yapılacak.
 • Abimin askerden dönmesine az kaldı.
 • Ömür evden çıktığında vakit ilerlemişti.
 • Gece yarısı, uykusundan uyanmak zorunda kalmış.
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir bakış açısı kullanılmıştır?

 • Bir aralık, bindiğim trenin vagonlarından birinde hareket oldu. Kısa boylu bir kadın ayağa kalktı. Camdan dışarı baktı. Sonra çıkma kapısına doğru yürüdü. Geldi, benim tam önünde durduğum kapıyı açtı.
 • Benim aziz velinimetim tehlike biraz geçer geçmez tekrar eski ağzını almış, büyük idealler namına konuşmaya başlamıştı. Şüphesiz haksız da değildi. O, bu işte oyunu idare edendi. Böyle düşünmesi, bize böyle davranması lazımdı.
 • Yakasaray köyünde geçirdiği bir ay içinde dünyadan kopmuş, Kuvayı Milliye’nin büsbütün uzağında kalmıştı. Afyon’dan gelen parça bölük haberlerin düzmece ve kasıtlı olduğunu kolayca anlıyor, bu yüzden de tereddüdü koyulaşıyordu.
 • Günlerden Pazar. Hava sıcak mı sıcak… Haziran’ın son günleri… Televizyon programlarında iş yok; sen hastanede nöbetçisin, üstelik bugün benim doğum günüm. “Yoldan geçen ilk öyküyü çevireceğim.” dedim kendi kendime.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek hâlinde zamir kullanılmıştır?

 • Ben bahçeye çiçek toplamaya çıkacağım.
 • Can ile sen projeyi detaylıca inceleyin.
 • Otobüs kaçta kalkıyordu, diye ona sordum.
 • Benim çantam eskimesine rağmen Naz’ınki yepyeni duruyor.
Soru 7

Bazısı, bir bilim dalı olan tarihi yıllardan ibaret zannediyor.
Aşağıdaki altı çizili zamirlerden hangisinin türü bu cümledekiyle aynıdır?

 • Onu katlayıp sandıkta bir köşeye yerleştirdi.
 • Gerçekleri açıkça söylemeye kim cesaret edecek?
 • Olan bitenden haberdar olmayan biri almıştır belki gazeteyi.
 • Oyalanadurun siz, ben markete uğrayacağım.
Soru 8

Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk tiyatro eserleri hangi dönemde görülmeye başlanmıştır?

 • Servetifünun
 • Tanzimat
 • Millî Edebiyat
 • Cumhuriyet
Soru 9

• Düzyazıyla kaleme alınabilir.
• Kahramanları halkın her kesiminden olabilir.
• Üç birlik kuralına uyulur.
“Dram” ile ilgili bu cümleler doğruyanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – D – Y
 • D – Y – D
 • Y – D – Y
 • Y – Y – D
Soru 10

YAŞLI ERKEK ― (Daha yüksek sesle) Oynamıyor muyuz?
YAŞLI KADIN ― (Döner. Elinde çerçeveli bir fotoğraf) Tombala mı?
YAŞLI ERKEK ― Yok çiftetelli. Niye çıkardın bunları ortaya peki? (Bir yandan soyduğu portakalı yer.)
YAŞLI KADIN ― (Elinde fotoğraf çabuk çabuk masaya yaklaşır.) Hay hınzır hay! Mahmut’un küçüklüğü. Ne tatlıydı ha? Bir keresinde girmiş konuk odasına, almış makası eline, cânım örtüleri doğramış, doğramış…
Bir tiyatro metninden alınan bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Dekor
 • Replik
 • Aksesuar
 • Koro
Soru 11

Tam otların sarardığı zamanlar…
Yere yüzükoyun uzanıyorum.
Toprakta bir telâş, bir telâş…
Karıncalar ötedenberi dostum.

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • İsim
 • Sıfat
 • Zarf
 • Zamir
Soru 12

1197 yılında Endülüs’te dünyaya gelir. Babası baytar yani veteriner olduğu için “baytarın oğlu” anlamına gelen İbn-i Baytar adıyla tanınır. İlk gençlik yıllarında bitkilerin iyileştirici özelliklerinin olması dikkatini çeker. Yakın çevresinden birçok hastalığın bitkilerle iyileştirilebildiğini öğrenir. Bilgisini artırmak için bitkiler konusunda uzman olan El-Nebati ile tanışır ve ondan eğitim alır. İlerleyen yıllarda Endülüs dışındaki yerlerde yetişen bitkilerin özelliklerini öğrenmek üzere yolculuklara çıkar.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Biyografi
 • Günlük
 • Otobiyografi
 • Mektup
Soru 13

Mehmet Âkif’in karakteristik özelliklerini onu yakından tanıyan hemen herkes yüzünden, gözlerinden okuduğunu söylemiştir. Yüzü, karakterini yansıtan bir insandır. Bitmiyor gibi geniş, vakar dolu bir alın; hayâ dolu bir çehre; güldükçe görünen sımsıkı, beyaz iki sıra diş; içinde ateş yanıyor gibi iki göz ve şiddet dolu bir bakış; iman dolu bir sine…
Bu parçanın aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Roman
 • Portre
 • Tiyatro
 • Mektup
REKLAM
Soru 14

I. Türk edebiyatının ilk tezkiresini Ali Şir Nevai yazmıştır.
II. Tezkire divan edebiyatında kullanılan bir türdür.
III. Tezkireler bugünkü edebiyat tarihleri ve şiir antolojilerinin yerini tutar.
Numaralanmış cümlelerden hangileri doğrudur?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

Bu özel mektup örneğinde aşağıdakilerden hangisinin yeri yanlıştır?

 • İmza
 • Hitap sözü
 • İsim
 • Tarih
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerden hangisi geniş zaman kipi ile çekimlenmiştir?

 • Yazın ortasında Paris’e gideceğiz.
 • Böyleleri yüz verince astarını da ister.
 • Kahvaltı için menemen yapıyorum.
 • Çocukluğum bu sokaklarda koşturmakla geçti.
Soru 17

Aşağıdaki fiillerden hangisi şimdiki zamanın şartı ile çekimlenmiştir?

 • Bilseymiş
 • Görürdün
 • Okuyorsak
 • Çalışmışlar
Soru 18

14 Aralık
Belki bütün bir geceye gereksinme gösteren en önemli yerinde, çalışmanın acınacak bir tempoyla ilerlemesi…
Öğleden sonra Baum’dayım. Sarı, soluk, gözlüklü bir kıza piyano dersi veriyorum.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir?

 • Tiyatro
 • Monografi
 • Roman
 • Günlük
Soru 19

Aşağıdakilerin hangisinde kurallı birleşik fiil, cümleye “gücü yetme” anlamı katmıştır?

 • Döneceğine söz verirsen o güne dek seni bekleyebilirim.
 • Tezgâhın üstündeki bardak eli değince kırılayazmış.
 • Beni tanımadığını anladığımda içimdeki sevinç kayboluverdi.
 • Giden otobüsün arkasından öylece bakakaldık.
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan bellidir?

 • Okulun duvarları mercan rengine boyandı.
 • Alınan kararlar baştan sona çalışanlara okunur.
 • Babaannem kırmızı rengi çok severmiş.
 • Hasta köpeğin tedavisi ve bakımı yapılacak.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDABCDCBADCABDDBCDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

6 kişi oy kullandı
Online Testler