Türk Dili ve Edebiyatı 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Taaşşuk-u Talat ve Fitnat’ın Türk edebiyatı açısından önemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlk yerli romandır.
 • İlk psikolojik romandır.
 • İlk tarihî romandır.
 • İlk çeviri romandır.
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde birinci kişili anlatım (kahraman anlatıcı) kullanılmıştır?

 • Kaan, korunmasını bilen bir iş adamıydı. Belirsiz kurallarla yönetilen bu şirkete her girişinde, ürkütülmemesi gereken kişilerin aşırı davranışlarına hiç şaşırmazdı.
 • Yusuf babasıyla beraber eve dönerken sokaklarda davullar, zurnalar çalınıyor; kahvelerin önünde kalabalık gruplar hararetle bir şeyler konuşuyor, alay hâlinde insanlar geçiyordu.
 • Fakültede bilmem hangi koğuşun muavin odasındayım. İki karyola, ortada yeşil bir masa, üstünde sürahi ve kitaplar… Duvarda bir elektrik zili… Mithat Bey “Ne yazıyorsun?” diye bana sordu.
 • Öğleden sonra salonda, yerlerinde oturmuş gazete okurlarken kapı açıldı. Baktılar. Bavulları almaya gelen adamdı. Askıdan anahtarı alıp yukarıya çıkardı adamı.
Soru 3

• Klasisizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.
• Aklı ve sağduyuyu ön plana çıkarır.
• İnsan ideal yönleriyle değil; iyi, kötü, çirkin yönleriyle ele alınır.
“Romantizm akımı” açısından bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – D
 • D – D – Y
 • Y – Y – D
 • Y – D – Y
Soru 4

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi realizm akımının temsilcisi değildir?

 • Balzac
 • Tolstoy
 • Dostoyevski
 • Victor Hugo
Soru 5

Servetifünun Dönemi romancılarındandır. Cumhuriyet Dönemi’nde bazı dergiler çıkarmıştır. İlk hikâyesi, on altı yaşındayken, Halit Ziya’nın İzmir’de çıkardığı gazetede basılmıştır. Daha sonra İstanbul’da Mektep dergisinde yazmaya başlamıştır. Mensur şiir, hikâye, roman ve tiyatro türlerinde otuzdan fazla eseri vardır. Ona büyük şöhret kazandıran eseri “Eylül” adlı romanıdır.
Bu parçanında sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mehmet Rauf
 • Şemsettin Sami
 • Nabizade Nazım
 • Ahmet Mithat Efendi
REKLAM
Soru 6

(I) Kapıyı iterek girdi içeri fakat daha fazla ilerlemeden eşikte durdu. (II) Heybesini sırtına atmıştı. (III) Elinde sopası, gözlerinde korkunç bir ifade; tüyler ürpertici bir görüntüye sahipti. (IV) Madam Magluvar ürpererek olduğu yerde kalakaldı.
Bu parçanındaki numaralanmış cümlelerden hangisi fiil cümlesi değildir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi Türk romanının genel özelliklerinden değildir?

 • Eserlerde gözlem önemli bir yer tutar.
 • Roman ve hikâyeler teknik açıdan başarısızdır.
 • Konuşma diline yakın sade bir dil kullanılmıştır.
 • Mekân olarak Anadolu tercih edilir.
Soru 8

• Yazılı bir metne dayanmaz.
• Güldürü ögesi ön plandadır.
• Belirli bir tiyatro sahnesinde sergilenir.
“Geleneksel tiyatro” açısından bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – D
 • Y – D – D
 • Y – Y – D
 • D – D – Y
Soru 9

Müştak Bey, Avrupai davranışları ve kıyafetleriyle mahallelinin ilgisini çeken, şair ruhlu bir gençtir. Kumru Hanım ile evlenmek ister. Ancak Kumru Hanım’ın Sakine adında çirkin bir ablası vardır. Kız tarafı, hile yoluyla Müştak Bey’e sevdiği küçük kızı değil evin büyük kızını vermek ister. Müştak Bey gelinin Kumru değil de ablası olduğunu gördüğünde anlaşmazlık çıkar ancak Müştak Bey’in arkadaşı Hikmet Bey sorunu çözer. Müştak Bey’le Kumru Hanım evlenirler.
Bu parçanında özeti verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hastalık Hastası
 • Zavallı Çocuk
 • Şair Evlenmesi
 • Vuslat
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre olumludur?

 • Özlemem kötü günümde yanımda olmayanı.
 • Söylediğin türküler bizim türkülerimiz değil.
 • Köyün ihtiyar kadınları ateşin etrafında toplandı.
 • İçimde en ufak bir ümit dahi yok.
Soru 11

Semai
O nühüfte gamzelerden bunu kim reca ederdi
Bu nigah-i aşina’i eden iktiza iderdi
Gice gördüm encümende bün-ü nahl-i nar-evende
Ki rakib ile çemende Çelebim sam iderdi
Hacivat daha sonra bir de perde gazeli söyler:
Gel ey zahid kenar-i bezm-i irfanda mekıtal anla.
Hakikattır sözü ariflerin guş et meal anla (...)

Bu parçanın Karagöz oyununun hangi bölümünden alınmış olabilir?

 • Muhavere
 • Fasıl
 • Bitiş
 • Mukaddime
Soru 12

Tanzimat Dönemi’nin “en gür sesli vatan şairi” olarak tanınmıştır. Gazel, kaside, murabba gibi eski nazım biçimleriyle kanun, vatan, hürriyet gibi konuları işlemiştir. Romantizm akımının etkisinde kalmıştır. Vatan Yahut Silistre,İntibah, Cezmi eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Namık Kemal
 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

 • Vatan al bayrağın dalgalandığı yer değil midir
 • Sular mı yandı, neden tunca benziyor mermer
 • Hani ardında çil çil kubbeler serpen ordu
 • İnsan, üç beş damla kan; ırmak üç beş damla su
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerden hangisi birleşik yapılıdır?

 • Yalın ayaklarınla koştun mu tarla tarla?
 • Bir bestenin engin sesi yükseldi Boğazdan.
 • Bir kömür dumanıyla tütsülendi akşamlar.
 • Yaşanmamış bir ömrün suçunu sorma benden.
Soru 15

İlk günlerde idi. Sonraki teklifsizlik ve samimiyet daha pek hâsıl olmadığından Servet-i Fünûn’a her gün gitmiyor ve gittiğim zamanlar çok kalmıyordum. O günlerde Cenap’la beraber Cahit ve Cavit’in terk ettiği Mektep risalesinde çalışıyorduk. Şimdiki ajans binasının üst katında bir odada bulunan idarehanede haftada üç dört gün buluşur, orada yazı ve tashih işlerini bitirdikten sonra beraberce Servet-i Fünûn’a giderdik.
Bu parçanınnın türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anı
 • Gezi yazısı
 • Günlük
 • Biyografi
Soru 16

KAVUKLU — Hay Allah müstehakını versin. Anahtar hırsız girmesin diyedir. Hırsıza kolaylık vermek için değil.
PİŞEKÂR — (Arkalardan) Hay gidi... Anahtarlarını kaybetmişler, kilitli kalmışlar.
KAVUKLU — (Ses gelen tarafa dönerek) Senin çenen amma açık kalmış. Siz çilingir misiniz?
PİŞEKÂR — Hayır efendim. Ben bu mahallenin muhtarıyım. Bir müşkülünüz mü var?
Bu parçanın aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • Karagöz
 • Orta oyunu
 • Meddah
 • Köy seyirlik oyunu
Soru 17

• Gazetelerin birinci sayfalarındaki logonun üzerinde kullanılan başlık
• Basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren veya yayan kişi
• Basın ve yayın organlarında çıkan bazı haberlerin yalan olduğuna dair yapılan açıklama, yalanlama
Bu tanımlar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır?

 • Tiraj
 • Sürmanşet
 • Muhabir
 • Tekzip
Soru 18

Hindistan’ın kuzeydoğusunda görülen şiddetli yağışlar yüzünden 700 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Dokuz ayrı ekip, selden etkilenen bölgelerde 15 bin paket kuru gıda dağıttı.
Bu haber yazısında aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bulunmamaktadır?

 • Neden
 • Ne zaman
 • Nerede
 • Kim
Soru 19

Dünya edebiyatının en önemli seyahatnameleri arasında 13. yüzyılda yayımlanmış Marco Polo’nun ve 14. yüzyılda yaşamış Arap gezgin İbn-i Batuta’nın seyahatnameleri gelir. Türkçe yazılan ilk gezi kitabı, Seydi Ali Reis’in _________ adlı eseridir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Hac Yolunda
 • Seyahatname
 • Miratü’l Memalik
 • Defter-i Amal
Soru 20

Aşağıdaki eserlerden hangisi gezi yazısı türündedir?

 • Kırk Yıl
 • Ömer’in Çocukluğu
 • Mor Salkımlı Ev
 • Anadolu Notları
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACADACBDCCDADDABABCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

11 kişi oy kullandı
Online Testler