Türk Dili ve Edebiyatı 5 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatı kaynaklı akımlardan biridir?

 • Klasisizm
 • Romantizm
 • Sembolizm
 • Garip
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sebkihindi akımının özelliklerinden biridir?

 • Hiç bilinmeyen mazmunlar kullanılmıştır.
 • Şiirde her türlü kurala karşı çıkılmıştır.
 • Atasözlerinin ve deyimlerin kullanımına ağırlık verilmiştir.
 • Halk edebiyatı ile divan edebiyatı birbirine yaklaştırılmıştır.
Soru 3

Senin bir havan var beni asıl saran o
Onunla daha bir değere biniyor soluk almak
Sabahları acıktığı için haklı
Gününü kazanıp kurtardı diye güzel
Birçok çiçek adları gibi güzel
En tanınmış kırmızılarınla açan
Bütün kara parçalarında
Afrika dahil

Bu şiirde hangi edebî akımının etkisi görülmektedir?

 • Türkibasit
 • Sebkihindi
 • II. Yeni
 • Mahallileşme
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi romantizm akımına uygun eserler vermiştir?

 • Dostoyevski
 • Victor Hugo
 • Tolstoy
 • Stendhal
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi hikâyecilerinden değildir?

 • Ahmet Mithat Efendi
 • Halide Edip Adıvar
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kahraman bakış açısıyla yazılmıştır?

 • Çamlıca sırtlarında iki uçaksavar ışıldağı, karanlık gökyüzünü tarıyordu. Işıldakların biri sağdan sola kayarken öbürü soldan sağa doğru iniyor ve ikisi ortada bir yerde birleşince husule gelen göz alıcı ışığı seyretmek doğrusu pek ömür oluyordu.
 • Sarışın kadın dalmış bunlara bakarken, hemen biraz ötesinden denize ateş böceği gibi bir şey uçtu. Bunu bir başkası, bir başkası daha ve nihayet ardı arası kesilmeyen birçokları takip etti.
 • Metroya bindiğim zaman yanımdaki boş yere heykeli bırakmadım. Hâlâ omuzlarımdaydı. Oradan ağır ağır vücuduma, içime süzüldüğünü ve bir zehir gibi kanıma karıştığını hissettim.
 • Bu feryat, güvertenin üstünü bir anda allak bullak etmişti. Kadın, kaptan kamarasının kapısını açık bıraktığından, şimdi dumandan göz gözü de görmüyordu. Kasap şaşkınlıktan oturduğu minderi kucaklamış, profesör ise motorun tek tahliye simidini boynuna geçirivermişti.
Soru 7

Edebiyatımızda durum hikâyesinin (Çehov tarzı) temsilcilerindendir. Hikâyeleri; ele aldığı konulara göre insan ve toplum, insan ve doğa, psikolojik konular olarak üç grupta toplanabilir. İnsan ve toplum konulu hikâyelerinde, genel olarak, toplumun herhangi bir olaya veya insana karşı gösterdiği tepki, sınıf ayrılıklarının ortaya çıkardığı sakıncalar, işveren-işçi ilişkileri, toplumun düşkünlere karşı ilgisizliği, zenginlik-yoksulluk gibi içinde yaşadığı toplumun sorunlarını dile getirmiştir. Bazı eserleri şunlardır: Semaver, Sarnıç...
Bu parçanında sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sait Faik Abasıyanık
 • Peyami Safa
 • Tarık Buğra
 • Abdülhak Şinasi Hisar
Soru 8

El alır, göz görür, iş çıkar işten;
Arsızlar doluyu doyurur boştan.
İki gün misafir gelse bir kıştan,
Doksan günlük yaza sığmaz, ölürüm.

Bu dörtlükte kaç tane yüklem vardır?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 9

Neş’e-yi şevk ile âyâtına tapmak dilerim
Anla var hâlikıme gayri ne yapmak dilerim
Ey Şinâsî içimi havf-ı ilahî dağlar
Sûretim gerçi güler kalb gözüm kan ağlar

Bu dizeler aşağıdaki anlayışlardan hangisine ait olabilir?

 • Halk şiiri
 • Tanzimat şiiri
 • Millî edebiyat şiiri
 • Cumhuriyet şiiri
Soru 10

Eski şiirde anlam bir dize veya beyit içinde tamamlanırdı. Servetifünun Dönemi’nde ise şiir cümlesi bir dizeden başlayıp daha sonraki dizelere, hatta şiirin bütününe yayılmış, nazım; nesre ve konuşma diline yaklaştırılmış, bunun sonucunda şiirle düzyazı arasında bir tür olan mensur şiir doğmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi mensur şiire örnektir?

 • Uyuyor, mai deniz.
  Ben bütün bir gecelik kederlerimin coşkunluğuyla,
  O perişan hayallerimle
  Şikâyetçi ve dargın,
  Mahmur saflığını karşıdan seyretmedeyim...
  Yok, bulandırmasın, karanlıklar çöktüren bakışım
 • Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten
  Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetten
 • Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda,
  Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda,
  Ateşten kızaran bir gül arar da,
  Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi
 • Titrek mumlar yanınca, bu bir asırlık ağaç
  Mehtapta orman gibi gizli yollarla doldu.
  Dedi: Yastığa dayan o cam gözlerini aç.
  Seyret çizgilerimle neler geçti, ne oldu!
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi’nde Batı edebiyatından alınan nazım biçimlerinden değildir?

 • Sone
 • Terza-rima
 • Triyole
 • Mâni
Soru 12

Aşağıdaki dizelerden hangisinin şiir anlayışı diğerlerinden farklıdır?

 • Gök öyle mavi, öyle durgun
  Damlar üzerinde!
  Yeşil bir dal sallanadursun
  Damlar üzerinde!
 • Öldük, ölümden bir şeyler umarak.
  Bir büyük boşlukta bozuldu büyü.
  Nasıl hatırlamazsın o türküyü,
  Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü,
  Alıştığımız bir şeydi yaşamak
 • Tıfl-ı nâzeninim unutmam seni
  Aylar günler değil geçse de yıllar
  Telehkâm eyledi firâkın beni
  Çıkar mı hâtırdan o tatlı diller
 • Paydos bundan böyle çılgınlıklara;
  Sert konuşmağa başladı aynalar.
  Yetişir koştum aşkın peşi sıra;
  Bitirdi beni bu içki, bu kumar.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn dergisinin kapatılmasına neden olmuştur?

 • Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
 • “Edebiyat ve Hukuk” makalesinin yayımlanması
 • “Vatan yahut Silistre” oyununun sergilenmesi
 • Meşrutiyetin kabul edilmesi
REKLAM
Soru 14

Yahya Kemal Beyatlı aşağıdaki türlerin hangisinde eser vermemiştir?

 • Tiyatro
 • Şiir
 • Anı
 • Makale
Soru 15

Ben en hakir bir insanı kardeş duyan bir ruhum;
Bende esir yaratmayan bir Tanrı’ya iman var;
Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar,
Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum.
Volkan söner, lakin benim alevlerim eksilmez;
Bora geçer, lakin benim köpüklerim eksilmez.

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
 • Millî duygular ön plandadır.
 • Sade bir dil kullanılmıştır.
 • Servetifünun anlayışının izlerini taşır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilanından sonra ortaya çıkan şiir anlayışlarından değildir?

 • Garip
 • İkinci Yeni
 • Sözlü Edebiyat
 • Saf Şiir
Soru 17

Teknolojik gelişmeler ve yaşanılan çevre dolayısıyla, çocukların yaşam alanında birçok video oyunu bulunmakta ve bu oyunların sayısının gün geçtikçe arttığı görülmektedir. Fakat yapılan araştırmalarda en iyiler arasında gösterilen bazı oyunların diğerlerine oranla çocuklar tarafından daha çok oynandığı görülmektedir.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Sohbet
 • Makale
 • Fıkra
 • Hatıra
Soru 18

Teknolojinin ilerlemesi, insan hayatını hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilemiştir.
Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Özne – Nesne – Zarf tümleci – Yüklem
 • Nesne – Özne – Dolaylı tümleç – Yüklem
 • Özne – Zarf tümleci – Nesne – Yüklem
 • Nesne – Zarf tümleci – Özne – Yüklem
Soru 19

İlkbahar, özellikle nisan ve mayıs ayları İstanbul için erguvan zamanıdır. Rengine ilişkin hikâyelerin kökleri Antik Yunan’a kadar dayanan bu harikulade ağacın çiçeklerinin ömrü bir mevsim bile sürmez hâlbuki. Bütün ihtişamları ile nisan ortasında güneş gibi açar adeta baharı müjdeler ve mayısın sonunu göremeden sessizce, yine tıpkı güneş gibi batarlar.
Bu parçanında aşağıdaki anlatım türlerinin hangisi kullanılmıştır?

 • Tartışma
 • Karşılaştırma
 • Açıklama
 • Öyküleme
Soru 20

Yağmurlara bereket versin! Sağanak sağanak, şiddetli şiddetli dökülen yağmur damlaları yokuş olan yerlerde iki taraflı birer sel meydana getirdi de köşede bucakta, ortada top top veya perakende duran çer çöp ve pisliği silip süpürdü. Bu semavî bağış hem temizlik memurlarının hem de terkos kumpanyasının yüzünü güldürdü.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Makale
 • Sohbet
 • Fıkra
 • Hatıra
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBACADBADCBADCBACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

10 kişi oy kullandı
Online Testler