Türk Dili ve Edebiyatı 7 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Sanatçıların, felsefeden içerik bakımından yararlanmaları edebî eserleri hiçbir zaman felsefi eser yapmaz. Edebî ve felsefi eserler birtakım ortak noktaları olmasına rağmen konuyu ele alış amaçları, dili kullanmaları ve dayandıkları temel özellikler bakımından birbirinden ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili ifadeyle ilişkilendirilebilir?

 • Edebî eserlerde dil sanatsal işlevde kullanılır. Felsefi eserlerde ise dil göndergesel işlevde kullanılır.
 • Edebî eserlerde kelimeler, yan anlam ve mecaz anlamda kullanılır. Felsefi eserlerde ise kelimeler, gerçek anlamda kullanılır.
 • Edebî eserlerde sanatlı bir söyleyiş ve kapalı bir anlatım vardır. Felsefi eserlerde ise dil ve anlatım olabildiğince açık ve açıklayıcıdır.
 • Edebî eserlerin amacı okuyucuda güzellik duygusu uyandırmaktır. Felsefi eserlerin amacı ise varlık ve evren gibi konularda sistematik bir düşünce ortaya koymaktır.
Soru 2

Türkçenin bilinen ilk sözlüğü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kamus-ı Türkî
 • Lehçe-i Osmanî
 • Divanü Lûgati’t-Türk
 • Derleme Sözlüğü
Soru 3

• Sözcüklerin tanımları ve okunuşları hakkında bilgi verir.
• Kelimelerin uzak ve yakın, gerçek ve mecaz bütün anlamlarını örnekleriyle ortaya koyar.
• Dilde geçen bütün söz varlıkları hakkında eleştiriler getirir.
“Sözlükler” ile ilgili bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D ‒ D ‒ Y
 • D ‒ Y ‒ D
 • Y ‒ D ‒ Y
 • Y ‒ Y ‒ D
Soru 4

Tepemizdeki çınarın(I) yaprakları(II), ılık bir rüzgârla(III) tatlı tatlı mırıldanıyordu(IV).
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 5

Bilim, sanat veya meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan sözcüklere terim denir.
Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlı değildir?

 • Sabahki derste üçgenleri işledik.
 • Annem evdeki perdeleri makineye atmış.
 • Bu dörtlükte tam kafiye ve redif vardır.
 • Ahmet, maçta penaltıyı atamadı.
REKLAM
Soru 6

Hışırtılı plakların(I) çalındığı,
Çamurlu(II) bir çarşının(III) ortasında, sen
Bütün insanlarsız kalmayı bilir misin?
Bir kişisizken.
Bir sıfır…
Bir sıfır çöreklenmiş, yüreğine.(IV)

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi soyut anlamda kullanılmıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerden hangisi diğerlerine göre daha genel anlamlıdır?

 • Dil yaşayan bir varlık olarak değişmeye muhtaçtır.
 • Yazar, bu konuyu kitabında yeterince irdelemiş.
 • Bu masalda hem fayda hem de sanat gözetilmiştir.
 • Ahmet okula gitmek için sabah erkenden uyandı.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sunum öncesinde yapılması gerekenlerden değildir?

 • Okunaklı ve yüksek kaliteli görsel ve işitsel materyaller hazırlanmalıdır.
 • Konuyla ilgili bilgi sahibi olunmalıdır.
 • Hazırlanan konuşma metni üzerinden prova yapılmalıdır.
 • Anlatımda konuşma kurallarına dikkat edilmelidir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasını anlatmayı amaçlayan hikâyelerin özelliklerinden değildir?

 • Bunalımlara ve iç çatışmalara yer verilir.
 • Dış dünya olduğu gibi anlatılır.
 • Anlatımda bilinç akışı ve iç monolog teknikleri kullanılır.
 • Kahramanların iç dünyası, tüm gerçekliğiyle yansıtılır.
Soru 10

1970’li yıllardan itibaren modern hikâyeyle birlikte postmodern hikâyeler yazılmaya başlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu türde eser vermemiştir?

 • Sezai Karakoç
 • Oğuz Atay
 • Yusuf Atılgan
 • Nazlı Eray
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası Türk hikâyeciliğinin özelliklerindendir?

 • Postmodernizmin anlatım imkânlarından yararlanılmıştır.
 • Toplumsal konular işlenmiştir.
 • Hikâyelerde gerçekçi bir dil kullanılmıştır.
 • Hikâyede ortak bir sanat anlayışıyla hareket edilmiştir.
Soru 12

Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler vardır?

 • Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhîd’i
  Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi…
 • O çay ağır akar, yorgun mu bilmem?
  Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem?
 • Akşam, yine akşam, yine akşam
  Göllerde bu dem bir kamış olsam
 • Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
  Meçhûle giden bir gemi kalkar bu limandan.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi “biçim” sözcüğünün anlamdaşıdır?

 • Okul
 • Yanıt
 • Şekil
 • Sene
REKLAM
Soru 14

Kararmış kara gözler,
Dermanım kara gözler
Gemim deryada kaldı
Yelkenim kara gözler
Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden birinin zıt anlamlısıdır?

 • Beyaz
 • Deniz
 • Görmek
 • Çare
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla nicel anlamlı sözcük vardır?

 • Nermin Hanım’a gidip bir sorayım, eğer portakala ihtiyaçları varsa benden alsın.
 • Ben sırf sana söz verdiğim için ikinci defa çıktım şu merdivenleri.
 • Satıcı, balkondan seslenen adama “Yirmi üç kilo, iki bin liradan kırk altı eder.” dedi.
 • Yusuf, bu sözün bir çırpıda nasıl ağzından çıktığına şaştı.
Soru 16

Hasan Özçakar, ıssız günlerinden birinde, boyu yararsız ve dural anların yüküyle daha ufalmış, yürümeyi unutmuş kollar ve bacaklarla oturuyordu. Öyle bir şeyi bir şeye bağlamayan bir zaman aralığında. Sonra elleri, bir durumdan başka bir duruma geçmeye yarayan özelliklerini hazırladı ve o uzanıp aldığı gazetedeki ilânı görünce gözlerine inanamadı.
Bu parçanında hikâye unsurlarından hangisi yoktur?

 • Zaman
 • Mekân
 • Kişi
 • Olay
Soru 17

Ne zaman seni düşünsem
Bir ceylan su içmeye iner
Çayırları büyürken görürüm
Seni düşündükçe
Gül dikiyorum elimin değdiği yere
Atlara su veriyorum
Daha bir seviyorum dağları

Bu dizelere hâkim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?

 • Korku
 • Aşk
 • Yalnızlık
 • Ölüm
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi saf şiir anlayışının önemli temsilcilerinden değildir?

 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Cahit Sıtkı Tarancı
 • Halid Ziya Uşaklıgil
 • Ahmet Muhip Dıranas
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi şairlerin ortak özelliklerinden değildir?

 • Şiirlerini serbest nazımla yazmışlardır.
 • Eserlerini “sanat için sanat” ilkesiyle vermişlerdir.
 • Şiirde biçimden çok içeriği önemsemişlerdir.
 • Gelecekçilik (fütürizm) akımından etkilenmişlerdir.
Soru 20

“Garip (Oktay Rifat ve Melih Cevdet’le birlikte), Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Yenisi” adlı eserler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 • Rıfat Ilgaz
 • Nazım Hikmet
 • Orhan Veli Kanık
 • Ziya Osman Saba
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCADBDADBAADCACBBCBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

9 kişi oy kullandı
Online Testler