Biyoloji 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Sınıflandırmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Geçmişte yaşamış organizmaların kalıntıları olan fosiller, geçmiş ve günümüz organizmaları arasındaki farklılığı belgeler.
 • Fosil kayıtlar, yeryüzündeki yaşam sürecinde; uzun ve kararlı dönemlerin yanında, kısa süreli ve ani değişikliklerin olduğunu da ortaya koymaktadır.
 • Fosil kanıtlar, dünya üzerinde yaşamış ve nesilleri tükenmiş eski türler ile yeni türlerin karşılaştırılmasını sağlamaktadır.
 • Fosil kayıtlardaki kısa süreli ve ani değişiklikler sırasında sadece yeni türlerin oluştuğu nesli tükenen türlerin ise olmadığı görülmektedir.
Soru 2

Doğal (Filogenetik) sınıflandırma yapılırken aşağıdaki özelliklerden hangisi dikkate alınmaz?

 • Boşaltım ürünü benzerliği
 • Vücut simetrisi
 • Yaşam ortamı
 • Köken (orjin) benzerliği
Soru 3

Aşağıdaki canlılardan hangisi diğerlerinden farklı bir cinste yer alır?

 • Tinca tinca
 • Pinus edulis
 • Pinus taeda
 • Pinus panderosa
Soru 4

Buna göre âlem basamağından tür basamağına doğru gidildikçe aşağıdaki özelliklerden hangisi azalır?

 • Gen benzerliği
 • Canlı sayısı
 • Protein benzerliği
 • Homolog organ sayısı
Soru 5

Canlılar âlemini oluşturan organizmalar tek hücreli ya da çok hücreli olabilirler.
Buna göre aşağıdaki canlı âlemlerinden hangisinde yer alan organizmaların tamamı çok hücrelidir?

 • Hayvanlar
 • Bakteriler
 • Arkeler
 • Protistalar
REKLAM
Soru 6

Aşağıda bir bakteri şekli verilmiş ve bazı yapıları adlandırılarak numaralandırılmıştır.
Buna göre bakteriye ait numaralandırılmış yapılardan hangisi hastalık yapıcı bakterinin daha dirençli olmasını sağlar?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 7

Aşağıda K, L ve M bakterilerinin bir deney tüpündeki çoğalmaları şematize edilmiştir.
Buna göre verilen bakterilerden hangileri oksijenli solunum yapabilmektedir?

 • Yalnız K
 • K ve L
 • K ve M
 • L ve M
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bakterilerdeki depo karbonhidrat çeşididir?

 • Nişasta
 • Glikojen
 • Maltoz
 • Fruktoz
Soru 9

Arkeler;
I. yüksek tuzlu,
II. düşük oksijenli,
III. yüksek sıcaklık
verilen ortamlardan hangilerinde çoğalabilirler?

 • Yalnız I.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

Aşağıdaki canlıların hangisi prokaryotik hücre yapısına sahiptir?

 • Bakteriler
 • Mantarlar
 • Bitkiler
 • Hayvanlar
Soru 11

Protista âleminde yer alan organizmalarda aşağıda verilen beslenme şekillerinden hangisi gözlenmez?

 • Fotosentetik
 • Kemosentetik
 • Parazit
 • Heterotrof
Soru 12

Aşağıda verilen organizmalardan hangisi protista âleminde incelenmez?

 • Cıvık mantar
 • Öglena
 • Yassı solucan
 • Amip
Soru 13

Aşağıda bir canlı âlemine ait bazı özellikler verilmiştir.
• Ökaryot hücre yapısına sahip, çoğu çok hücrelidir.
• Hücre zarının etrafında kitin yapılı hücre duvarları vardır.
• Kloroplast içermez ve fotosentez yapamazlar.
Buna göre verilen canlı âlemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bitki
 • Hayvan
 • Mantar
 • Arke
REKLAM
Soru 14

Bir bitkide aşağıdaki yapılardan hangisinin görülmesi o bitkinin eşeyli olarak çoğaldığını kanıtlar?

 • Kök
 • Gövde
 • Yaprak
 • Tohum
Soru 15

Bitkilerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Glikozun fazlasını glikojen olarak depolar.
 • Selüloz yapılı hücre duvarı bulundurur.
 • Çoğunluğu fotosentez ile kendi besinini üretir.
 • Yaşadıkları ortamların besin ve oksijen kaynağıdır.
Soru 16

Aşağıdaki hayvan gruplarından hangisi omurgalı hayvanlardandır?

 • Derisi dikenliler
 • Sürüngenler
 • Yumuşakçalar
 • Eklem bacaklılar
Soru 17

Hayvanlar âleminde incelenen organizmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Solucanların hepsi parazittir.
 • Tüm eklem bacaklılar uçabilir.
 • İki yaşamlılardan bazıları metamorfoz(başkalaşım) geçirebilir.
 • Omurgalı hayvanların tamamı akciğer solunumu yapabilir.
Soru 18

Yarasa, fok ve kirpi aşağıdaki omurgalı hayvan sınıflarından hangisine dâhil edilebilir?

 • Memeli
 • Kuş
 • Balık
 • İki yaşamlı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarından değildir?

 • Biyolojik mücadele
 • Yoğurt, sirke ve turşu üretimi
 • Antibiyotik üretimi
 • Et, süt ve yumurta üretimi
Soru 20

Virüslerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

 • Zorunlu hücre içi parazittir.
 • Ökaryot hücre yapısına sahiptir.
 • Genellikle belirli bir hücre ya da dokuya yerleşip çoğalabilir.
 • Kalıtım materyali olarak DNA ya da RNA bulundurur.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCABACDBDABCCDABCADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?