Biyoloji 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Hücre bölünmesi ile ilgili,
I. Hücre bölünmesinin temel nedeni, hacim yüzey oranının
(r³ / r² ) bozulmasıdır.
II. Tüm canlılarda hücreler aynı şekilde bölünür.
III. Hücre bölünmesi çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişmeyi, yaraların iyileşmesini sağlarken tek hücreli canlılarda çoğalmayı sağlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

Mitoz bölünme geçiren bir hücrenin hücre döngüsünün interfaz evresinde,
I. DNA,
II. RNA,
III.çekirdek
hangilerinin niceliklerinde artış gözlenir?

 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 3

Mitoz bölünme sırasında iğ ipliklerinin boylarının kısalması ile kardeş kromatitlerin birbirlerinden ayrıldıkları evre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Profaz
 • Metafaz
 • Anafaz
 • Telofaz
Soru 4

Aşağıda planaryanın çoğalması şematize edilmiştir.
Buna göre şematize edilen eşeysiz üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sporla
 • Tomurcuklanma
 • Rejenerasyonla
 • Vejetatif
Soru 5

Mitoz bölünme sırasında gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi hayvan hücrelerinde gerçekleşirken bitki hücrelerinde gerçekleşmez?

 • Sentrozomların zıt kutuplara çekilerek aralarında iğ ipliklerini oluşturması
 • Kardeş kromatitlerin ekvator düzlemine dizilmesi
 • Kardeş kromatitlerin ayrılması
 • Orta lamel oluşumu
REKLAM
Soru 6

Yukarıda mitoz bölünmenin bir evresi şematize edilmiştir.
Bu evre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Profaz
 • Metafaz
 • Anafaz
 • Telofaz
Soru 7

Yukarıda partenogenez olayı şematize edilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış olaylar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
I <---> II <----> III

 • Mitoz <---> Mayoz <---> Döllenme
 • Mitoz <---> Döllenme <---> Mayoz
 • Mayoz <---> Mitoz <---> Döllenme
 • Mayoz <---> Döllenme <---> Mitoz
Soru 8

2n = 20 kromozomlu bir hücre mayoz bölünme geçirmektedir.
Bu hücrede bölünme sırasında oluşan tetrat sayısı kaçtır?

 • 40
 • 20
 • 15
 • 10
Soru 9

Mayoz bölünme ile aşağıdakilerden hangisi sağlanmaz?

 • Genetik çeşitlilik
 • Tür içi kromozom sayısının sabit kalması
 • Üreme hücrelerinin oluşumu
 • Büyüme
Soru 10

Aşağıda verilen canlıların hangisinde sadece eşeyli üreme ile birey sayısı artışı gerçekleşebilir?

 • Yassı solucan
 • Öglena
 • Balina
 • Çilek
Soru 11

İki çocuğu olan bir ailenin ilk çocuklarının kız ikinci çocuklarının erkek olma olasılığı kaçtır?

 • 1/16
 • 1/4
 • 1/2
 • 1
Soru 12

“KK Ll MM nn” genotipine sahip bir bireyin oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı kaçtır?

 • 2
 • 4
 • 8
 • 16
Soru 13

“AA Bb Cc” genotipine sahip bir birey aşağıdaki gamet çeşitlerinden hangisini oluşturamaz?
(Aleller birbirinden bağımsızdır.)

 • ABC
 • Abc
 • AbC
 • abc
REKLAM
Soru 14

Homozigot sarı ve düz tohumlu iki bezelye çaprazlandığında sarı ve düz tohumlu bezelye oluşma olasılığı kaçtır?
(Sarı tohum aleli, yeşil tohum aleline; düz tohum aleli, buruşuk tohum aleline baskındır)

 • 1
 • 9/16
 • 3/16
 • 1/16
Soru 15

A kan gruplu bir bireyle B kan gruplu bir bireyin ilk çocukları O kan grubu fenotipindedir.
Bu ailenin ikinci çocuklarının kan grubu genotipi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • AB
 • OO
 • AA
 • BO
Soru 16

Yukarıda bezelyelerde “Y ve R” karakterleri ile ilgili yapılan bir çaprazlamanın Punnett karesi verilmiştir.
Buna göre çaprazlama sonucunda “Yr” fenotipinde bireylerin oluşma olasılığı kaçtır?

 • 1/4
 • 3/16
 • 9/16
 • 15/16
Soru 17

A hastalığı X kromozomu üzerindeki çekinik bir alelle kalıtılan genetik bir hastalıktır.
Buna göre A hastalığı bakımından taşıyıcı bir kadın ile normal bir erkeğin aşağıdaki genotiplerden hangisine sahip çocuğu olamaz?

 • Xa Xa
 • XA Xa
 • XA XA
 • Xa Y
Soru 18

Yukarıdaki soyağacında bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre özellik aşağıda verilen durumlardan hangisi ile kalıtılmamaktadır?

 • Otozomal baskın
 • X’e bağlı baskın
 • Otozomal çekinik
 • X’e bağlı çekinik
Soru 19

Genetik varyasyonlara,
I. mutasyon,
II. kromozomların bağımsız dağılımı,
III. krossing – over
olaylarından hangileri neden olabilir?

 • Yalnız II.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 20

Aşağıdaki hücrelerin hangisinde meydana gelen mutasyonun kalıtsal olma ihtimali yoktur?

 • Sperm ana hücresi
 • Yumurta hücresi
 • Karaciğer hücresi
 • Sperm hücresi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBCCABADDCBADACBABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?