Biyoloji 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilen ekolojik birimlerden hangisi kapsam bakımından diğerlerinden daha büyüktür?

 • Ekosistem
 • Biyosfer
 • Ekoton
 • Popülasyon
Soru 2

Buna göre her iki ekosisteminde özelliklerini taşıyan X bölgesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanabilir?

 • Komünite
 • Popülasyon
 • Ekoton
 • Biyosfer
Soru 3

Aşağıda ekosistemin abiyotik faktörlerinden (cansız bileşenleri) bazıları verilmiştir.
I. Toprak
II. Işık
III. Sıcaklık
Buna göre verilen faktörlerden hangisi üretici organizmaların gelişimlerinde etkilidir?

 • Yalnız III.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

“Bitkilerin büyümesini, toprakta en az bulunan mineral madde sınırlar.”
Yukarıda tanımı verilen kural aşağıdakilerden hangisidir?

 • Minimum
 • Bergman
 • Allen
 • Coppe
Soru 5

Aşağıdaki canlılardan hangisi doğadaki ölü organizmaları, dökülmüş yaprakları, dışkıları ve diğer organik maddeleri hücre dışı sindirim yoluyla sindirerek besin ve enerji ihtiyaçlarını karşılar?

 • Mantar
 • Öglena
 • Kuş
 • Sünger
REKLAM
Soru 6

Besinlerini katı parçalar hâlinde alan hayvanlar otçul, etçil, hem etçil hem otçul beslenen olmak üzere üç grupta incelenir.
Buna göre aşağıda verilen omurgalı hayvanlardan hangisi hem etçil hem de otçul beslenir?

 • Tavşan
 • Koyun
 • Maymun
 • Keçi
Soru 7

Aynı besin zincirinde yer alan canlılara ait bir özelliğin canlılarda bulunma durumu aşağıda şematize edilmiştir.
Şematize edilen bu özellik aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(Bu besin zincirinde K canlısı üretici, N canlısı son tüketicidir.)

 • Birey sayısı
 • Biyokütle
 • Aktarılan enerji
 • Biriken zararlı madde miktarı
Soru 8

Aşağıda bir besin zincirinde yer alan canlılar enerji piramidinde gösterilmiştir.
Buna göre bu besin zincirinde yer alan canlılardan hangisi güneş ışığından direk faydalanabilir?

 • Martı
 • Deniz marulu
 • Balık
 • Salyangoz
Soru 9

Azot döngüsünde gerçekleşen,
I. nitrifikasyon,
II. denitrifikasyon,
III. ayrıştırma
olaylarından hangilerinde bakteriler görev yapabilir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

Karbon döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Karbondioksit üreticiler tarafından organik besinlerin yapısına katılır.
 • Karbon atomu taşıyan besinler, besin zinciri yoluyla üreticilerden diğer canlılara aktarılır.
 • Atmosfere karbondioksitin dönüşü sadece solunum yoluyla gerçekleşir.
 • Ayrıştırıcılar organik atıkları kullanarak karbon döngüsüne katkı sağlarlar.
Soru 11

I. Plansız sanayileşme
II. Nükleer kazalar
III. Aşırı yapay gübre kullanımı
Yukarıda verilen faktörlerden hangileri çevre kirliliğine sebep olabilir?

 • Yalnız III.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 12

Aşağıda verilen canlılardan hangisinin nesli tükenmek üzeredir?

 • Karaçam
 • Kelaynak
 • Gül
 • Koyun
Soru 13

Aşağıda verilen hastalıklardan hangisi su kirliliği ile ilgili değildir?

 • Astım
 • Kolera
 • Tifo
 • Dizanteri
REKLAM
Soru 14

Bazı maddelerin üzerine konulan yukarıdaki uyarı işareti aşağıdakilerden hangisini sembolize etmektedir?

 • Kırılabilir malzeme
 • Radyoaktivite
 • Toksik madde
 • Biyolojik risk
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi orman yangınlarının önlenebilmesi için alınması gereken önlemlerden biri değildir?

 • Cam ve cam kırıkları ormanlık arazilere atılmamalıdır.
 • Ormanda ateş yakılmamalı, yakmak zorunluysa otsuz bir alanda ateşin etrafına taş koyarak yakılmalıdır.
 • Zararlılarla mücadele için anız yakımı yapılmalıdır.
 • Ormanlık arazilerde belli aralıklarla yenilemeler ve yangın müdahale araçlarının geçişi için yollar yapılmalıdır.
Soru 16

“Üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın birim karbondioksit cinsinden ölçüsüdür.”
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karbon ayak izi
 • Su ayak izi
 • Ekolojik ayak izi
 • Küresel ayak izi
Soru 17

I. Cam
II. Kâğıt
III. Plastik
Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin geri dönüşümü yapılabilir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız I ve III.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi doğa dostu enerji elde etme yöntemlerinden biri değildir?

 • Rüzgâr
 • Fosil yakıtlar
 • Biyogaz
 • Jeotermal
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi endemik bir tür değildir?

 • Kedi
 • Ankara keçisi
 • Toros kurbağası
 • Van ters lalesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitlilik kaybını azaltmak için yapılan doğal koruma yöntemlerinden biridir?

 • Hayvanat bahçeleri
 • Botanik bahçeleri
 • Milli parklar
 • Gen bankası
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDAACDBDCDBABCADBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?