Coğrafya 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Dünya’nın çevre uzunluğu, güneş ışınlarının geliş açısı gibi konular üzerinde çalışan bilim insanı coğrafyanın hangi alt dalında çalışmalar yapmaktadır?

 • Botanik
 • Jeomorfoloji
 • Matematik
 • Hidroloji
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Piri Reis, Kâtip Çelebi ve Evliya Çelebi’nin ortak özelliğidir?

 • Coğrafya eğitimlerini Avrupa’da almaları
 • Yeni Çağ’da coğrafya bilimine katkı sağlayan kişiler olmaları
 • Osmanlı İmparatorluğunda denizci olarak görev yapmaları
 • Çalışmalarını haritacılık konusunda yoğunlaştırmaları
Soru 3

Dünya’nın şeklinden dolayı güneş ışınlarının geliş açısı Ekvatordan kutuplara gidildikçe daralır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumla doğrudan bağlantılıdır?

 • Sıcaklık değerlerinin kutuplara gidildikçe azalması
 • Dünyanın çizgisel hızının ekvatorda en yüksek olması
 • Maden yataklarının yeryüzüne düzensiz şekilde dağılması
 • Dünya’nın yarısında gece yaşanırken diğer yarısında gündüz yaşanması
Soru 4

Mevsimlerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

 • Dünya’nın güneş etrafındaki turunu 365 günde tamamlaması
 • Karalar yüzölçümünün denizlerden az olması
 • Ortalama yükseltilerinin her iki yarım kürede farklı olması
 • Dünya eksen eğiklik açısının olması
Soru 5

Küre’de verilen yerlerin hangisinde 21 haziran günü gündüz süresi daha uzun olur?

 • I
 • II
 • III
 • IV
REKLAM
Soru 6

Bütün Dünya’da gece ve gündüz sürelerinin eşit olması durumuna ne ad verilir?

 • Apel
 • Perihel
 • Ekinoks
 • Dönence
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi aynı enlem üzerinde yer alan yerlerin ortak özelliği değildir?

 • Gece ve gündüz süreleri
 • Yıllık toplam yağış tutarları
 • Güneş ışınlarını alma açısı
 • Ekvator çizgisine olan uzaklıkları
Soru 8

42 doğu meridyeninde yer alan Artvin’de yerel saat 14.30 iken aynı anda yerel saati 14.02 olan Yozgat’ın kaç dereceli meridyen yayında yer aldığı söylenebilir?

 • 28
 • 35
 • 40
 • 49
Soru 9

Verilen çizgi ölçeğin kesir ölçek şekliyle ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1: 25 000
 • 1: 50 000
 • 1: 2 500 000
 • 1: 7 500 000
Soru 10

Yukarıdaki Türkiye haritasında yükseltiler renklendirme yöntemiyle gösterilmek istenmektedir.
Buna göre numaralanmış alanların hangisinde kahverengi tonların daha çok kullanılması beklenir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 11

Fiziki haritalarda aşağıdakilerden hangisi gösterilmez?

 • Dağlar
 • Akarsular
 • Göller
 • Fabrikalar
Soru 12

Atmosferle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisinin canlı yaşamındaki önemi daha azdır?

 • Güneş ışınlarını kırarak gökyüzünün mavi görünmesini sağlaması
 • Bünyesinde oksijen ve ozon gibi gazları bulundurması
 • Uzaydan gelen meteorların parçalanıp ufalanmasını sağlaması
 • Dünyanın aşırı ısınmasını ve soğumasını engellemesi
Soru 13

Bir bölgede tarım yapılabilen en yüksek nokta o yer için tarımın üst sınırını oluşturur. Bu sınırın yükseltisi genel olarak ekvatordan kutuplara doğru düşer.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akarsu rejimlerinin değişmesi
 • Yağış ve sıcaklık şartlarının değişmesi
 • Toprak türlerinin değişiklik göstermesi
 • Atmosfer kalınlığının kutuplara doğru azalması
REKLAM
Soru 14

A noktasında sıcaklık değeri 18° C iken aynı anda B noktasında sıcaklığın kaç derece olması beklenir?

 • 8
 • 13
 • 27
 • 32
Soru 15

Türkiye’de gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık değerleri arasında farkın en fazla olduğu yer Doğu Anadolu’dur.
Bu durumun sebebi Doğu Anadolu’nun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

 • Ortalama yükseltisinin fazla olmasından
 • Bölgenin denizlerle bağlantısı olmamasından
 • Doğal bitki örtüsünün çayırlardan oluşmasından
 • Kışın Sibirya Yüksek basıncının etkisine girmesinden
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi hava basıncının artması veya azalması üzerinde etkili olmaz?

 • Bitki örtüsü
 • Yükselti değeri
 • Hava sıcaklığı
 • Hava yoğunluğu
Soru 17

Yaz musonları denizlerden karalara doğru esen rüzgârlardır. Bu rüzgârlar Hint yarımadası ve Uzakdoğu ülkelerinde görülürler.
Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisi yaz musonlarının etkili olduğu alanı göstermektedir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 18

Konveksiyonel (yükselim) yağışalar en fazla yurdumuzun neresinde gerçekleşir?

 • Akdeniz kıyılarında
 • Karadeniz kıyılarında
 • İç Anadolu’da
 • Doğu Anadolu’da
Soru 19

Aşağıdaki ülkelerden hangisi sert karasal iklimin etkisi altındadır?

 • İspanya
 • Brezilya
 • Libya
 • Kanada
Soru 20

Aşağıdaki şehirlerin hangisinde yaz kış mevsimleri arasında sıcaklık farkı daha çoktur?

 • Muğla
 • Zonguldak
 • Sivas
 • Çanakkale
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADACBBCDDABBAADCDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?