Coğrafya 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yerleşme yeri seçiminde etkili olan fiziki faktörlerdendir?

 • Sanayi
 • Yükselti
 • Ticaret
 • Ulaşım
Soru 2

Yerleşme alanlarının seçiminde iklim koşulları ve yeryüzü şekilleri en etkili faktör olarak karşımıza çıkar. Özellikle su kaynaklarının çevresi yerleşim yeri olarak seçilmektedir.
Bu bilgilere göre harita üzerinde gösterilen numaralanmış alanlardan hangisi insanların öncelikli yerleşim alanı olmamıştır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 3

Doğada, insanlar tarafından yerleşilemeyen alanlara anökümen denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi anökümen alandır?

 • Ovalar
 • Platolar
 • Bataklıklar
 • Aşınım düzlükleri
Soru 4

Aşağıdaki kırsal yerleşme sınıflandırmasında hangisi yerleşmelerin dokunusu ifade etmektedir?

 • Yol boyu
 • Işınsal
 • Dairesel
 • Dağınık
Soru 5

Türkiye’de nüfusu 50.000’in üzerinde olan ancak fonksiyonel özelliği tarım ve hayvancılık dışındaki faaliyetler olan yerleşmelere ne denir?

 • Kent
 • Kır
 • Köy
 • Kasaba
REKLAM
Soru 6

Resmi kurum ve kuruluşların merkezlerini, bakanlıkları ve elçilikleri bünyesinde barındıran şehirler fonksiyonlarına göre hangi sınıflamaya girer?

 • Turizm şehri
 • İdari şehir
 • Sanayi şehri
 • Kültürel şehir
Soru 7

Antalya ilinin gelişmesinde aşağıdaki sektörlerden hangileri daha fazla etkili olmuştur?

 • Maden – Sanayi
 • Balıkçılık – Hayvancılık
 • Turizm – Tarım
 • Maden – Turizm
Soru 8

Hinterlandın geniş ya da dar olması fiziki yapıyla ilgilidir. Limanın bulunduğu alan ile sanayi tesisleri, yeraltı kaynakları ve tarım alanlarının bulunduğu alan arasındaki genişlik ne kadar fazla ise art bölge (hinterlant) o kadar geniş demektir. Art bölgesi dar olan limanlar az gelişmiştir.
Buna göre aşağıdaki limanlardan hangisi diğerlerinden daha az gelişmiştir?

 • İzmir
 • Mersin
 • Trabzon
 • İstanbul
Soru 9

Verimli ovaların olduğu sulanabilen alanlarda endüstriyel tarım öne çıkar.
Aşağıdaki illerden hangisinde bu durum söz konusu değildir?

 • Adana
 • Sakarya
 • Samsun
 • Kırşehir
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi şehirlerde ortaya çıkabilecek sorunlardan biri değildir?

 • Gelir artışı
 • Suç oranın artışı
 • Çevre kirliliğinin artışı
 • Güvenlik ihtiyacının artışı
Soru 11

Orman örtüsünün yaygın olması kırsal yerlerde ev yapımında ahşap malzemenin kullanılmasına neden olmuştur.
Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinin kırsal kesiminde ahşap malzemenin kullanıldığı evler daha yaygındır?

 • Akdeniz Bölgesi
 • Karadeniz Bölgesi
 • Marmara Bölgesi
 • İç Anadolu Bölgesi
Soru 12

Betonarme bir evde aşağıdaki yapı malzemelerden hangisi kullanılmaz?

 • Saman
 • Demir
 • Kum
 • Çimento
Soru 13

Türkiye’de ilçe sınırlarının değişikliği kararını aşağıdakilerden hangisi verir?

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı
 • Dışişleri Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Çatalhöyük yerleşim alanına ait bir özellik değildir?

 • Yerleşim yerindeki binalarda malzeme olarak kerpiç, ağaç ve kamış kullanılmıştır.
 • Yunanistan sınırları içinde Antik Çağ’a ait bir yerleşim yeridir.
 • Çatalhöyük sit alanında Neolotik Dönem’e ait duvar resimlerine rastlanmıştır.
 • Yerleşmede obsidiyen taşından yapılmış mızrak ve ok uçları kullanılmıştır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bölge sınıflandırmasında kullanılan kriterlerden biri değildir?

 • Sayısal özellikler
 • Beşeri özellikler
 • Doğal özellikler
 • Ekonomik özellikler
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ılıman iklim bölgesindedir?

 • Çöl iklimi
 • Ekvatoral iklim
 • Muson iklimi
 • Akdeniz iklimi
Soru 17

Yer şekillerine göre yapılan bir sınıflamada aşağıda verilen yerlerden hangisi düz bölge sınırları içine girer?

 • Batı Toroslar
 • Konya Ovası
 • Hakkari çevresi
 • Göller yöresi
Soru 18

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın temel kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek
 • Üye olmayan ülkelere pahalı petrol satmak
 • Üye ülkeler arasında göçmen hareketliliğini kolaylaştırmak
 • Üye ülkeler arasında geçerli yeni para birimi kullanmak
Soru 19

Geçmişte doğal çevre üzerinde insan etkisi az iken içinde bulunduğumuz yüzyılda bu etkinin katlanarak atmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tarımsal üretimin artması
 • Turizm sektörünün dünya geneline yayılması
 • Savaş araç ve gereçlerinin artması
 • Sanayi ve teknolojinin ilerlemesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi su kirliğine neden olmaz?

 • Tarım ilaçları
 • Sanayi atıkları
 • Ağaçlandırma çalışmaları
 • Kimyasal gübre kullanımı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCCDABCCDABACBADBADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?