Coğrafya 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinde yoğunluğu en az ve en fazla olan yer katmanları birarada verilmiştir?
En az <-----> En fazla

 • Çekirdek <-----> Manto
 • Yer kabuğu <-----> Manto
 • Manto <-----> Çekirdek
 • Yer kabuğu <-----> Çekirdek
Soru 2

Dağ oluşumu olarak adlandırılan iç kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orojenez
 • Epirojenez
 • Seizma
 • Volkanizma
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetlerin ortak özelliklerinden biridir?

 • Kısa sürer ve aniden ortaya çıkar.
 • Sadece okyanuslarda meydana gelir.
 • Aşındırma ve taşıma faaliyetleridir.
 • Kaynağını yerin derinliklerindeki magmadan alır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi dış püskürük kayaçların özelliklerinden biridir?

 • Genel olarak koyu renklidirler.
 • Çatlak ve kırıkları fazladır.
 • Bünyesindeki mineraller belirgindir.
 • İçerisinde hayvan fosilleri bulunur.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisinin oluşumu iç kuvvetlere bağlı değildir?

 • Anadolu yarımadasının yükselmesi
 • Horst ve Grabenlerin oluşması
 • Nemrut ve Süphan dağlarının oluşumu
 • Ülkemizde aynı anda farklı hava olaylarının yaşanması
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi akarsularla ilgili yanlış bilgidir?

 • Yeryüzünü şekillendiren en yaygın dış kuvvettir.
 • Akarsular açık ve kapalı havzalara sahiptir.
 • Büyük akarsuların rejimleri benzerdir.
 • Akarsu havzaları su bölümü çizgileriyle ayrılır.
Soru 7

Yağışın az, bitki örtüsünün cılız, günlük ve yıllık sıcaklık farkının yüksek olduğu alanlarda rüzgârın şekillendirici etkisi daha fazladır.
Buna göre Türkiye haritası üzerinde verilen yerlerden hangisinde rüzgârın yeryüzünü şekillendirici etkisi daha fazladır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi karstik şekillerden biridir?

 • Plato
 • Obruk
 • Barkan
 • Yardang
Soru 9

Aşağıda yapılan bölge ve etkili olan dış kuvvet eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

 • Nemli bölgeler – Rüzgâr
 • Yüksek bölgeler – Buzul
 • Kalkerli bölge – Yeraltı ve yerüstü suları
 • Kıyılarda – Dalga ve akıntılar
Soru 10

Türkiye haritası üzerinde yeri gösterilen buzullaşmaya uğramış dağ aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uludağ
 • Bey Dağları
 • Giresun Dağları
 • Bolkar Dağları
Soru 11

Suların yeryüzündeki dağılışı ile ilgi verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Tatlı su kaynakları sadece nehirlerdir.
 • Suların %97’si tuzlu, acı veya sodalıdır.
 • Tatlı su kaynakları daima sıvı haldedir.
 • Tuzlu sular sadece okyanusta bulunur.
Soru 12

Yamaçtan kopan malzemelerin bir akarsu vadisinin önünü tıkamasıyla oluşan settin arkasında sular birikir.
Bu şekilde oluşan göllere ne ad verilir?

 • Kıyı set gölü
 • Buzul set gölü
 • Heyelan set gölü
 • Alüvyal set gölü
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi düzenli rejime sahip akarsulardan biridir?

 • Kızılırmak
 • İndus Nehri
 • Amazon Nehri
 • Ganj Nehri
REKLAM
Soru 14

Etrafı tamamen Türkiye topraklarıyla çevrili olan deniz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ege Denizi
 • Marmara Denizi
 • Karadeniz
 • Akdeniz
Soru 15

Toprak oluşumunda etkili olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bitkiler
 • Ana kaya
 • Canlılar
 • İklim
Soru 16

Toprak türleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Alüvyon toprakların oluşumunda buzullar etkilidir.
 • Çöl topraklarında fiziksel ayrışma yaygındır ve toprak oluşumu zordur.
 • Tundra toprakları donmuş halde olduğundan dolayı tarımsal faaliyetler için uygun değildir.
 • Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde kireç taşlarının çözülmesiyle terra rossa toprakları oluşur.
Soru 17

Aşağıda verilen yerlerin hangisinde erozyonun şiddeti ve çölleşme riski daha azdır?

 • Konya – Karapınar
 • Urfa – Ceylanpınar
 • Iğdır – Aralık
 • Artvin – Hopa
Soru 18

Makilerin insanlar tarafından tahrip edildiği alanlarda ortaya çıkan makilerden daha kısa boylu olan çalılara ne ad verilir?

 • Çayır
 • Tundra
 • Garig
 • Bozkır
Soru 19

Ormanların dünyaya dağılışıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Ekvator kuşağında tundralar yaygındır.
 • Tayga ormanları sert karasal iklimin nemli alanlarında görülür.
 • Muson ormanlarında görülen en karakteristik bitki makilerdir.
 • Tropikal ormanlar yaprağını döken iğne yapraklı ağaçlar oluşturur.
Soru 20

Güney Doğu Anadolu’nun orman varlığınca en fakir yer olmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şiddetli buharlaşma ve kuraklık
 • Bölgede fosil yakıt kullanımının fazlalığı
 • Sanayinin yeterince gelişmemiş olması
 • Bölgenin denizle bağlantısının olmaması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DADADCBBACBCCBDADCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?