Felsefe 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Varlık felsefesi diğer adıyla ontoloji, varlığın ne olduğunu, anlamını, doğasını, yapısını, ilkelerini ve türlerini araştıran felsefe disiplinidir.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi ontolojik bir sorudur?

 • Ahlak yasaları evrensel midir?
 • Varlık bir midir, çok mudur?
 • Bilginin kaynağı nedir?
 • İdeal yönetim biçimi hangisidir?
Soru 2

“Varlık nedir?” sorusuna aşağıdakilerden hangisi materyalist (maddeci) bir cevap olarak verilmiştir?

 • Atom
 • Oluş
 • İdea
 • Sonsuzluk
Soru 3

Beş duyu ile algılanıp kavranılan varlıklar gerçek varlık olarak nitelenir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi gerçek varlık kategorisine yerleştirilemez?

 • Masa
 • Çiçek
 • Güneş
 • Sayı
Soru 4

Aristoteles’in “ insanlar doğal olarak bilmek ister” sözü felsefenin aşağıdaki alanlarından hangisiyle ilgilidir?

 • Ahlak
 • Bilgi
 • Din
 • Siyaset
Soru 5

İnsan zihni başlangıçta boş bir levhadır, doğuştan gelen hiçbir bilgi yoktur. Başka bir deyişle zihinde daha önce duyulardan geçmemiş olan hiçbir şey bulunmaz; çocuk kaynamış suyun elini yakacağının bilgisine ancak kaynamış suyla bir şekilde temas ettikten sonra ulaşabilir.
Verilen parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi eleştirilmektedir?

 • Bilginin kaynağı sezgidir diyen entüisyonizm
 • Bilginin kaynağı duyularımızdır diyen empirizm
 • Bilgilerimiz doğuştandır diyen rasyonalizm
 • Bilgi hem akla hem de deneye dayanır diyen kritisizm
REKLAM
Soru 6

Sözcük anlamı “faydacılık” olan pragmatizme göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Görüntülerin gerisindeki gerçeklik ancak sezgiyle kavranabilir.
 • Bilinebilir olan sadece düşüncelerdir.
 • Bilgi deneyle başlar ama deneyden doğmaz.
 • İnsan için tek gerçeklik bilginin işe yararlılığıdır.
Soru 7

Yeni bilgi önceden oluşturulup doğruluğu kabul edilen diğer bilgilerle uyumlu ve onları destekler durumda ise doğru, değil ise yanlıştır.
Tanımı verilen doğru bilginin ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hipotez oluşturma
 • Yararlılık
 • Tutarlılık
 • Apaçıklık
Soru 8

Herhangi bir önerme, gerçeklikle uygunluk içindeyse doğrudur.
Aşağıdakilerden hangisi verilen uygunluk tanımına örnek oluşturmaz?

 • Taş serttir.
 • Kar beyazdır.
 • Ahmet’in boyu 1.80 cm’dir.
 • Susmanın kudretine inanıyorum; Bu konuda saatlerce konuşabilirim.
Soru 9

I. Bilimsel yöntem
II. Mutluluk
III. Teori
Verilenlerden hangileri bilim felsefesinin temel kavramlarındandır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

Bilim insanı tüm çalışmaları bir probleme cevap bulmak için yapar. Örneğin “ Gelgit olayı neden olur?” sorusu bir bilimsel problem tespitidir.
Verilen örnek bilimsel yöntemin aşağıdaki aşamalarından hangisinde gerçekleştirilir?

 • Problemin farkına varma
 • Kuram geliştirme
 • Hipotez oluşturma
 • Bilimsel yasa
Soru 11

Olgusal bilimler, doğadaki olguları ve bu olgular arasındaki neden-sonuç ilişkilerini araştıran doğa bilimleri ile insanı ve toplumu konu alan insan bilimleridir.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi olgusal bir bilimdir?

 • Matematik
 • Mantık
 • Psikoloji
 • Geometri
Soru 12

• Her şey önceden doğaüstü bir güç tarafından belirlenmiştir.
• İnsan özgür değildir ve yaptıklarından da sorumlu değildir.
Özellikleri verilen görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Özgürlükçülük
 • Kadercilik
 • Belirlenmezcilik
 • Evrenselcilik
Soru 13

Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi Anadolu bilgeleri, gönül terbiyesine dikkat çekmiş, maddenin ve dünyanın geçiciliğini işleyen ahlak ve düşünce sisteminin (tasavvufun) doğup yayılmasını sağlamışlardır. Onlara göre tek gerçek Tanrı’dır. Ahlaki eylemlerimizin belirleyicisi Tanrı ve yarattıklarına duyulan sevgidir.
Buna göre Anadolu bilgelerinin Tanrı’ya ulaşma yolu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Korku
 • Yarar
 • Kaygı
 • Aşk
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin soruları arasında yer almaz?

 • Vahiy olanaklı mıdır?
 • En iyi yönetim biçimi hangisidir?
 • Bireyin temel hakları nelerdir?
 • İktidar kaynağını ve gücünü nereden alır?
Soru 15

Aşağıdaki görüşlerden hangisi ideal bir toplum düzenini kabul etmez?

 • Hakkı olana hakkını vermek ideal bir toplum için gereklidir.
 • Ancak özgür bireyler ideal bir toplum düzeni oluşturabilir.
 • İnsanın bizzat kendi doğası ideal bir düzeni imkânsız kılar.
 • Özel mülkiyet toplumun ortak malı olursa sömürünün olmadığı bir düzen gerçekleşir.
Soru 16

Sanat; renk, dil, din, ırk ayrımı yapmadan, tüm dünyanın paylaştığı ortak bir görsel dilin oluşmasını sağlar.
Verilen ifade sanat felsefesinin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Kalıcılık
 • Evrensellik
 • Özgünlük
 • Yaratıcılık
Soru 17

Güzelliğin on para etmez
Bu bendeki aşk olmasa

Âşık Veysel’in verilen dizelerinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Güzellik, bakılan şeyden değil bakan gözden kaynaklanır.
 • Herkes aynı baktığı için nesneleri aynı şekilde değerlendirir.
 • Güzel olan şeyin kendisidir ve herkes için aynıdır.
 • Bir sanat eseri herkeste aynı duyguyu uyandırır.
Soru 18

I. Estetik bakış açısını ve zevkin gelişmesini mümkün kılar.
II. Bireyin düşüncelerini dışavurum deneyimi kazanmasını sağlar.
III. Duyguları estetik değerlerle besleyerek insanın etik değerler kazanmasını daha kolay hale getirir.
Yukarıdakilerden hangileri sanat eğitiminin bireye kazandırdıkları arasında yer alır?

 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız I ve III.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 19

Ne içindeyim zamanın,
Ne de büsbütün dışında;
Yekpare geniş bir anın
Parçalanmaz akışında.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dizelerinden hareketle varlık felsefesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • İnsan varoluşunun sorgulaması yapılmıştır.
 • Özgün bir hayal gücünden beslenilmiştir.
 • Mutluluğa varmanın yolu ele alınmıştır.
 • İnsanın eylemlerinin nasıl olması gerektiği vurgulanmıştır.
Soru 20

Felsefi bir makale okunduğunda, okuyucudan aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

 • Vardığı sonucu savunabilmesi
 • İddialarını açıklayabilmesi
 • Okuduklarını olduğu gibi kabul etmesi
 • Düşünceleri eleştirebilmesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADBCDCDBACBDACBADAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?