Fıkıh 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi abdestin sünnetlerindendir?

 • Ağzı yıkamak
 • Yüzü yıkamak
 • Başı mesh etmek
 • Ayakları yıkamak
Soru 2

Mukîm olanlar için mestin müddeti kaç saattir?

 • 12
 • 24
 • 48
 • 72
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi “necaset-i hafife” kapsamında değerlendirilmektedir?

 • Vücuttan çıkan kan ve idrar
 • Kümes hayvanlarının pisliği
 • Leş ve alkollü içkiler
 • Kedi gibi hayvanların salyaları
Soru 4

Namazda Kur’an okuyacak kadar bir süre ayakta durmaya ne ad verilir?

 • Kırâat
 • Rukû
 • Kıyâm
 • Ka’de-i Âhire
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan biridir?

 • Namazda sesli gülmek
 • Namazda elbise ile oynamak
 • Namazın sünnetlerini terk etmek
 • Bir yere dayanarak namaz kılmak
REKLAM
Soru 6

Cenaze namazı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Ayakta kılınır.
 • İki rekât olarak kılınır.
 • Rukûnları, dört tekbir ile kıyamdır.
 • Bir kişinin kılması insanları sorumluluktan kurtarır.
Soru 7

Güneş ve Ay’ın tutulduğu vakitlerde kılınan namazlara ne ad verilir?

 • Duhâ ve Teheccüd
 • Tesbih ve Tevbe
 • Küsüf ve Husûf
 • İstihâre ve Hacet
Soru 8

Bir işin yapılmasının hayırlı olup olmadığı hususunda kalbin yatışması için kılınan iki rekât namaz ve ardından yapılan duadır.
Hakkında bilgi verilen namaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vitir
 • Kuşluk
 • Teheccüd
 • İstihâre
Soru 9

Bir kimse aşağıdakilerden hangisine zekât verebilir?

 • Annesine
 • Babasına
 • Halasına
 • Çocuklarına
Soru 10

Zekât vermek için aşağıdakilerden hangisinin üzerinden bir yıl geçme şartı aranmaz?

 • Ticaret malları
 • Nakit paralar
 • Hayvanlar
 • Madenler
Soru 11

Aşağıdaki kavramlardan hangisi oruç anlamına gelmektedir?

 • Savm
 • Salat
 • Vudû
 • Udhiye
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan biridir?

 • Unutarak bir şeyler yemek
 • Vitamin ilacı kullanmak
 • Banyo yapmak
 • Kan aldırmak
Soru 13

Aşağıdaki günlerin hangisinde oruç tutmak “tahrîmen mekruh” sayılmıştır?

 • Arefe günü
 • Aşure günü
 • Kurban Bayramı günleri
 • Pazartesi ve perşembe günleri
REKLAM
Soru 14

Hac veya umre için ihrama giren kişinin “Lebbeyk” zikrini okumasına ne ad verilir?

 • Tertil
 • Teşrik
 • Tehlil
 • Telbiye
Soru 15

Kurban bayramı aşağıdaki ayların hangisinde yer almaktadır?

 • Zilhicce
 • Ramazan
 • Şevval
 • Muharrem
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi umrede yapılması gereken görevlerden biri değildir?

 • İhram
 • Vakfe
 • Tavaf
 • Sa’y
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın savaşı meşru kabul ettiği durumlardan biri değildir?

 • Fikir ve inanç özgürlüğünü korumak
 • Ülkenin varlığı ve birliğini korumak
 • Haksızlık ve zulme karşı çıkmak
 • Şan ve şöhret elde etmek
Soru 18

İslam hukukunda vasiyet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kişi, malının tamamını mirasçılar dışındakilere vasiyette bulunma hakkına sahiptir.
 • Mirasçı olana vâris, kendisine mirasçı olunana da mûris denir.
 • Miras hakkı Kur’an-ı Kerim tarafından belirlenmiştir.
 • Mirasçılık sebepleri kan bağı, vela ve evliliktir.
Soru 19

Dinin yasakladığı fakat belirli bir ceza koymadığı suçlardan dolayı verilen önleyici, caydırıcı, terbiye ve ıslah edici cezalara ne ad verilir?

 • Diyet
 • Tazir
 • Kısas
 • Had
Soru 20

Ergenlik çağına gelmemiş çocuklara had ve kısas cezaları uygulanmaz.
Bu durum suç ve cezalardaki genel ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

 • Suçun şahsiliği
 • Berâet-i zimmet
 • Cezai sorumluluk
 • Cezanın genelliği
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCABCDCDABCDABDABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?