Fizik 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Atomun yapısındaki proton ve elektronların sahip oldukları elektrik yükleri ve etkileşimleri, oluşturdukları elektrik alan ve elektriksel kuvveti incelemektedir.
Yukarıda anlatılan fiziğin hangi alt alanıdır?

 • Mekanik
 • Elektrik
 • Termodinamik
 • Manyetizma
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası birim sisteminde kullanılmaz?

 • Metre
 • Amper
 • Kelvin
 • Kulaç
Soru 3

Fizik biliminde kullanılan aşağıdaki büyüklüklerden hangisi temel büyüklüktür?

 • Kütle
 • Hacim
 • Hız
 • Basınç
Soru 4

Fizikte kullanılan bazı büyüklükler skaler ve vektörel büyüklük olarak yukarıdaki tabloda karışık verilmiştir.
Buna göre hangi iki büyüklük yer değiştirirse tablo doğru verilmiş olur?

 • Özkütle - İvme
 • Zaman - Sıcaklık
 • Hız - Sıcaklık
 • Zaman - Kuvvet
Soru 5

Aşağıdaki araştırma merkezlerinden hangisi ülkemiz dışındadır?

 • TÜBİTAK
 • ASELSAN
 • TAEK
 • NASA
REKLAM
Soru 6

Kütlesi 420 gram olan bir kitap kaç kg dır?
(1 kg = 1000 g)

 • 420
 • 42
 • 4,2
 • 0,42
Soru 7

Dereceli silindir içindeki su seviyesi 200 cm³ tür. Suya taş parçası atıldığında silindir içindeki su seviyesi 230 cm³ seviyesine çıkıyor.
Buna göre taşın hacmi kaç cm³ tür?

 • 80
 • 40
 • 30
 • 10
Soru 8

Kütlesi 4 g olan bir taşın hacmi 2 cm³ tür.
Kütle = özkütle x hacim olduğuna göre, taşın özktülesi kaç g/cm³ tür?

 • 1
 • 1,5
 • 2
 • 2,5
Soru 9

Özkütlesi 1 g/cm³ olan su ile özkütlesi 1,27 g/cm³ olan sirke karıştırılıyor.
Buna göre karışımın özkütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • 1
 • 1,12
 • 2,35
 • 3,29
Soru 10

Bir kenarı a olan bir küpün dayanıklığı 1 dir.
Buna göre kenarı 2a olan küpün dayanıklığı kaçtır?

 • 2
 • 1
 • 0,5
 • 0,25
Soru 11

Bazı eylemler aşağıda verilmiştir.
I. Yağmur damlasının yaprağa yapışması
II. Yağmur damlasının cama yapışması
III.Musluktan damlayan suyun küresel olarak aşağıya düşmesi
Bu eylemlerden hangileri adezyon kuvveti etkisiyle gerçekleşmiştir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız I ve III.
 • Yalnız II ve III.
Soru 12

Bazı fiziksel olaylar aşağıda verilmiştir.
I. Suyu ısıtmak
II. Suya deterjan eklemek
III.Suya tuz eklemek
Bu olaydalardan hangileri yüzey gerilimini etkiler?

 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • Yalnız I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Aşağıdaki hareket örneklerinden hangisi hem öteleme hemde dönme hareketine örnektir?

 • Salıncakta sallanan çocuğun hareketi
 • Araç yolda giderken tekerleğinin hareketi
 • Çalınan gitar telinin hareketi
 • Uçan arının kanatlarının hareketi
REKLAM
Soru 14

Bir oyuncak araba şekildeki K noktasından L noktasına varıp hiç durmadan tekrar K noktasına 50 saniyede ulaşıyor.
K ve L arası 100 m olduğuna göre arabanın sürati kaç m/s dir?
(Yol = sürat X zaman)

 • 4
 • 2
 • 1
 • 0,5
Soru 15

Düzgün doğrusal hareket eden bir arabaya ait konum zaman değerleri tabloda verilmiştir.
Buna göre arabanın 8. saniyedeki konumu kaç m olur?

 • 40
 • 30
 • 10
 • 20
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi temas gerektiren kuvvet etkisiyle gerçekleşmiştir?

 • Mıknatısın demir tozlarını çekmesi
 • Daldaki elmanın kendiliğinden yere düşmesi
 • Saçların taranmasında saçların elektriklenmesi ile tarağa yapışması
 • Paket lastiğinin gerilmesi
Soru 17

Gezegenlerin Güneş etrafında dönmesi, Ay’ın veya yapay uyduların Dünya etrafında dengeli bir şekilde ve yörüngelerinde dolanmaları hangi kuvvet etkisindedir?

 • Kütle çekim kuvveti
 • Güçlü nükleer kuvveti
 • Elektromanyetik kuvveti
 • Zayıf nükleer kuvveti
Soru 18

Sürtünmenin ihmal edildiği bir yerde 5 kg kütleli cisme 10 N’ luk bir kuvvet uygulanıyor.
Buna göre cismin kazanacağı ivme kaç m/s² dir?
(Kuvvet = Kütle X ivme)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
Soru 19

Çekiçle çiviye 10 N’ luk dik bir kuvvetle vuruluyor.
Buna göre çivinin çekice uyguladığı tepki kuvveti büyüklük olarak kaç N’ dur?

 • 30
 • 20
 • 15
 • 10
Soru 20

Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü ile ilgili
I. Sürtünen yüzeylerin alanına bağlıdır.
II. Sürtünen yüzeye etki eden toplam dik kuvvete bağlıdır.
III.Sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACDDCCBCBDBAADABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?