Fizik 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Sürtünmenin ihmal edildiği bir yerde tahta bloğa 2 m yol boyunca şekildeki gibi yatay doğrultuda 2 N’ luk kuvvet uygulanıyor.
Buna göre kuvvetin yaptığı iş kaç N.m’ dir?
(İş = Kuvvet X Alınan yol)

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 2

Yerden h yüksekliğinde bulunan yatay düzlemde m kütleli bir tahta blok v sabit süratiyle hareket ediyor.
Buna göre bloğun öteleme kinetik enerjisi;
I. yerden yüksekliğe
II. bloğun kütlesine
III. bloğun hızına
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 3

Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir yerde şekildeki gibi m, 2m ve 3m kütleli bilyeler h yüksekliğinden yere doğru bırakılıyor.
m, 2m ve 3m kütleli bilyelerin yer çekimi potansiyel enerjileri sırasıyla E1, E2 ve E3 olduğuna göre aralarındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • E3 > E2 > E1
 • E1 > E2 > E3
 • E1 = E2 = E3
 • E2 > E3 > E1
Soru 4

Yerden belirli bir yükseklikteki taş parçasının potansiyel enerjisi 10 J’ dür.
Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir yerde bir taş parçası serbest bırakıldığında yere çarpma anındaki kinetik enerjisi kaç J’ dur?

 • 25
 • 20
 • 15
 • 10
Soru 5

Bazı günlük olaylar aşağıda verilmiştir.
I. Binalara ısı yalıtımın yapılması
II. Bulaşık ve çamaşır makinelerinin tam dolmadan çalıştırılması
III. Aydınlatmada tasarruflu lambaların kullanılması
Bu olaydalardan hangileri enerji verimliliğinin yüksek olması sonucu ekonomik anlamda tasarruf sağlar?

 • Yalnız II.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız I ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Bazı enerji kaynakları aşağıda verilmiştir.
I. Güneş enerjisi
II. Hidroelektrik enerji
III. Nükleer enerji
Buna göre hangileri yenilenebilir enerji kaynağıdır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • Yalnız II ve III.
Soru 7

“Maddenin iş yapabilme yeteneğine _________ denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse fiziksel anlamda cümle bilimsel bir ifade olur?

 • Kuvvet
 • Güç
 • Verim
 • Enerji
Soru 8

Düşük sıcaklıklarda daha hassas ölçüm yapmak için aşağıdaki hangi termometre kullanılması uygundur?

 • Sıvılı
 • Gazlı
 • Metal
 • Pirometre
Soru 9

Celcius termometresinde suyun donma sıcaklığı 0 ºC olduğu bir yerde Kelvin termometresinde kaç kelvin gösterir?
(K=273+ºC)

 • 10
 • 100
 • 123
 • 273
Soru 10

Öz ısı ile ilgili;
I. Saf maddeler için ayırt edicidir.
II. Madde miktarına bağlıdır.
III. Birimi cal/g.ºC’ dir.
Yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 11

m kütleli demir bilyenin sıcaklığını 10 ºC arttırmak için Q kadar ısı gerekiyorsa 5m kütleli demir bilyenin sıcaklığını 10 ºC arttırmak için kaç Q kadar ısı gerekir?

 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
Soru 12

Bir maddeye ısı verildiğinde eriyorsa hâl değiştirmeden önce bu madde hangi halde olabilir?

 • Katı
 • Sıvı
 • Gaz
 • Plazma
Soru 13

Bir katı maddenin ısı aldığında doğrudan gaz haline geçmesi olayına ne ad verilir?

 • Yoğuşma
 • Kırağılaşma
 • Süblimleşme
 • Buharlaşma
REKLAM
Soru 14

I. Güneşin Dünya’yı ısıtması
II. Bir ucundan ısıtılan demirin diğer ucunun ısınması
III. Yanan sobanın etrafındaki havayı ısıtması
Yukarıdakilerden hangileri ısının iletim yoluyla yayılması sonucu gerçekleşir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 15

I. Evsel atıkları geri dönüşümle tekrar kullanmak
II. Su kullanımında tasarruflu olmak
III. Bazı elektrikli eşyaları kullanmadığımız zaman tamamen kapatmak
Eylemlerinden hangilerinin yapılması küresel ısınmayı engellemek için alınan tedbirlerdendir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 16

Elektron ve protonun elektrik yükleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Elektron <-----> Proton

 • e+ <-----> e+
 • e- <-----> e+
 • e- <-----> e-
 • e+ <-----> e-
Soru 17

Elektrik yükleri ile ilgili;
I. Elektriklenme elektron alışverişi ile olur.
II. Nötr bir cisim elektron alırsa negatif, elektron verirse pozitif elektrik yüklü olur.
III. Doğada iki cins elektrik yükü vardır.
Yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız I ve III.
 • I, II ve II
Soru 18

Bir cismin elektrik yükü ile yüklü olup olmadığını anlamak için hangi alet kullanılır?

 • Elektroskop
 • Termometre
 • Pirometre
 • Termostat
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi elektriği iletmesi yönünden yalıtkandır?

 • Bakır
 • Altın
 • Cam
 • Demir
Soru 20

Elektrik alan çizgileri ile ilgili;
I. Pozitif yüklerden başlayıp negatif yüklerde son bulur.
II. Negatif yüklerden başlayıp pozitif yüklerde son bulur.
III. Birbirlerini kesmezler.
Yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • Yalnız I ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACADCBDBDCAACBDBDACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?