Fizik 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir iletkenin birim kesitinden t sürede geçen yük miktarına ne denir?

 • Akım şiddeti
 • Yük miktarı
 • Gerilim
 • Direnç
Soru 2

Bir iletkenin direnci;
I. telin boyuna
II. telin kesit alanına
III. telin cinsine
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 3

Bir elektrik devresinde direncin değerini değiştirmek için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Voltmetre
 • Üreteç
 • Ampermetre
 • Reosta
Soru 4

Bakır bir telin direnci 6 ’ dur.
Bakır telin yarısı kesilip atılırsa direnci kaç olur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 5

Direnci 2Ω olan bir telin uçlarına 10 Voltluk bir pil bağlanıyor.
Buna göre telden geçen akım şiddeti kaç amperdir?

 • 2
 • 3
 • 5
 • 7
REKLAM
Soru 6

Dirençleri 2 olan iki direnç şekildeki gibi bağlanıyor.
Buna göre bu dirençlerin eşdeğer direnci kaç Ω’ dur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 7

Bir devre parçası şekildeki gibidir.
Buna göre i akımı kaç amperdir?

 • 10
 • 9
 • 8
 • 6
Soru 8

Gerilimleri eşit olan özdeş piller şekildeki gibi bağlanıyor.
Buna göre ampulün uçları arasındaki gerilim kaç volttur?

 • 40
 • 20
 • 10
 • 5
Soru 9

Özdeş K ve L ampulleri ile kurulan I. ve II. devreler şekildeki gibidir.
I. şekildeki K ampulünün parlaklığına göre II. şekildeki K ve L’ nin parlaklığı nasıldır?
K <----> L

 • Az <----> Fazla
 • Fazla <----> Fazla
 • Az <----> Az
 • Fazla <----> Az
Soru 10

Mıknatıs aşağıdaki maddelerden hangisini çekmez?

 • Tahta
 • Demir
 • Nikel
 • Kobalt
Soru 11

Şekilde mıknatıslar kullanılarak K, L ve M sistemleri oluşturuluyor.
Buna göre sistemlerdeki itme ve çekme durumları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
K <----> L <----> M

 • iter <----> iter <----> çeker
 • çeker <----> iter <----> iter
 • çeker <----> iter <----> çeker
 • iter <----> çeker <----> çeker
Soru 12

I. Elektrik işleriyle uğraşırken ayaklara lastik yada kauçuk tabanlı ayakkabılar giyilmelidir.
II. Yıpranmış kablo yada kırık fişler kullanılmamalıdır.
III. Kablosu yıpranmış elektrikli araçlar prize takılmamalıdır.
Yukarıdaki yargılardan hangileri elektrikle ilgili oluşabilecek tehlikelere karşı alınması gereken önlemlerdendir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi paramanyetik maddelere örnektir?

 • Kobalt
 • Nikel
 • Platin
 • Altın
REKLAM
Soru 14

Üzerinden akım geçen tel çevresinde manyetik alan oluşturur.
Buna göre;
I. Manyetik alan şiddeti bulunduğu ortama göre değişmez.
II. Manyetik alan telden uzaklaşınca azalır.
III. Manyetik alan tel üzerinden geçenakıma bağlıdır.
Yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

Aşağıda bazı teknolojik ürünler verilmiştir.
I. elektrik motorlarında
II. haberleşme ve görüntü iletiminde
III. hızlı trenlerde
Bu ürünlerden hangilerinde manyetik alandan yararlanılır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 16

Bir pusula iğnesi serbestçe hareket edebilen ip ile asıldığında pusula şekildeki gibi dengede kalıyor.
Buna göre N ve S kutuplarının gösterdiği coğrafi yönler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
N <-----> S

 • Güney <-----> Kuzey
 • Kuzey <-----> Güney
 • Doğu <-----> Batı
 • Batı <-----> Doğu
Soru 17

Eşit kütleli K, L, M ve N cisimleri sıvı içine atıldığında sıvı içinde şekildeki gibi dengede kalıyor.
Buna göre hangi cismin ağırlığı sıvının kaldırma kuvvetinden büyük olabilir?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 18

Bir tahta blok, özkütleleri dK, dL ve dM olan farklı sıvılara atıldığında şekildeki gibi oluyor.
Buna göre dK, dL ve dM arasındaki ilişki nasıldır?

 • dK = dL = dM
 • dK > dL > dM
 • dM > dL > dK
 • dK = dL > dM
Soru 19

Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvveti ile ilgili;
I. Sıvının özkütlesine bağlıdır.
II. Yer çekimi alan şiddetine bağlıdır.
III. Cismin rengine bağlıdır.
Yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız I ve III.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 20

Dinamometre ile ağırlığı 15 N olarak ölçülen bir taş parçası, taş su içinde iken dinamometreden okunan değer kaç N olabilir?

 • 12
 • 16
 • 18
 • 20
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADDCCDBBCABDCCDBCBAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?