Fizik 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir hareketlinin ileri geri ya da bir yandan diğer yana düzenli olarak tekrarlanan yer değiştirmesine dalga hareketi adı verilir.
Buna göre;
I. Kanat çırpan sivrisineğin kanatlarının hareketi
II. Bir sazın teline vurulduğunda telin titreşim hareketi
III. Rüzgârlı bir havada bir buğday tarlasındaki buğdayların hareketi
verilen örneklerden hangileri dalga hareketidir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 2

Bir dalga hareketinde dalga tepesinin denge konumuna olan uzaklığına genlik adı verilir.
Buna göre; verilen atmalardan hangisinin genlik büyüklüğü en fazladır?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 3

Bir dalganın ilerleme hızı (v) : dalga boyu (λ) ile frekansın (f) çarpımı ile bulunur.
Buna göre, dalga boyu 0,5 m ve frekansı 2 Hz olan dalganın hızı kaç m/s dir?

 • 0,5
 • 1
 • 2
 • 5
Soru 4

Dalgalar, taşıdıkları enerji ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi mekanik dalgadır?

 • Deprem dalgaları
 • Radyo dalgaları
 • X – ışınları
 • Görünür ışık
Soru 5

Esnek bir yay üzerinde oluşturulan atmanın ilerleme hızı (resim) bağıntısı ile hesaplanır.
Buna göre 54 N’ luk kuvvetle gerilen bir yayda yayın birim uzunluk başına düşen kütlesi 6 kg/m olduğunda yayda oluşturulan atmanın hızı kaç m/s olur?
(F = yayı geren kuvvet ve n = yayın birim uzunluk başına düşen kütlesi)

 • 1
 • 3
 • 5
 • 6
REKLAM
Soru 6

Esnek bir ortamdaki yay ve su dalgalarının hızı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Dalgaların hızı ortama bağlıdır. Ortamın fiziksel özelliği değişmediği sürece dalganın hızı değişmez.
 • Derin ve sığ ortamda dalgaların hızı değişmez.
 • Kalın yaydaki dalganın hızı, ince yaydaki dalganın hızından büyüktür.
 • Sığ ortamdaki dalganın hızı, derin ortamdaki dalganın hızından büyüktür.
Soru 7

Şekildeki gibi bir ucu sabitlenmiş diğer ucu serbest olan yay üzerinde zıt yönlerde ilerleyen özdeş atmalar saniyede bir bölme yol alıyor.
Bölmeler eşit olduğuna göre 5 saniye sonunda atmaların görünümü nasıl olur?

Soru 8

Su derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde oluşturulan doğrusal dalganın yansıması şekilde gösterilmiştir.
Buna göre yansıma açısı (^r) kaç derecedir?

 • 30°
 • 45°
 • 60°
 • 90°
Soru 9

Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde oluşturulan dalgalar hareketli olduğundan fiziksel özelliklerini ölçmek için stroboskop adı verilen bir araç kullanılır.
Buna göre stroboskop aşağıdaki hangi niceliği ölçmek için kullanılır?

 • Dalga boyu
 • Derinlik
 • Genlik
 • Sıcaklık
Soru 10

Depremin şiddetini, büyüklüğünü ve fay hattının kırılması sırasında ortaya çıkan enerjinin düzeyini ölçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

 • Sismograf
 • Elektroskop
 • Kronometre
 • Metre
Soru 11

Ses dalgalarının 17 metreden daha uzak bir yüzeye çarpıp yansıyarak tekrar duyulmasına ne ad verilir?

 • Gürültü
 • Yankı
 • Frekans
 • Tını
Soru 12

Ses dalgalarının frekansı;
I. havanın sıcaklığına,
II. ses kaynağının frekansına,
III. ses dalgasının bulunduğu ortama
verilenlerden hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Yüzey alanı A olan bir yüzeyde meydana gelen aydınlanma şiddeti (E) ile ışık akısı (θ) arasında E = θ / A bağıntısı vardır.
Buna göre; ışık akışı θ = 50 lm olan ışık kaynağının önüne dik olarak yerleştirilen yüzey alanı A = 2 m2 olan yüzeydeki aydınlanma şiddeti kaç lüks
(lx)’ tür?

 • 50
 • 25
 • 5
 • 2
REKLAM
Soru 14

Şekildeki küresel ışık kaynağı, küresel saydam olmayan cisimlerden büyüktür.
Buna göre;
şekildeki şematik gösterimdeki olay aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

 • Işık tayfı (Spektrumu)
 • Hâl olayı
 • Ay tutulması
 • Güneş tutulması
Soru 15

Yansıma kanununa göre; gelen ışının yüzey normali ile yaptığı açı (α), yansıyan ışının yüzey normali ile yaptığı açıya (β) eşittir.
Buna göre şekildeki yansıma açısı (β) kaç derecedir?

 • 130°
 • 90°
 • 50°
 • 40°
Soru 16

Bir düzlem boy aynasının karşısına geçip kendimize baktığımızda görüntümüzü görürüz.
Gördüğümüz görüntümüzün özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • Görüntü bize göre terstir.
 • Görüntünün boyu bizim boyumuzdan küçüktür.
 • Görüntünün aynaya uzaklığı bizim aynaya uzaklığımızdan küçüktür.
 • Görüntü (zahiri) sanaldır.
Soru 17

Bir tümsek aynaya şekildeki gibi I ışık ışını gönderiliyor;
Buna göre ışık ışını tümsek aynadan yansıdıktan sonra K, L, N ve P yollarından hangisini izleyebilir?
(M=Tümsek aynanın merkezi, F= Tümsek aynanın odak noktası)

 • K
 • L
 • N
 • P
Soru 18

Tabloda bazı saydam maddelerin mutlak kırıcılık indisleri verilmiştir.
Buna göre hava ortamında aynı 50°’ lik gelme açısıyla ayrı ayrı gönderilen ışık ışını tablodaki hangi madde de en fazla kırılır?

 • Su
 • Cam
 • Elmas
 • Kuartz kristali
Soru 19

Tam yansımalı prizmada I ışık ışınının izlediği yol şekildeki gibi K noktasından itibaren kesikli çizgilerle I, II, III ve IV yolları şeklinde verilmiştir.
Buna göre I ışık ışını K noktasından sonra hangi yolu izler?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 20

Bir cisim üzerine beyaz ışık düşürüldüğünde yansıyan hiçbir ışık olmuyorsa bu cisim hangi renktedir?

 • Beyaz
 • Kırmızı
 • Siyah
 • Yeşil
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBABADCAABBBCDDACDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?