Kimya 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir bilim insanı belirli miktar kömürü kapalı bir kaba koyup kabı tartmıştır ve ardından bu kömürü yakmıştır. Yanma olayı sonrası kabı tekrar tarttığında kütlenin değişmediğini gözlemlemiştir.
Bu deney kimyanın temel kanunlarından hangisi ile ilişkilidir?

 • Kütlenin Korunumu Kanunu
 • Sabit Oranlar Kanunu
 • Katlı Oranlar Kanunu
 • Sabit Hacimler Kanunu
Soru 2

2 g hidrojen gazı ile bir miktar oksijen gazının tepkimesinden 18 g su buharı oluşmaktadır.
Buna göre kaç gram oksijen gazı tepkimeye girmiştir?

 • 8
 • 12
 • 16
 • 20
Soru 3

Yukarıdaki tabloda demir ve kükürt elementlerinin farklı miktarlarının tepkimesinden oluşan FeS bileşiğinin kütleleri verilmiştir.
Tablodaki değerler dikkate alındığında;
I. Kütlenin korunumu
II. Sabit oranlar
III. Katlı oranlar
kanunlarından hangileri ile ilişki kurulabilir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
Soru 4

8 gram CH4 gazı kaç moldür?
(CH4 : 16 g/mol)

 • 0,5
 • 1
 • 1,5
 • 2
Soru 5

1 mol maddedeki tanecik sayısı seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • 6,02.1020
 • 6,02.1023
 • 6,02.1025
 • 6,02.1028
REKLAM
Soru 6

Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi sentez tepkimesi değildir?

 • 2H2 + O2 → 2H2O
 • C + O2 → CO2
 • N2 + 3H2 → 2NH3
 • 2HgO → 2Hg + O2
Soru 7

NaCI(suda)+AgNO3 (suda)→ AgCI(k)+NaNO3(suda)
Yukarıda verilen çözünme – çökelme tepkimesine göre “çökelti” şeklinde adlandırılan madde hangisidir?

 • NaCI
 • AgNO3
 • AgCI
 • NaNO3
Soru 8

2H2 + O2 → 2H2O
Yukarıda verilen tepkimeye göre başlangıçta H2 ve O2 moleküllerinden 2’şer mol ile tepkime başlatılmıştır.
Tepkime tam verimle gerçekleştiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Sınırlayıcı bileşen H2’dir.
 • 2 mol H2O oluşur.
 • 1 mol O2 harcanır.
 • 1 mol H2 harcanır.
Soru 9

Aşağıda verilen maddelerden hangisi saf madde değildir?

 • Tuz
 • Su
 • Şeker
 • Kolonya
Soru 10

Bir öğrenci tuz ve suyu bir kapta birleştirerek homojen bir karışım hazırlamıştır. Daha sonra suyu buharlaştırıp yoğunlaştırarak hem tuzu hem de suyu tekrar elde etmiştir.
Öğrenci bu uygulama ile karışımların hangi özelliğini fark etmiştir?

 • Karışımdaki bileşenler kendi özelliklerini korur.
 • Karışımı oluşturan bileşenlerin oranları sabit değildir.
 • Karışımlar belirli bir formülle ifade edilemez.
 • Karışımlar homojen ya da heterojen olabilirler.
Soru 11

Aşağıda verilen heterojen karışımlardan hangisinde hem dağılan madde hem de dağılma ortamı sıvıdır?

 • Ayran
 • Çamur
 • Benzin-su
 • Tebeşir tozu-su
Soru 12

I. 100 g su + 5 g şeker
II. 100 g su + 10 g şeker
III. 100 g su + 15 g şeker
Yukarıda belirtilen miktarda şeker ve su içeren çözeltiler için derişik olandan seyreltik olana doğru sıralama hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • I, II, III
 • III, II, I
 • II, I, III
 • III, I, II
Soru 13

Kütlece % 20’lik 200 gram şekerli su çözeltisi kaç gram şeker içerir?

 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
REKLAM
Soru 14

Ambalajlanmış şekilde satışa sunulan suların etiketinde bazı gösterge parametreleri yazmaktadır. Örneğin, sodyum miktarı 1,57 mg/L şeklinde gösterilir.
Bu bilgiye göre örnekteki suyun 1 litresinde bulunan sodyum iyonu derişimi kaç ppm’dir?

 • 1
 • 1,57
 • 3,14
 • 3,5
Soru 15

I. Araç radyatörlerinde antifiriz kullanılması
II. Yolların buzlanmasını önlemek için tuz kullanılması
III. Normal koşullarda saf suyun 100°C’ta kaynaması
Yukarıda verilenlerden hangisi çözeltilerin koligatif özellikleri ile ilgilidir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 16

Aşağıda verilen metallerden hangisi mıknatıs tarafından çekilmez?

 • Demir
 • Nikel
 • Kobalt
 • Altın
Soru 17

İnce kumu içerisindeki iri taşlardan ayırmak için uygulanması gereken yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eleme
 • Süzme
 • Damıtma
 • Özütleme
Soru 18

Aşağıda verilen karışımlardan hangisi süzme yöntemi ile bileşenlerine ayrılabilir?

 • Alkol-su
 • Benzin-su
 • Makarna-su
 • Yağ-su
Soru 19

Otomobillerdeki hava filtreleri sayesinde toz zerreleri gibi katı maddeler havadan ayrılır.
Hava filtreleri kullanılarak yapılan bu ayırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kristallendirme
 • Süzme
 • Yüzdürme
 • Damıtma
Soru 20

Aşağıdaki düzenek yardımıyla tuzlu su karışımı bileşenlerine ayrılmaktadır.
Tuzlu su Su Çıkışı Isıtıcı Soğuk su girişi Saf su Tuzlu suyu tuz ve su olarak birbirinden ayırmak için kullanılan bu yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ayırma hunisi
 • Basit damıtma
 • Süzme
 • Diyaliz
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBABDCDDACBCBCDACBB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?