Kimya 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Asitler mermer yüzeylere temas ettiklerinde aşınmaya neden olur.
Buna göre,
I. Limon suyu
II. Sirke
III. Kola
zamanla mermer yüzeylerin aşınmasına neden olan maddelerin tamamı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

Aşağıda bazı maddelerin yaklaşık pH değerleri verilmiştir.
Buna göre,
Madde <----> pH değeri
I. Akü sıvısı <----> 0
II. Süt <----> 6.5
III. Kan <----> 7.4
IV. Kabartma tozu <----> 9.5
verilen pH değerlerine bakılarak hangi maddeler asidik özellik gösterir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 3

Asitlerin suda iyonlaşması, su moleküllerinin asitteki hidrojeni koparması ve yapısına katması şeklinde gerçekleşir.
Buna göre asidin yapısındaki hidrojenin su molekülüne tutunması ile oluşan hidronyum iyonunun formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • OH
 • H3O+
 • NH+4
 • HSO4
Soru 4

Şekildeki kaplarda bulunan çözeltiler karıştırılıp tepkime olması sağlanıyor.
Tepkime sonrası kapta bulunan su buharlaştığında geriye kalan tuz aşağıdakilerden hangisidir?

 • NaNO3
 • NaCI
 • KNO3
 • MgCI2
Soru 5

2NaOH(aq)+H2SO4(aq) → Na2SO4(aq)+2H2O(s)
NaOH ve H2SO4 çözeltileri arasında gerçekleşen nötralleşme tepkimesine göre, 4 mol NaOH’ın tamamının tepkimeye girmesi için kaç mol H2SO4 gerekir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
REKLAM
Soru 6

Cu ve Ag gibi yarı soy metaller, sadece yapısında oksijen bulunan kuvvetli asitler ile tepkimeye girer.
Buna göre aşağıda verilen kapların hangisinde tepkime gerçekleşir? A) B) C) D) Ag Ag Cu

Soru 7

Çok derişik asitler havada serbest halde bulunan su moleküllerini yapısına katarak havanın kurumasına sebep olabilir.
Bu durum asitlerin hangi özelliği ile ilgilidir?

 • Aşındırma
 • Tahriş edici
 • Kayganlık
 • Nem çekme
Soru 8

Sindirim sistemimiz incelendiğinde, midede seyreltik hidroklorik asit salgılanılarak bazı besinlerin parçalanması sağlanır.
Buna göre mide salgısının pH değeri hangi aralıkta olabilir?

 • 1,5 - 2
 • 7 - 8
 • 8,5 - 10
 • 12 - 14
Soru 9

Kireç bazik özellik gösterdiğinden piyasada satılan kireç çözücülerin yapısında kezzap, tuz ruhu gibi asitler bulunur. Çevre bilinci gelişmiş bir birey kireçlenmeyi gidermek için piyasada satılan kireç çözücüler yerine doğal ürünleri tercih eder.
Buna göre,
I. Sirke
II. Limon
III. Sabun
çevreci bir bireyin yukarıda verilenlerden hangilerini kullanması beklenir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

• İyonik yapılı bileşiklerdir.
• En yaygın örnekleri NaCI, Na2CO3 ve CaCO3’tür.
• Kâğıt, cam, gübre vb. maddelerin yapımında kullanılır.
Yukarıdaki bilgiler seçeneklerde verilen hangi tür maddeye uygundur?

 • Asitler
 • Bazlar
 • Tuzlar
 • İndikatörler
Soru 11

Aşağıda bazı özellikler verilmiştir.
• Tatları ekşidir.
• İndikatörlerin rengini değiştirir.
• pH değeri 7’den büyüktür.
• Suda H3O+ iyonu miktarını artırır.
Buna göre verilen bu özelliklerden kaç tanesi sadece asitlere aittir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 12

Hidrofil ve hidrofob şeklinde iki farklı uçtan oluşan sabun taneciğinin şematik gösterimi şekildeki gibidir.
Buna göre kirin yüzeyden çıkarılması aşamalarında sabun taneciğinin numaralandırılmış hangikısmı su ile etkileşir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 13

Aşağıda verilen tuzlardan hangisinin halk arasında bilinen ismi yanlış verilmiştir?
Tuzun formülü <-----> Tuzun adı

 • NaCI <-----> Sofra tuzu
 • Na2CO3 <-----> Kezzap
 • CaCO3 <-----> Kireç taşı
 • NH4CI <-----> Nişadır
REKLAM
Soru 14

Kurşungeçirmez yeleklerde ve itfaiyecilerin yanmaz kıyafetlerinde kullanılan hafif ve esnek yapıda olan polimer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Polietilen
 • Kevlar
 • Kauçuk
 • Polivinil klorür
Soru 15

Kozmetik malzemelerin hoş kokulu olmasını sağlamak için aşağıda verilen maddelerden hangisi kullanılır?

 • Nemlendiriciler
 • Boyalar
 • Parfümler
 • Mikrop öldürücü maddeler
Soru 16

Kolay yutulabilir sıvı karışımlar halinde bulunan ve çocuklarda daha çok kullanılan ilaç formu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Merhem
 • İğne
 • Şurup
 • Hap
Soru 17

Bitki tohumlarından sadece presleme ile elde edilen ve başka hiçbir işlem görmemiş asitlik oranı en düşük olan yağa ________ yağ denir.
Yukarıdaki tanım cümlesinde boş bırakılan yere seçeneklerde verilenlerden hangisi yazılmalıdır?

 • natürel sızma
 • rafine
 • riviera
 • riviera
Soru 18

Aşağıda verilenlerden hangisi atık plastiklerin geri dönüşüm ile tekrar kazanılmasının sağladığı faydalardan biri değildir?

 • Enerji tasarrufu sağlar.
 • Ham madde ihtiyacı azalır.
 • Ülke ekonomisine katkı sağlar.
 • Petrol ihtiyacının artmasına neden olur.
Soru 19

Bilinçli bir tüketicinin hazır gıda alırken veya tüketirken aşağıda verilenlerden hangisini yapması beklenmez?

 • Ambalaj üzerindeki içindekiler kısmını kontrol etmesi
 • Üretim ve son tüketim tarihlerini kontrol etmesi
 • Katkı maddesi en çok olan ürünü tercih etmesi
 • İlgili bakanlıkça onayının olup olmadığına bakması
Soru 20

Bir deneyin aşamaları yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Deney Sonucu Tüpteki maddelerin yapısı bozunarak suda çözünen maddelere dönüştüğü görülmüştür. Deney sonucu dikkate alındığında kostik yapıda olan NaOH çözeltisinin kullanım alanı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Saç ve vücudun temizlenmesi
 • Deri malzemelerin silinmesi
 • Demliklerin kirecinin giderilmesi
 • Tıkanmış lavaboların açılması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABABCDABCBABBCCADCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?