Matematik 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

p : “Bir hafta 7 gündür.”
q : “2 tek sayıdır.”
p ve q önermeleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • p önermesinin doğruluk değeri sıfırdır.
 • q önermesinin doğruluk değeri sıfırdır.
 • p' : “Bir hafta 7 günden azdır.”
 • p ve q denk önermelerdir.
Soru 2

p önermesinin doğruluk değeri 0 ve q önermesinin doğruluk değeri 1 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değeri 0’dır?

 • p' V q'
 • p' ∧ q
 • p V q'
 • p ⇒ q
Soru 3

p(x) : “x doğal sayı ve 5x - 24 ≤ 1” açık önermesi için p(0) ve p(5) önermelerinin doğruluk değerleri aşağıdakilerden hangisidir?
p(0) <----> p(5)

 • 1 <----> 1
 • 0 <----> 1
 • 1 <----> 0
 • 0 <----> 0
Soru 4

A = {1, 2, {1, 2}, a, {a}, Ø} kümesinin alt küme sayısı kaçtır?

 • 64
 • 32
 • 16
 • 8
Soru 5

Şekildeki K, L ve M kümeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • s(L ∪ M) = 8
 • s(L) = 5
 • s(M ∩ K) = 5
 • s(K) = 9
REKLAM
Soru 6

24 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin her biri matematik veya fizik derslerinin en az birinden başarılı olmuştur.
Bu öğrencilerden 18’i matematik, 15’i fizik dersinden başarılı olduğuna göre yalnız fizik dersinden başarılı olan öğrenci sayısı kaçtır?

 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
Soru 7

(a - 5, 8) = (-3, b + 1) olduğuna göre a.b kaçtır?

 • 56
 • 14
 • -14
 • -56
Soru 8

kümesi aşağıdakilerden hangisinin alt kümesidir?

 • Z
 • Q
 • Ql
 • R
Soru 9

[6 + (-4)].(-3) işleminin sonucu ile aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu birbirine eşit değildir?

 • 6.(-3) +(-4).(-3)
 • 6 + [(-4).(-3)]
 • [(-4) + 6].(-3)
 • (-3).[6 +(-4)]
Soru 10

7672 sayısı aşağıdakilerden hangisi ile tam bölünür?

 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
Soru 11

Bir kutudaki şekerler üçer üçer sayıldığında 1, dörder dörder sayıldığında 2 şeker artmaktadır.
Bu kutuda 25’ten fazla şeker bulunduğuna göre en az kaç şeker vardır?

 • 34
 • 31
 • 29
 • 26
Soru 12

İki tur şirketinden biri 6 günde bir, diğeri 8 günde bir tur düzenlemektedir.
Buna göre bu şirketler aynı gün tur düzenledikten en az kaç gün sonra tekrar aynı gün tur düzenler?

 • 24
 • 16
 • 12
 • 8
Soru 13

A = {x : –2 # x < 6, x ∈ R} kümesi aşağıdaki aralıklardan hangisine eşittir?

 • (-2, 6)
 • (-2, 6]
 • [-2, 6]
 • [-2, 6)
REKLAM
Soru 14

2(x + 5) = 4x - 8 olduğuna göre x kaçtır?

 • -9
 • -3
 • 3
 • 9
Soru 15

3x - 10 ≤ x + 4 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • [7, ∞)
 • (-∞, 7]
 • (-∞, -7]
 • [-7, ∞)
Soru 16

|x| < 10 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır?

 • 21
 • 20
 • 19
 • 18
Soru 17

denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • {(6, 1)}
 • {(-6, -1)}
 • {(-6, 1)}
 • {(6, -1)}
Soru 18

işleminin sonucu kaçtır?

 • 1
 • 4
 • 5
 • 10
Soru 19

(2x + 6)7 = 128 olduğuna göre x kaçtır?

 • 2
 • 1
 • -1
 • -2
Soru 20

işleminin sonucu kaçtır?

 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCAADCBDBCAADDBCACDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?